Jeremiasza 29:1-32

29  A oto słowa listu, który prorok Jeremiasz wysłał z Jerozolimy do reszty starszych spośród wygnańców i do kapłanów, i do proroków, i do całego ludu, uprowadzonych przez Nebukadneccara na wygnanie z Jerozolimy do Babilonu,+  gdy król Jechoniasz+ oraz pani+ i dworzanie, książęta Judy i Jerozolimy,+ i rzemieślnicy, i budowniczowie wałów obronnych+ wyruszyli z Jerozolimy.  Został on przekazany ręką Elasy, syna Szafana,+ i Gemariasza, syna Chilkiasza, których Sedekiasz,+ król Judy, posłał do Babilonu, do Nebukadneccara, króla Babilonu, i brzmiał:  „Oto, co Jehowa Zastępów, Bóg Izraela, rzekł do wszystkich wygnańców, których posłałem na wygnanie+ z Jerozolimy do Babilonu:  ‚Budujcie domy i mieszkajcie w nich, i zakładajcie sady, i spożywajcie ich owoc.+  Bierzcie sobie żony i miejcie synów oraz córki;+ i bierzcie żony dla swych synów, a swe córki wydawajcie za mąż, żeby rodziły synów i córki; i tam się mnóżcie, i niech was nie ubywa.  Zabiegajcie też o pokój miasta, do którego was posłałem na wygnanie, i módlcie się za nie do Jehowy, bo w jego pokoju będzie pokój dla was.+  Oto bowiem, co rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Niech was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są pośród was, i wasi wróżbiarze,+ nie słuchajcie też ich snów, które oni śnią.+  Bo ‚fałszywie wam prorokują w moim imieniu. Nie posłałem ich’+ — brzmi wypowiedź Jehowy”’”. 10  „Tak bowiem rzekł Jehowa: ‚Gdy się dopełni siedemdziesiąt lat w Babilonie, zwrócę na was uwagę+ i potwierdzę wobec was swoje dobre słowo, sprowadzając was z powrotem na to miejsce’.+ 11  „‚Bo dobrze znam zamysły, które zamyślam wobec was+ — brzmi wypowiedź Jehowy — zamysły co do pokoju, a nie co do nieszczęścia,+ by wam zapewnić przyszłość i nadzieję.+ 12  I będziecie mnie wzywać i przychodzić, i modlić się do mnie, a ja was wysłucham’.+ 13  „‚I szukać mnie będziecie, i znajdziecie,+ bo będziecie mnie szukać całym swym sercem.+ 14  I dam się wam znaleźć’+ — brzmi wypowiedź Jehowy. ‚I zgromadzę waszą grupę jeńców, i zbiorę was ze wszystkich narodów oraz ze wszystkich miejsc, do których was rozproszyłem’+ — brzmi wypowiedź Jehowy. ‚I sprowadzę was z powrotem na miejsce, z którego posłałem was na wygnanie’.+ 15  „Lecz wyście powiedzieli: ‚Jehowa wzbudził nam proroków w Babilonie’. 16  „Oto bowiem, co Jehowa rzekł do króla zasiadającego na tronie Dawida+ i do całego ludu mieszkającego w tym mieście, do waszych braci, którzy nie poszli z wami na wygnanie:+ 17  ‚Tak rzekł Jehowa Zastępów: „Oto ja posyłam przeciwko nim miecz,+ klęskę głodu+ i zarazę+ i upodobnię ich do popękanych fig, których nie da się jeść, bo są złe”’.+ 18  „‚I będę ich ścigał mieczem, klęską głodu i zarazą, i wydam ich na drżenie wszystkim królestwom ziemi,+ na przekleństwo i dziwowisko, i na to, by nad nimi gwizdano, i na zniewagę wśród wszystkich narodów, do których ich rozproszę,+ 19  dlatego że nie słuchali moich słów — brzmi wypowiedź Jehowy — z którymi do nich posyłałem moich sług, proroków, wstając wcześnie i posyłając ich’.+ „‚Lecz wyście nie słuchali’+ — brzmi wypowiedź Jehowy. 20  „Wy zaś słuchajcie słowa Jehowy, wszyscy wygnańcy,+ których odesłałem z Jerozolimy do Babilonu.+ 21  Oto, co Jehowa Zastępów, Bóg Izraela, rzekł o Achabie, synu Kolajasza, i do Sedekiasza, syna Maasejasza, którzy wam prorokują fałsz w moim imieniu:+ ‚Oto wydaję ich w rękę Nebukadreccara, króla Babilonu, i on ich zabije na waszych oczach.+ 22  I cała grupa wygnańców judzkich, która jest w Babilonie, weźmie od nich przekleństwo, mówiące: „Niech Jehowa ci uczyni jak Sedekiaszowi i jak Achabowi,+ których król Babilonu upiekł w ogniu!”,+ 23  dlatego że popełniali niedorzeczność w Izraelu+ i cudzołożą z żonami swych towarzyszy,+ i w moim imieniu mówią fałszywie słowo, którego im nie nakazałem.+ „‚„Jestem Tym, który wie, jestem też świadkiem”+ — brzmi wypowiedź Jehowy’”. 24  „A Szemajaszowi+ z Nechelamu powiesz: 25  ‚Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Ponieważ sam wysłałeś w swoim imieniu listy+ do całego ludu, który jest w Jerozolimie, i do Sofoniasza,+ syna Maasejasza, kapłana, i do wszystkich kapłanów, mówiąc: 26  ‚Jehowa uczynił cię kapłanem w miejsce kapłana Jehojady, żebyś został naczelnym nadzorcą domu Jehowy+ wobec każdego męża szalonego+ i występującego w roli proroka; i wsadzisz takiego w dyby oraz w kłody do zakuwania rąk i głowy;+ 27  dlaczego więc nie zgromiłeś Jeremiasza z Anatot,+ który występuje wobec was w roli proroka?+ 28  Po to bowiem posłał do nas do Babilonu, mówiąc: „Przedłuża się to! Budujcie domy i mieszkajcie w nich, i zakładajcie sady, i spożywajcie ich owoc+...”’”’” 29  I kapłan Sofoniasz+ zaczął czytać ten list do uszu proroka Jeremiasza. 30  Wtedy doszło do Jeremiasza słowo Jehowy, mówiące: 31  „Poślij do wszystkich wygnańców,+ mówiąc: ‚Oto, co Jehowa rzekł o Szemajaszu z Nechelamu: „Ponieważ Szemajasz wam prorokował, lecz ja go nie posłałem, i próbował was skłonić do pokładania ufności w fałszu,+ 32  przeto tak rzekł Jehowa: ‚Oto zwracam uwagę na Szemajasza+ z Nechelamu i na jego potomstwo’.+ „‚„‚Nie będzie on miał męża mieszkającego pośród tego ludu;+ i nie będzie patrzył na dobro, które czynię dla mego ludu+ — brzmi wypowiedź Jehowy — bo ogłosił jawny bunt przeciwko Jehowie’”’”.+

Przypisy