Jeremiasza 19:1-15

19  Oto, co rzekł Jehowa: „Idź i weź glinianą butlę garncarza+ oraz niektórych starszych z ludu i niektórych starszych spośród kapłanów.  I pójdź do doliny syna Hinnoma,+ która jest przy wejściu do Bramy Skorup. I obwieść tam słowa, które ci powiem.+  I powiedz: ‚Słuchajcie słowa Jehowy, królowie Judy i mieszkańcy Jerozolimy.+ Tak rzekł Jehowa Zastępów,+ Bóg Izraela: „‚„Oto sprowadzam na to miejsce nieszczęście, tak iż każdemu, kto o nim usłyszy, zadzwoni w uszach;+  ponieważ mnie opuścili+ i spowodowali, że to miejsce jest nie do poznania,+ i na nim sprawiali, iż wznosił się dym ofiarny dla innych bogów, których nie znali+ — oni sami ani ich praojcowie, ani królowie Judy; a miejsce to napełnili krwią niewinnych.+  I wznieśli wyżyny Baala, by palić w ogniu swych synów jako całopalenia dla Baala,+ czego im nie nakazałem ani o czym nie mówiłem+ i co nie zrodziło się w moim sercu”’.+  „‚„Oto więc nadchodzą dni — brzmi wypowiedź Jehowy — gdy miejsce to nie będzie już nazywane Tofet+ ani doliną syna Hinnoma,+ lecz doliną zabijania.  I zniweczę w tym miejscu zamysł Judy i Jerozolimy,+ sprawię też, że padną przed swymi nieprzyjaciółmi od miecza i z ręki tych, którzy nastają na ich duszę.+ A ich trupy wydam na żer latającym stworzeniom niebios i zwierzętom ziemi.+  I uczynię z tego miasta dziwowisko oraz coś, nad czym się gwiżdże.+ Każdy przechodzący obok będzie patrzył zdziwiony i zagwiżdże nad wszystkimi jego plagami.+  I sprawię, że będą jeść ciało swych synów i ciało swych córek; i każdy będzie jeść ciało swego bliźniego — z powodu oblężenia i ucisku, którym ich osaczą ich nieprzyjaciele oraz ci, którzy nastają na ich duszę”’.+ 10  „I stłucz butlę na oczach mężów, którzy pójdą z tobą. 11  I powiedz im: ‚Oto, co rzekł Jehowa Zastępów: „Potłukę ten lud i to miasto tak, jak ktoś tłucze naczynie garncarza, że nie da się go już naprawić;+ a w Tofet+ będą grzebać, aż już nie będzie miejsca do grzebania”’.+ 12  „‚Oto, jak postąpię z tym miejscem — brzmi wypowiedź Jehowy — i z jego mieszkańcami, by to miasto uczynić podobnym do Tofet.+ 13  I domy Jerozolimy oraz domy królów Judy staną się podobne do miejsca Tofet,+ nieczyste, wszystkie te domy, na których dachach sprawiano, że wznosił się dym ofiarny dla całego zastępu niebios,+ i wylewano ofiary płynne innym bogom’”.+ 14  I Jeremiasz wyruszył z Tofet,+ dokąd go posłał Jehowa, by prorokował, i stanął na dziedzińcu domu Jehowy, i przemówił do całego ludu:+ 15  „Tak rzekł Jehowa Zastępów, Bóg Izraela: ‚Oto sprowadzam na to miasto i na wszystkie jego miasta całe to nieszczęście, które wyrzekłem przeciwko niemu, gdyż usztywnili swój kark, by nie usłuchać moich słów’”.+

Przypisy