Jeremiasza 27:1-22

27  Na początku królowania Jehojakima, syna Jozjasza,+ króla judzkiego, doszło od Jehowy do Jeremiasza to słowo, mówiące:  „Tak rzekł do mnie Jehowa: ‚Uczyń sobie postronki i drążki jarzma+ i załóż je sobie na szyję.+  I poślij je do króla Edomu+ i do króla Moabu,+ i do króla synów Ammona,+ i do króla Tyru,+ i do króla Sydonu+ ręką posłańców, którzy przychodzą do Jerozolimy do Sedekiasza, króla Judy.  I daj im nakaz dla ich panów, mówiąc: „‚„Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela;+ oto, co macie powiedzieć swoim panom:  ‚Ja sam uczyniłem ziemię,+ człowieka+ i zwierzęta,+ które są na powierzchni ziemi, swą wielką mocą+ i swym wyciągniętym ramieniem;+ i dałem temu, komu w swych oczach uznałem to za słuszne.+  A teraz wydałem wszystkie te krainy w rękę Nebukadneccara, króla Babilonu,+ mego sługi;+ wydałem mu nawet dzikie zwierzęta polne, by mu służyły.+  I wszystkie narody będą służyć jemu+ i jego synowi, i jego wnukowi, aż nadejdzie czas na jego krainę;+ i wiele narodów oraz wielcy królowie będą go wykorzystywać jako sługę’.+  „‚„‚A naród i królestwo, które nie będą służyć jemu, Nebukadneccarowi, królowi Babilonu, jak również ten, który nie podda karku pod jarzmo króla Babilonu — na taki naród zwrócę uwagę mieczem+ i klęską głodu,+ i zarazą+ — brzmi wypowiedź Jehowy — aż położę mu kres jego ręką’.+  „‚„‚Wy zaś nie słuchajcie swoich proroków+ i swoich wróżbiarzy, i miewających sny,+ i uprawiających magię, i swych czarnoksiężników,+ którzy wam mówią: „Nie będziecie służyć królowi Babilonu”.+ 10  Prorokują wam bowiem fałsz, by was zabrano daleko od waszej ziemi; a ja was rozproszę i poginiecie.+ 11  „‚„‚A narodowi, który podda swój kark pod jarzmo króla Babilonu i będzie mu służył, pozwolę spoczywać na jego ziemi — brzmi wypowiedź Jehowy — i będzie ją uprawiał i w niej mieszkał’”’”.+ 12  Nawet Sedekiaszowi,+ królowi Judy, powiedziałem zgodnie ze wszystkimi tymi słowami,+ mówiąc: „Poddajcie karki pod jarzmo króla Babilonu i służcie jemu oraz jego ludowi, i żyjcie.+ 13  Czemuż ty i twój lud mielibyście ponieść śmierć od miecza,+ od klęski głodu+ i od zarazy,+ zgodnie z tym, co Jehowa powiedział narodowi, który nie służy królowi Babilonu? 14  I nie słuchajcie słów proroków, którzy wam mówią: ‚Nie będziecie służyć królowi Babilonu’,+ prorokują wam bowiem fałsz.+ 15  „‚Bo ja ich nie posłałem — brzmi wypowiedź Jehowy — lecz oni fałszywie prorokują w moim imieniu, żebym was rozproszył,+ i na pewno zginiecie,+ wy i prorocy, którzy wam prorokują’”.+ 16  A do kapłanów i do całego tego ludu powiedziałem, mówiąc: „Tak rzekł Jehowa: ‚Nie słuchajcie słów waszych proroków, którzy wam prorokują, mówiąc: „Oto sprzęty domu Jehowy wkrótce będą z powrotem sprowadzone z Babilonu!”+ Prorokują wam bowiem fałsz.+ 17  Nie słuchajcie ich. Służcie królowi Babilonu i żyjcie.+ Czemuż to miasto miałoby się stać miejscem spustoszonym?+ 18  Lecz jeśli są prorokami i jeśli faktycznie jest u nich słowo Jehowy, to proszę, niech błagają Jehowę Zastępów,+ żeby sprzęty, które pozostają w domu Jehowy i w domu króla Judy, i w Jerozolimie, nie dostały się do Babilonu’. 19  „Oto bowiem, co Jehowa Zastępów rzekł o kolumnach+ i o morzu,+ i o wózkach,+ i o reszcie sprzętów pozostających w tym mieście,+ 20  których Nebukadneccar, król Babilonu, nie zabrał, gdy Jechoniasza,+ syna Jehojakima, króla Judy, uprowadził z Jerozolimy na wygnanie do Babilonu, wraz ze wszystkimi dostojnikami Judy i Jerozolimy;+ 21  bo oto, co Jehowa Zastępów, Bóg Izraela, rzekł o sprzętach, które pozostają w domu Jehowy i w domu króla Judy, i w Jerozolimie:+ 22  ‚„Zostaną zabrane do Babilonu+ i tam pozostaną aż do dnia, gdy zwrócę na nie uwagę”+ — brzmi wypowiedź Jehowy. „I sprowadzę je, i przywrócę je temu miejscu”’”.+

Przypisy