Jeremiasza 28:1-17

28  I stało się w owym roku, na początku królowania Sedekiasza,+ króla Judy, w czwartym roku, w miesiącu piątym, że Chananiasz,+ syn Azzura, prorok, który był z Gibeonu,+ powiedział do mnie w domu Jehowy na oczach kapłanów i całego ludu:  „Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: ‚Złamię jarzmo króla Babilonu.+  Za pełne dwa lata sprowadzę z powrotem na to miejsce wszystkie sprzęty domu Jehowy, które Nebukadneccar, król Babilonu,+ zabrał z tego miejsca, żeby je zawieźć do Babilonu’”.  „‚A Jechoniasza,+ syna Jehojakima,+ króla Judy, i wszystkich wygnańców judzkich, którzy przyszli do Babilonu,+ sprowadzam z powrotem na to miejsce — brzmi wypowiedź Jehowy — bo złamię jarzmo+ króla Babilonu’”.  A prorok Jeremiasz przemówił do proroka Chananiasza na oczach kapłanów i na oczach całego ludu, który stał w domu Jehowy;+  tak, prorok Jeremiasz przemówił: „Amen!+ Oby Jehowa tak uczynił! Oby Jehowa potwierdził twoje słowa, którymi prorokowałeś, przez to, że sprowadzi z powrotem z Babilonu na to miejsce sprzęty domu Jehowy i wszystkich wygnańców!+  Lecz słuchaj, proszę, tego słowa, które mówię do twoich uszu i do uszu całego ludu.+  Prorocy, którzy od dawien dawna byli przede mną i przed tobą,+ także prorokowali o wielu krainach i o wielkich królestwach, o wojnie i o nieszczęściu, i o zarazie.+  Prorok zaś, który prorokuje o pokoju+ — gdy sprawdzi się słowo tego proroka — stanie się znany jako prorok, którego naprawdę posłał Jehowa”.+ 10  Wtedy prorok Chananiasz wziął z szyi proroka Jeremiasza kabłąk jarzma i go złamał.+ 11  I przemówił Chananiasz+ na oczach całego ludu: „Oto, co rzekł Jehowa:+ ‚Właśnie tak za pełne dwa lata złamię jarzmo Nebukadneccara, króla Babilonu, zrzucając je z karku wszystkich narodów’”.+ A prorok Jeremiasz odszedł swoją drogą.+ 12  Po tym, gdy prorok Chananiasz połamał kabłąk jarzma z szyi proroka Jeremiasza, doszło do Jeremiasza słowo Jehowy,+ mówiące: 13  „Idź i powiedz Chananiaszowi: ‚Tak rzekł Jehowa: „Połamałeś drewniane kabłąki jarzma,+ a w ich miejsce będziesz musiał wykonać żelazne kabłąki jarzma”.+ 14  Bo oto, co rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Jarzmo żelazne założę na szyję wszystkich tych narodów, by służyły Nebukadneccarowi, królowi Babilonu;+ i będą mu służyć.+ I wydam mu nawet dzikie zwierzęta polne”’”.+ 15  I prorok Jeremiasz powiedział jeszcze do proroka Chananiasza:+ „Posłuchaj, proszę, Chananiaszu! Jehowa cię nie posłał, lecz ty skłoniłeś ten lud do pokładania ufności w fałszu.+ 16  Dlatego tak rzekł Jehowa: ‚Oto usuwam cię z powierzchni ziemi. W tym roku umrzesz,+ bo wypowiedziałeś jawny bunt przeciw Jehowie’”.+ 17  Toteż prorok Chananiasz umarł owego roku, w miesiącu siódmym.+

Przypisy