Izajasza 29:1-24

29  „Biada Arielowi,+ Arielowi, miastu, w którym obozował Dawid!+ Dodajcie rok do roku; niech kolejno przebiegną święta.+  I niechybnie ścisnę+ Ariela, i nastanie żałość i lament,+ i stanie się dla mnie paleniskiem ołtarza Bożego.+  I będę obozował ze wszystkich stron przeciwko tobie, i otoczę cię palisadą, i wzniosę przeciwko tobie umocnienia oblężnicze.+  I zostaniesz poniżony, tak iż mówić będziesz z samej ziemi, i jak z prochu będzie brzmieć cicho twa wypowiedź.+ I niczym medium spirytystycznego będzie twój głos z ziemi, a wypowiedź twa zakwili z prochu.+  I tłum tych, którzy są dla ciebie obcy, stanie się jak drobny pył,+ a tłum tyranów+ — jak plewa, która ginie.+ I stanie się to w jednej chwili, nagle.+  Jehowa Zastępów nawiedzi cię gromem i trzęsieniem ziemi, i potężnym odgłosem, wichrem i nawałnicą, i płomieniem trawiącego ognia”.+  I jak bywa we śnie, w nocnej wizji, tak będzie z tłumem wszystkich narodów, które toczą wojnę przeciwko Arielowi+ — ze wszystkimi, którzy toczą wojnę przeciwko niemu, i z wieżami oblężniczymi, i z tymi, którzy go ściskają.+  Zaiste, będzie jak wtedy, gdy ktoś głodny śni, że je, i oto budzi się, a w jego duszy pusto;+ i tak jak wtedy, gdy ktoś spragniony śni, że pije, po czym budzi się i oto jest zmęczony, a jego dusza — wyschnięta; tak stanie się z tłumem ze wszystkich narodów, które toczą wojnę przeciwko górze Syjon.+  Ociągajcie się i bądźcie zdumieni;+ oślepcie się i bądźcie oślepieni.+ Upili się,+ ale nie winem; poruszają się niepewnie, ale nie pod wpływem odurzającego napoju.+ 10  Bo Jehowa wylał na was ducha głębokiego snu;+ i on zamyka wasze oczy, proroków,+ on też zakrył wasze głowy,+ wizjonerów.+ 11  A dla was wizja wszystkiego staje się podobna do słów zapieczętowanej księgi,+ którą dają komuś znającemu pismo i mówią: „Zechciej to przeczytać na głos”, a on musi powiedzieć: „Nie mogę, bo jest zapieczętowana”;+ 12  i dadzą tę księgę komuś, kto nie zna pisma, i ktoś powie: „Zechciej to przeczytać na głos”, a on musi rzec: „W ogóle nie znam pisma”. 13  I Jehowa mówi: „Ponieważ ten lud przybliża się swymi ustami i wychwalają mnie tylko swymi wargami,+ lecz swe serce bardzo ode mnie oddalili,+ a ich bojaźń przede mną staje się przykazaniem ludzkim, którego się naucza,+ 14  więc oto jestem — Ten, który znowu postąpi z tym ludem zdumiewająco,+ w sposób zdumiewający oraz z czymś zdumiewającym; i zginie mądrość ich mędrców, i skryje się zrozumienie ich mężów roztropnych”.+ 15  Biada tym, którzy schodzą bardzo głęboko, ukrywając zamiar przed Jehową,+ a swe czyny popełniają w ciemnym miejscu,+ mówiąc: „Któż nas widzi i któż o nas wie?”+ 16  Przewrotność wasza! Czy stawia się garncarza na równi z gliną?+ Czyż bowiem coś utworzonego powie o swym twórcy: „On mnie nie utworzył”?+ I czy rzecz ukształtowana powie o tym, kto ją ukształtował: „Nie wykazał się zrozumieniem”?+ 17  Czyż nie jest tak, że już za bardzo krótką chwilę Liban zostanie zamieniony w sad,+ a sad będzie uważany za las?+ 18  I w owym dniu głusi usłyszą słowa księgi,+ a z mroku i z ciemności nawet oczy ślepych będą widzieć.+ 19  A potulni+ pomnożą swą radość z Jehowy i nawet biedni spośród ludzi będą się radować Świętym Izraela,+ 20  ponieważ przyjdzie kres na tyrana+ i skończy się samochwalca,+ zostaną też wytraceni wszyscy, którzy czyhają, żeby wyrządzać szkodę,+ 21  ci, którzy doprowadzają człowieka do tego, że grzeszy swym słowem,+ i ci, którzy zakładają przynętę nawet na upominającego w bramie,+ oraz ci, którzy odtrącają prawego pustymi argumentami.+ 22  Oto więc, co domowi Jakuba rzekł Jehowa — ten, który wykupił Abrahama:+ „Teraz już Jakub nie będzie zawstydzony ani jego oblicze nie zblednie;+ 23  kiedy bowiem ujrzy swe dzieci, dzieło moich rąk, pośród siebie,+ będą uświęcać moje imię+ i uświęcą Świętego Jakubowego,+ a do Boga Izraela będą się odnosić z bojaźnią nacechowaną szacunkiem.+ 24  I ci, którzy błądzą w swym duchu, posiądą zrozumienie, a utyskujący nauczą się treści pouczenia”.+

Przypisy