Hioba 8:1-22

8  A Bildad Szuchita+ odezwał się i rzekł:   „Jak długo będziesz mówił takie rzeczy,+skoro wypowiedzi twych ust są tylko potężnym wiatrem?+   Czyż Bóg wypaczy sąd+albo czy Wszechmocny wypaczy prawość?+   Jeśli synowie twoi zgrzeszyli przeciwko niemu,tak iż pozwala im wpaść w rękę ich buntu,   jeśli ty sam będziesz szukał Boga+i błagał Wszechmocnego o łaskę,   jeżeli jesteś czysty i prostolinijny,+to już by się dla ciebie przebudziłi już by przywrócił twe prawe miejsce przebywania.   Ponadto początek twój mógłby być czymś małym,ale potem twój koniec wielce by urósł.+   Zapytajże, proszę, wcześniejsze pokolenie+i zwróć uwagę na to, co wybadali ich ojcowie.+   Bo my jesteśmy zaledwie od wczoraj+ i nic nie wiemy,gdyż dni nasze na ziemi są cieniem.+ 10  Czyż cię nie pouczą, nie powiedzą cii z serca swego nie dobędą słów? 11  Czy papirus+ wyrośnie wysoko bez mokradła?Czy trzcina urośnie duża bez wody? 12  Gdy jeszcze jest w pąku, przed zerwaniem,uschnie wcześniej niż wszelka inna trawa.+ 13  Takie są ścieżki wszystkich, którzy zapominają o Bogu,+zginie też nadzieja odstępcy,+ 14  którego ufność zostaje zniweczonai którego ufanie to domek pająka.+ 15  Oprze się o swój dom, lecz on się nie ostoi;chwyci się go, lecz on nie będzie trwał. 16  Pełen jest soku w słońcu,a w jego ogrodzie wyrasta jego gałązka.+ 17  W stos kamieni wplatają się jego korzenie,widzi dom z kamieni. 18  Jeśli ktoś go pochłonie z jego miejsca,+ono się go zaprze, mówiąc: ‚Nie widziałem cię’.+ 19  Tak oto rozpływa się jego droga;+a z prochu wyrastają inni. 20  Oto Bóg nie odrzuci nikogo nienagannegoani za rękę nie weźmie złoczyńców, 21  dopóki twych ust nie napełni śmiechem,a twoich warg radosnym wykrzykiwaniem. 22  Ci, którzy cię nienawidzą, okryją się hańbą,+a namiotu niegodziwców już nie będzie”.

Przypisy