Izajasza 48:1-22

48  Słuchajcie tego, domu Jakuba, wy, którzy się nazywacie imieniem Izraela+ i którzy wyszliście z wód Judy,+ wy, którzy przysięgacie na imię Jehowy+ i którzy wspominacie o Bogu Izraela+ — nie w prawdzie i nie w prawości.+  Bo nazwali się tymi, którzy są z miasta świętego,+ i oparli się na Bogu Izraela;+ imię jego — Jehowa Zastępów.+  „Rzeczy pierwsze opowiadałem od owego czasu i one wychodziły z moich ust, i sprawiałem, że je słyszano.+ Nagle przystępowałem do działania i te rzeczy się stawały.+  Ponieważ wiedziałem, że jesteś twardy+ i że twoja szyja to ścięgno żelazne,+ a twe czoło to miedź,+  więc od owego czasu ci oznajmiałem. Zanim mogło nastąpić, dawałem ci o tym słyszeć,+ żebyś nie mówił: ‚Uczynił je mój bożek, nakazał je mój rzeźbiony wizerunek i mój lany posąg’.+  Słyszałeś.+ Popatrz na to wszystko.+ A wy — czy tego nie opowiecie?+ Daję ci odtąd słyszeć rzeczy nowe, rzeczy ukryte, których nie znałeś.+  Teraz będą stworzone, a nie od owego czasu, te rzeczy, o których do dziś nie słyszałeś, byś nie mówił: ‚Oto już je znałem’.+  „Co więcej, nie słyszałeś+ ani nie znałeś, ani od owego czasu twoje ucho nie było otwarte. Bo ja dobrze wiem, że naprawdę postępowałeś zdradziecko+ i nazywano cię ‚występnym już od łona matki’.+  Ze względu na swe imię pohamuję swój gniew+ i dla swej chwały będę wobec ciebie powściągliwy, byś nie został zgładzony.+ 10  Oto cię oczyściłem, ale nie jak srebro.+ Wybrałem cię w piecu hutniczym uciśnienia.+ 11  Przez wzgląd na samego siebie, przez wzgląd na samego siebie będę działał,+ bo jakże można dać się zbezcześcić?+ I chwały swojej nie oddam nikomu innemu.+ 12  „Posłuchaj mnie, Jakubie, i ty, Izraelu, mój powołany. Ja jestem ten sam.+ Ja jestem pierwszy.+ I ja ostatni.+ 13  Moja ręka położyła fundament ziemi+ i moja prawica rozpostarła niebiosa.+ Ja do nich wołam, żeby dalej stały razem.+ 14  „Zbierzcie się, wy wszyscy, i słuchajcie.+ Kto pośród nich oznajmił te rzeczy? Jehowa go umiłował.+ On uczyni Babilonowi to, w czym będzie miał upodobanie,+ a jego ramię będzie na Chaldejczykach.+ 15  Ja sam powiedziałem. I ja go wezwałem.+ Przyprowadziłem go i jego drodze będzie zapewniona pomyślność.+ 16  „Zbliżcie się do mnie! Słuchajcie tego! Od początku nie mówiłem w żadnym ukryciu.+ Odkąd się to dzieje, ja tam jestem”. A teraz posłał mnie Wszechwładny Pan, Jehowa — tak, jego duch.+ 17  Oto, co powiedział Jehowa, twój Wykupiciel,+ Święty Izraela:+ „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek,+ sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć.+ 18  O, gdybyś tylko zważał na moje przykazania!+ Wtedy twój pokój stałby się jak rzeka,+ a twoja prawość — jak fale morskie.+ 19  I twoje potomstwo byłoby jak piasek, a potomkowie z twego wnętrza — jak jego ziarnka.+ Nie byłoby zgładzone ani unicestwione przede mną niczyje imię”.+ 20  Wychodźcie z Babilonu!+ Uciekajcie od Chaldejczyków.+ Opowiadajcie przy odgłosach radosnego wołania, sprawcie, żeby to usłyszano.+ Rozgłoście to aż po kraniec ziemi.+ Mówcie: „Jehowa wykupił swego sługę Jakuba.+ 21  I nie poczuli pragnienia,+ gdy prowadził ich przez spustoszone miejsca.+ Sprawił, że woda wytrysnęła dla nich ze skały, i rozłupywał skałę, by popłynęła woda”.+ 22  „Nie ma pokoju — rzekł Jehowa — dla niegodziwców”.+

Przypisy