Jeremiasza 1:1-19

1  Słowa Jeremiasza,+ syna Chilkiasza, jednego z kapłanów, którzy byli w Anatot+ w ziemi Beniamina;+  do niego doszło słowo Jehowy za dni Jozjasza,+ syna Amona,+ króla Judy, w trzynastym roku jego panowania.+  I dochodziło jeszcze za dni Jehojakima,+ syna Jozjasza, króla Judy, aż do końca jedenastego roku Sedekiasza,+ syna Jozjasza, króla Judy, dopóki Jerozolima nie poszła na wygnanie w miesiącu piątym.+  I doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące:  „Zanim cię ukształtowałem w łonie matki,+ znałem cię,+ a zanim jeszcze wyszedłeś z łona, uświęciłem cię.+ Uczyniłem cię prorokiem dla narodów”.  Ja zaś rzekłem: „Ach, Wszechwładny Panie, Jehowo! Oto właściwie nie umiem mówić,+ bo jestem tylko chłopcem”.+  I Jehowa odezwał się do mnie: „Nie mów: ‚Jestem tylko chłopcem’. Lecz do wszystkich, do których cię poślę, masz iść; i wszystko, co ci nakażę, masz mówić.+  Nie lękaj się ich twarzy,+ bo ‚ja jestem z tobą, by cię wyzwolić’+ — brzmi wypowiedź Jehowy”.  Wtedy Jehowa wyciągnął rękę i dotknął nią moich ust.+ Potem Jehowa rzekł do mnie: „Oto włożyłem swe słowa w twoje usta.+ 10  Patrz, ustanowiłem cię dzisiaj nad narodami i nad królestwami,+ by wykorzeniać i rozwalać, i niszczyć, i burzyć,+ by budować i sadzić”.+ 11  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: „Co widzisz, Jeremiaszu?” Rzekłem więc: „Widzę odrośl drzewa migdałowego”. 12  A Jehowa powiedział do mnie: „Dobrze widziałeś, bo ja czuwam w związku z moim słowem, żeby je spełnić”.+ 13  I po raz drugi doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: „Co widzisz?” Odrzekłem: „Widzę szeroki kocioł, pod który się dmie, a jego otwór jest odwrócony od północy”. 14  Na to Jehowa powiedział mi: „Od północy rozpęta się nieszczęście przeciw wszystkim mieszkańcom tej ziemi.+ 15  Bo ‚oto ja wzywam wszystkie rodziny królestw północy’ — brzmi wypowiedź Jehowy;+ ‚i przybędą, i każdy z nich umieści swój tron u wejścia do bram Jerozolimy+ i naprzeciw wszystkich jej murów dookoła, i naprzeciw wszystkich miast Judy.+ 16  I zapowiem im swe sądy nad całą ich niegodziwością,+ jako że mnie opuścili+ i sprawiają, iż wznosi się dym ofiarny dla innych bogów,+ i kłaniają się dziełom swoich rąk’.+ 17  „Ty zaś przepasz swe biodra+ i wstań, i powiedz im to wszystko, co ci nakazałem. Nie popadaj w przerażenie z ich powodu,+ żebym cię nie przyprawił o przerażenie przed nimi. 18  Lecz oto ja uczyniłem cię dzisiaj warownym miastem i żelazną kolumną, i miedzianymi murami+ przeciw całej tej ziemi,+ przeciw królom Judy, przeciw jej książętom, przeciw jej kapłanom i przeciw ludowi tej ziemi.+ 19  I będą z tobą walczyć, ale cię nie przemogą,+ bo ‚ja jestem z tobą+ — brzmi wypowiedź Jehowy — by cię wyzwolić’”.+

Przypisy