Jana 3:1-36

3  A był człowiek spośród faryzeuszy, imieniem Nikodem,+ jeden z władców żydowskich.  Ten przyszedł do niego w nocy+ i rzekł mu: „Rabbi,+ wiemy, że jako nauczyciel+ przyszedłeś od Boga;+ bo nikt nie mógłby dokonywać tych znaków,+ których ty dokonujesz, gdyby Bóg nie był z nim”.+  Odpowiadając, Jezus rzekł do niego:+ „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się ponownie,+ nie może ujrzeć królestwa Bożego”.+  Nikodem powiedział do niego: „Jak człowiek może się narodzić, gdy jest stary? Przecież nie może po raz drugi wejść do łona swej matki i się narodzić?”  Jezus odpowiedział: „Zaprawdę, zaprawdę ci mówię: Jeżeli ktoś nie narodzi się z wody+ i ducha,+ nie może wejść do królestwa Bożego.  Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem.+  Nie dziw się, że ci powiedziałem: Musicie się ponownie narodzić.+  Wiatr+ wieje, gdzie chce, i słyszysz jego odgłos, ale nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha”.+  Odpowiadając, Nikodem rzekł do niego: „Jak to się może stać?” 10  Na to Jezus mu rzekł: „Jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz?+ 11  Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Mówimy to, co wiemy, i świadczymy+ o tym, co widzieliśmy, ale nie przyjmujecie naszego świadectwa.+ 12  Jeżeli wam mówiłem o sprawach ziemskich, a nie wierzycie, to jakże uwierzycie, jeśli będę wam mówił o sprawach niebiańskich?+ 13  Ponadto nikt nie wstąpił do nieba+ oprócz tego, który z nieba zstąpił+ — Syna Człowieczego.+ 14  I jak Mojżesz uniósł w górę węża+ na pustkowiu, tak musi być uniesiony w górę Syn Człowieczy,+ 15  aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne.+ 16  „Albowiem Bóg tak bardzo umiłował+ świat, że dał swego jednorodzonego Syna,+ aby nikt, kto w niego wierzy,+ nie został zgładzony,+ lecz miał życie wieczne.+ 17  Bo Bóg posłał swego Syna na świat nie po to, żeby osądził+ świat, ale żeby świat został przez niego wybawiony.+ 18  Kto w niego wierzy, nie ma być osądzony.+ Kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.+ 19  A to jest podstawa sądu, że światło+ przyszło na świat,+ ale ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światło,+ bo ich uczynki były niegodziwe. 20  Kto bowiem dopuszcza się tego, co podłe,+ ten nienawidzi światła i nie przychodzi do światła, żeby jego uczynki nie zostały zganione.+ 21  Kto zaś czyni to, co prawdziwe, ten przychodzi do światła,+ żeby jego uczynki zostały ujawnione jako dokonane w zgodzie z Bogiem”. 22  Potem Jezus i jego uczniowie poszli do krainy judejskiej; i tam spędził z nimi jakiś czas, i chrzcił.+ 23  Ale również Jan+ chrzcił w Ainon, w pobliżu Salim, ponieważ było tam wiele wody,+ i ludzie przychodzili, i byli chrzczeni;+ 24  Jana bowiem jeszcze nie wtrącono do więzienia.+ 25  A uczniowie Jana wdali się z pewnym Żydem w spór co do oczyszczania.+ 26  Przyszli więc do Jana i rzekli do niego: „Rabbi, ten, który był z tobą za Jordanem i o którym złożyłeś świadectwo,+ ten oto chrzci i wszyscy idą do niego”.+ 27  Odpowiadając, Jan rzekł: „Człowiek nie może otrzymać ani jednej rzeczy, jeśli mu nie została dana z nieba.+ 28  Wy sami poświadczacie mi, że powiedziałem: Ja nie jestem Chrystusem,+ lecz: Zostałem posłany przed nim.+ 29  Kto ma oblubienicę, ten jest oblubieńcem.+ Jednakże gdy przyjaciel oblubieńca stoi i go słyszy, wielce się raduje z głosu oblubieńca. Dlatego ta moja radość osiągnęła pełnię.+ 30  Ten musi wzrastać, ja zaś muszę maleć”. 31  Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi innymi.+ Kto jest z ziemi, z ziemi jest i mówi o sprawach ziemskich.+ Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi innymi.+ 32  Świadczy o tym, co widział i słyszał,+ ale nikt nie przyjmuje jego świadectwa.+ 33  Kto przyjął jego świadectwo, przyłożył pieczęć do tego, że Bóg jest prawdziwy.+ 34  Bo ten, którego Bóg posłał, mówi wypowiedzi Boga,+ gdyż on nie daje ducha według miary.+ 35  Ojciec miłuje+ Syna i wszystko oddał w jego rękę.+ 36  Kto wierzy+ w Syna, ma życie wieczne;+ kto jest nieposłuszny Synowi, nie ujrzy życia,+ lecz pozostaje na nim srogi gniew Boży.+

Przypisy