Jeremiasza 25:1-38

25  Słowo, które doszło do Jeremiasza w związku z całym ludem Judy w czwartym roku Jehojakima,+ syna Jozjasza, króla Judy, czyli w pierwszym roku Nebukadreccara, króla Babilonu,  a które prorok Jeremiasz wypowiedział w związku z całym ludem Judy i w związku ze wszystkimi mieszkańcami Jerozolimy, mówiąc:  „Od trzynastego roku Jozjasza,+ syna Amona, króla Judy, i aż po dziś dzień, przez te dwadzieścia trzy lata dochodziło do mnie słowo Jehowy i wciąż do was mówiłem, wstając wcześnie i mówiąc, lecz wyście nie słuchali.+  I Jehowa posyłał do was wszystkich swych sług, proroków, wstając wcześnie i posyłając ich, lecz wyście nie słuchali+ ani nie nakłonili ucha, by słuchać,+  gdy oni mówili: ‚Zawróćcie, proszę, każdy ze swej złej drogi i od niegodziwości swych postępków+ i mieszkajcie na ziemi, którą Jehowa dał wam i waszym praojcom dawno temu i na długo.+  A nie chodźcie za innymi bogami, by im służyć i się im kłaniać, żebyście mnie nie obrażali dziełem swoich rąk i żebym nie sprowadził na was nieszczęścia’.+  „‚Lecz wyście mnie nie słuchali — brzmi wypowiedź Jehowy — po to, by mnie obrażać dziełem swoich rąk, na swoje nieszczęście’.+  „Dlatego tak rzekł Jehowa Zastępów: ‚„Ponieważ nie byliście posłuszni moim słowom,  oto ja posyłam i wezmę wszystkie rodziny północy+ — brzmi wypowiedź Jehowy — tak, posyłam do Nebukadreccara, króla Babilonu, mego sługi,+ i sprowadzę ich przeciwko tej ziemi+ i przeciwko jej mieszkańcom, i przeciwko wszystkim tym okolicznym narodom;+ i przeznaczę ich na zagładę, i uczynię z nich dziwowisko oraz coś, nad czym się gwiżdże,+ a także miejsca spustoszone po czas niezmierzony.+ 10  I usunę spośród nich dźwięk radosnego uniesienia i dźwięk radości,+ głos oblubieńca i głos oblubienicy,+ odgłos żaren+ i światło lampy.+ 11  I cała ta ziemia stanie się miejscem spustoszonym, dziwowiskiem, a narody te będą musiały służyć królowi Babilonu przez siedemdziesiąt lat”’.+ 12  „‚A gdy się dopełni siedemdziesiąt lat,+ rozliczę się za przewinienie z królem Babilonu i z owym narodem+ — brzmi wypowiedź Jehowy — z ziemią Chaldejczyków,+ i uczynię z niej bezludne pustkowia po czas niezmierzony.+ 13  I sprowadzę na ową ziemię wszystkie moje słowa, które wypowiedziałem przeciwko niej — wszystko, co jest zapisane w tej księdze, a co Jeremiasz prorokował przeciwko wszystkim narodom.+ 14  Bo nawet oni sami, wiele narodów i wielcy królowie,+ wykorzystywali ich jako sług;+ i odpłacę im stosownie do ich działania i stosownie do dzieła ich rąk’”.+ 15  Bo tak rzekł do mnie Jehowa, Bóg Izraela: „Weź z mojej ręki ten kielich wina złości i każ pić z niego wszystkim narodom, do których cię posyłam.+ 16  I będą pić, i chwiać się, i postępować jak szaleni z powodu miecza, który posyłam między nie”.