Hioba 15:1-35

15  A Elifaz Temanita odezwał się i rzekł:   „Czyż mędrzec odpowie wiedzą przypominającą wiatr+albo czyż napełni swój brzuch wschodnim wiatrem?+   Zwykłe upominanie słowem będzie bezużyteczne,a zwykłe wypowiedzi same przez się nie przyniosą pożytku.   Ty jednak pozbawiasz mocy bojaźń przed Bogiemi pomniejszasz wszelkie zważanie na Boga.   Bo twoje przewinienie ćwiczy twe ustai wybierasz język przebiegłych.   Obwiniają cię twoje usta, a nie ja;i twoje własne wargi odpowiadają przeciw tobie.+   Czy byłeś tym pierwszym człowiekiem, który się narodził,+albo czy jeszcze przed wzgórzami+ zostałeś w bólach porodowych wydany na świat?   Czy przysłuchujesz się poufnej rozmowie Boga+i czy do samego siebie ograniczasz mądrość?   Cóż takiego wiesz, czego my nie wiemy?+Cóż takiego rozumiesz, czego i my nie mamy? 10  Jest u nas zarówno siwowłosy, jak i sędziwy,+mający więcej dni aniżeli twój ojciec. 11  Czyż nie wystarczą ci pocieszenia od Bogaalbo słowo łagodnie wypowiedziane do ciebie? 12  Czemu porywa cię twe sercei czemu błyszczą twe oczy? 13  Bo ducha swego zwracasz przeciw Bogu,a ze swych ust wypuściłeś słowa. 14  Czymże jest śmiertelnik, żeby był czysty+lub żeby miał rację ktoś zrodzony z niewiasty? 15  Oto nie wierzy on swoim świętym+i nawet niebiosa nie są czyste w jego oczach.+ 16  O ileż bardziej, gdy ktoś jest odrażający i zepsuty,+mąż, który łapczywie pije nieprawość jak wodę! 17  Oznajmię ci to. Posłuchaj mnie!+Właśnie to widziałem, więc pozwól mi o tym opowiedzieć, 18  to, co opowiadają mądrzy+i czego nie ukryli, a co pochodzi od ich ojców. 19  Im samym dano tę ziemięi żaden obcy nie przechodził pośród nich. 20  Niegodziwiec przez wszystkie swe dni cierpi mękę,i to przez tyle lat, ile wyznaczono tyranowi. 21  W jego uszach odgłos rzeczy przerażających;w czasie pokoju nachodzi go łupieżca.+ 22  Nie wierzy, że wróci z ciemności,+a jest wyznaczony pod miecz. 23  Błąka się, poszukując chleba — gdzież on jest?+Dobrze wie, że dzień ciemności+ jest gotowy, tuż u jego ręki. 24  Udręka i uciśnienie go przerażają;+przemagają go jak król gotowy do napaści. 25  Gdyż wyciąga rękę przeciwko Bogui próbuje pokazać, że góruje nad Wszechmocnym;+ 26  gdyż biegnie przeciw niemu z hardym karkiem,z grubymi guzami swych tarcz; 27  gdyż twarz zakrywa swoją tłustościąi tłuszczem obrasta na lędźwiach,+ 28  przebywa zaś w miastach, które mają być zniszczone,w domach, w których ludzie nie będą mieszkaći które zostaną przeznaczone na kupy kamieni. 29  Nie wzbogaci się, a jego majątek nie wzrośnie,nie rozprzestrzeni też ich nabytych dóbr na ziemi.+ 30  Nie odwróci się od ciemności;jego gałązkę płomień wysuszy,on zaś zostanie zmieciony podmuchem Jego ust.+ 31  Niech nie pokłada wiary w marności, gdy jest wiedziony na manowce,marnością bowiem okaże się to, co otrzymuje w zamian; 32  spełni się to przed jego dniem.A jego latorośl nie wyrośnie bujnie.+ 33  Tak jak winorośl odrzuci on swe niedojrzałe winogronai tak jak drzewo oliwne zrzuci swoje kwiecie. 34  Bo zgromadzenie odstępców jest niepłodne+i ogień strawi namioty przekupstwa.+ 35  Poczęta zostaje niedola i rodzi się krzywda,+a ich brzuch przygotowuje podstęp”.

Przypisy