Jeremiasza 33:1-26

33  I po raz drugi doszło do Jeremiasza słowo Jehowy, gdy jeszcze był zamknięty na Dziedzińcu Straży,+ mówiące:  „Oto, co rzekł Jehowa, Ten, który uczynił+ ziemię, Jehowa, Ten, który ją ukształtował,+ by ją mocno ugruntować,+ Jehowa to jego imię:+  ‚Wołaj do mnie, a ja ci odpowiem+ i chętnie oznajmię ci wielkie i niepojęte rzeczy, których nie znasz’”.+  „Tak bowiem rzekł Jehowa, Bóg Izraela, o domach tego miasta i o domach królów Judy, które zostały zburzone za sprawą wałów oblężniczych i za sprawą miecza;+  o tych, którzy przychodzą walczyć z Chaldejczykami i napełnić miejsca zwłokami ludzi, których pozabijałem w swym gniewie i w swej złości,+ i z powodu całej ich niegodziwości zakryłem swe oblicze przed tym miastem:+  ‚Oto sprowadzam dla niego uleczenie i zdrowie;+ i uzdrowię ich oraz objawię im obfitość pokoju i prawdę.+  I przyprowadzę z powrotem jeńców judzkich i jeńców izraelskich,+ i odbuduję ich, tak jak na początku.+  I oczyszczę ich z całego ich przewinienia, którym zgrzeszyli przeciw mnie,+ i przebaczę wszystkie ich przewinienia, którymi zgrzeszyli przeciwko mnie i którymi wystąpili przeciw mnie.+  I stanie mi się ono imieniem radosnego uniesienia,+ chwałą i pięknością wśród wszystkich narodów ziemi, które usłyszą o wszelkiej dobroci, jaką im okazuję.+ I bać+ się będą oraz drżeć+ z powodu wszelkiej dobroci i z powodu całego pokoju, który mu zapewniam’”.+ 10  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚W tym miejscu, o którym będziecie mówić, że jest opustoszałe, bez człowieka i bez zwierzęcia domowego, w miastach Judy i na ulicach Jerozolimy, które są opustoszałe,+ bez człowieka i bez mieszkańca oraz bez zwierzęcia domowego, będzie jeszcze słyszany+ 11  odgłos radosnego uniesienia i odgłos radości,+ głos oblubieńca i głos oblubienicy, głos mówiących: „Sławcie Jehowę Zastępów, bo Jehowa jest dobry;+ bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony!”’+ „‚Będą przynosić dziękczynny dar ofiarny do domu Jehowy,+ ja bowiem przyprowadzę z powrotem jeńców tej ziemi, tak jak na początku’+ — rzekł Jehowa”. 12  „Oto, co rzekł Jehowa Zastępów: ‚W tym opustoszałym miejscu bez człowieka i bez zwierzęcia domowego+ oraz we wszystkich miastach jeszcze powstanie pastwisko pasterzy, którzy pozwalają leżeć trzodzie’.+ 13  „‚W miastach górzystego regionu, w miastach niziny+ i w miastach południa,+ i w ziemi Beniamina,+ i w okolicach Jerozolimy,+ i w miastach Judy+ trzody będą jeszcze przechodzić pod rękami tego, który liczy’+ — rzekł Jehowa”. 14  „‚Oto nadchodzą dni+ — brzmi wypowiedź Jehowy — gdy spełnię dobre słowo, które wyrzekłem+ o domu Izraela+ i o domu Judy. 15  W tychże dniach i w owym czasie sprawię, że wyrośnie dla Dawida latorośl odznaczająca się prawością,+ i czynić on będzie zadość sprawiedliwości i prawości w tym kraju.+ 16  W owych dniach Juda zostanie wybawiona+ i Jerozolima będzie mieszkać bezpiecznie.+ I będzie nazywana: „Jehowa naszą prawością”’”.+ 17  „Tak bowiem rzekł Jehowa: ‚Co się tyczy Dawida, żaden mężczyzna nie zostanie odcięty od zasiadania na tronie domu Izraela.+ 18  A co się tyczy kapłanów, Lewitów, żaden mężczyzna nie zostanie odcięty sprzede mnie od tego, by ofiarować całopalenie i zamieniać ofiarę zbożową w dym, i składać ofiarę — już zawsze’”.+ 19  I doszło jeszcze do Jeremiasza słowo Jehowy, mówiące: 20  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚Gdybyście mogli złamać moje przymierze dotyczące dnia i moje przymierze dotyczące nocy, żeby dzień i noc nie następowały w swoim czasie,+ 21  wtedy tak samo mogłoby zostać złamane moje przymierze z Dawidem, moim sługą,+ tak iż nie miałby syna, który by panował jako król na jego tronie;+ również z Lewitami, kapłanami, moimi sługami.+ 22  Jak nie można policzyć zastępu niebios ani zmierzyć piasku morskiego,+ tak pomnożę potomstwo Dawida, mego sługi, oraz Lewitów, którzy mi usługują’”.+ 23  I dalej dochodziło do Jeremiasza słowo Jehowy, mówiące: 24  „Czy nie zauważyłeś, co powiedzieli członkowie tego ludu, mówiąc: ‚Jehowa odrzuci dwie rodziny, które wybrał’?+ A do mojego ludu odnoszą się ze wzgardą,+ aby już nie był przed nimi narodem. 25  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚Gdyby to nie było faktem, że ustanowiłem swoje przymierze dotyczące dnia i nocy,+ ustawy nieba i ziemi,+ 26  wtedy także odrzuciłbym potomstwo Jakuba i Dawida, mego sługi,+ tak iżbym nie brał z jego potomstwa władców nad potomstwem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Zbiorę bowiem ich jeńców+ i zlituję się nad nimi’”.+

Przypisy