+ 17  I wziąłem kielich z ręki Jehowy, i dałem do picia wszystkim narodom, do których Jehowa mnie posłał:+ 18  Jerozolimie i miastom Judy oraz jej królom, jej książętom, by uczynić z nich spustoszone miejsce, dziwowisko,+ coś, nad czym się gwiżdże, i przekleństwo, jak to jest po dziś dzień;+ 19  faraonowi, królowi Egiptu, i jego sługom, i jego książętom oraz całemu jego ludowi;+ 20  i całej mieszanej społeczności, i wszystkim królom ziemi Uc,+ i wszystkim królom ziemi Filistynów,+ i Aszkelonowi,+ i Gazie,+ i Ekronowi,+ i ostatkowi Aszdodu;+ 21  Edomowi+ i Moabowi,+ i synom Ammona;+ 22  i wszystkim królom Tyru,+ i wszystkim królom Sydonu,+ i królom wyspy, która jest w regionie nadmorskim; 23  i Dedanowi,+ i Temie,+ i Buzowi, i wszystkim z włosami przystrzyżonymi na skroniach;+ 24  i wszystkim królom Arabów,+ i wszystkim królom mieszanej społeczności, która mieszka na pustkowiu; 25  i wszystkim królom z Zimri, i wszystkim królom Elamu,+ i wszystkim królom Medów;+ 26  i wszystkim królom północy, którzy są blisko i daleko, jednemu za drugim, i wszystkim innym królestwom ziemi, które są na powierzchni ziemi; a król Szeszaku+ wypije po nich. 27  „I powiedz im: ‚Oto, co rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: „Pijcie i upijcie się, i zwymiotujcie, i upadnijcie, abyście nie mogły powstać+ z powodu miecza, który posyłam między was”’.+ 28  A jeśli nie będą chciały wziąć z twojej ręki kielicha, aby pić, powiesz im: ‚Tak rzekł Jehowa Zastępów: „Z całą pewnością będziecie pić.+ 29  Bo oto na miasto, nad którym wzywane jest moje imię, zaczynam sprowadzać nieszczęście,+ a czyż wy miałybyście jakimś sposobem uniknąć kary?”’+ „‚Nie unikniecie kary, bo wzywam miecz przeciwko wszystkim mieszkańcom ziemi’ — brzmi wypowiedź Jehowy Zastępów. 30  „Ty zaś będziesz im prorokował wszystkie te słowa i powiedz im: ‚Z wysokości Jehowa zaryczy+ i ze swego świętego mieszkania wyda swój głos.+ Niewątpliwie zaryczy nad swym miejscem przebywania. Okrzyk jak tych, którzy depczą tłocznię winną, wyśpiewa on przeciw wszystkim mieszkańcom ziemi’.+ 31  „‚Wrzawa dotrze aż do najdalszej części ziemi, bo Jehowa wiedzie spór z narodami.+ Będzie się sądził z wszelkim ciałem.+ A niegodziwców wyda pod miecz’+ — brzmi wypowiedź Jehowy. 32  „Tak rzekł Jehowa Zastępów: ‚Oto nieszczęście idzie od narodu do narodu,+ a z najodleglejszych miejsc na ziemi zostanie wzbudzona wielka nawałnica.+ 33  I pobici przez Jehowę będą w owym dniu od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec ziemi.+ Nie będą opłakiwani, nie będzie się też ich zbierać ani grzebać.+ Będą jak gnój na powierzchni roli’.+ 34  „Wyjcie, pasterze, i wołajcie!+ I tarzajcie się,+ znamienici spośród trzody,+ gdyż dopełniły się wasze dni na rzeź oraz na rozproszenie was,+ i upadniecie jak piękne naczynie!+ 35  I przepadło pasterzom miejsce ucieczki, a znamienitym spośród trzody — możliwość ocalenia.+ 36  Słuchajcie! Krzyk pasterzy i wycie znamienitych spośród trzody, gdyż Jehowa łupi ich pastwisko. 37  A spokojne miejsca pobytu pozostały bez życia z powodu płonącego gniewu Jehowy.+ 38  Opuścił on swe ukrycie jak młody grzywiasty lew,+ bo ich ziemia stała się dziwowiskiem z powodu okrutnego miecza i z powodu Jego płonącego gniewu”.+

Przypisy