Izajasza 39:1-8

39  W owym czasie Merodach-Baladan,+ syn Baladana, król Babilonu,+ posłał do Ezechiasza listy i dar,+ gdy usłyszał, że ten chorował, ale znowu jest w pełni sił.+  A Ezechiasz był im rad+ i pokazał im swój skarbiec,+ srebro i złoto, i olejek balsamowy,+ i wyborną oliwę oraz całą swą zbrojownię+ i wszystko, co się znajdowało wśród jego skarbów. Nie było rzeczy, której by im Ezechiasz nie pokazał w swoim domu+ i na całym obszarze swego panowania.+  Potem prorok Izajasz przyszedł do króla Ezechiasza i rzekł do niego:+ „Co mówili owi mężowie i skąd do ciebie przyszli?” Wtedy Ezechiasz rzekł: „Przyszli do mnie z dalekiej krainy, z Babilonu”.+  A on powiedział jeszcze: „Co widzieli w twoim domu?”+ Na to Ezechiasz rzekł: „Widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było rzeczy, której bym im nie pokazał wśród moich skarbów”.  A Izajasz powiedział do Ezechiasza:+ „Słuchaj słowa Jehowy Zastępów:  ‚Oto nadchodzą dni, gdy wszystko, co jest w twoim domu i co twoi praojcowie nagromadzili po dziś dzień, będzie zaniesione do Babilonu’.+ ‚Nic nie pozostanie’+ — rzekł Jehowa.  ‚A spośród twoich synów, którzy z ciebie wyjdą i których zrodzisz, niektórzy będą zabrani+ i zostaną dworzanami+ w pałacu króla Babilonu’”.+  Na to Ezechiasz powiedział do Izajasza: „Słowo Jehowy, które wyrzekłeś, jest dobre”.+ I powiedział jeszcze: „Wszak pokój i prawda+ utrzymają się za moich dni”.+

Przypisy