Jana 2:1-25

2  A trzeciego dnia odbywała się w Kanie+ Galilejskiej uczta weselna i była tam matka+ Jezusa.  Jezus i jego uczniowie też zostali zaproszeni na tę ucztę weselną.  Gdy zabrakło wina, matka+ Jezusa powiedziała do niego: „Nie mają wina”.  Ale Jezus rzekł jej: „Co tobie do mnie, niewiasto?+ Jeszcze nie nadeszła moja godzina”.+  Matka jego powiedziała do usługujących: „Cokolwiek wam powie, uczyńcie”.+  A stało tam sześć kamiennych dzbanów na wodę, jak tego wymagały żydowskie reguły oczyszczeń,+ każdy zaś mógł pomieścić dwie lub trzy miary płynów.  Jezus powiedział do nich: „Napełnijcie te dzbany wodą”. I napełnili je po brzegi.  I rzekł do nich: „Teraz zaczerpnijcie trochę i zanieście gospodarzowi uczty”. Oni więc zanieśli.  A gdy gospodarz uczty skosztował wody, która się zamieniła w wino+ — ale nie wiedział, skąd się wzięło, chociaż ci usługujący, którzy zaczerpnęli wody, wiedzieli — ów gospodarz uczty zawołał oblubieńca 10  i powiedział do niego: „Każdy inny człowiek najpierw podaje wino wyborne,+ a gdy sobie podpiją — gorsze. Ty zachowałeś wyborne wino aż dotąd”. 11  Jezus dokonał tego w Kanie Galilejskiej jako początek swych znaków i ujawnił swą chwałę;+ a jego uczniowie uwierzyli w niego. 12  Potem on i jego matka, i bracia,+ i jego uczniowie przybyli do Kafarnaum,+ ale nie pozostali tam przez wiele dni. 13  A zbliżała się Pascha+ żydowska i Jezus udał się do Jerozolimy.+ 14  I zastał w świątyni sprzedawców bydła i owiec, i gołębi,+ jak również wekslarzy na ich miejscach. 15  Uczyniwszy więc bicz z powrozów, wypędził ich wszystkich ze świątyni, a także owce i bydło, i rozsypał monety wymieniających pieniądze oraz poprzewracał ich stoły.+ 16  A do sprzedających gołębie rzekł: „Zabierzcie to stąd! Przestańcie robić z domu+ mego Ojca dom handlu!”+ 17  Uczniowie jego przypomnieli sobie, że jest napisane: „Gorliwość o twój dom mnie pożre”.+ 18  Na to Żydzi mu odrzekli: „Jaki znak+ masz nam do pokazania, skoro to czynisz?” 19  Odpowiadając, Jezus rzekł do nich: „Zburzcie tę świątynię,+ a ja w trzy dni ją wzniosę”. 20  Żydzi więc powiedzieli: „Tę świątynię budowano czterdzieści sześć lat, a ty ją wzniesiesz w trzy dni?” 21  Ale on mówił o świątyni+ swego ciała. 22  Kiedy jednak został wskrzeszony z martwych, jego uczniowie przypomnieli+ sobie, że to mawiał; i uwierzyli Pismu oraz wypowiedzi, którą wyrzekł Jezus. 23  A gdy był w Jerozolimie na święcie+ Paschy, wiele ludzi uwierzyło w jego imię,+ widząc znaki, których dokonywał.+ 24  Ale sam Jezus nie zdawał się+ na nich, ponieważ znał ich wszystkich 25  i ponieważ nie potrzebował, aby ktoś świadczył o człowieku, bo sam wiedział, co było w człowieku.+

Przypisy