Hioba 12:1-25

12  Wówczas Hiob odezwał się i powiedział:   „Doprawdy, jesteście ludźmii z wami umrze mądrość!+   Ja też mam serce+ jak wy.Nie jestem gorszy od was+ —i u kogo nie ma podobnych rzeczy?   Pośmiewiskiem się staję dla swego bliźniego,+kimś, kto woła do Boga, by mu odpowiedział.+Pośmiewiskiem jest człowiek prawy, nienaganny.   Człowiek beztroski pogardza w myśli zagładą;+przygotowano ją dla tych, którym chwieją się stopy.+   Namioty łupieżców są wolne od zmartwienia,+a pobudzający Boga do gniewu cieszą się bezpieczeństwemwłaściwym temu, kto przyniósł boga w swym ręku.+   Zapytaj jednak, proszę, zwierząt domowych, a one cię pouczą,+i skrzydlatych stworzeń niebios, a ci opowiedzą.+   Albo okaż zainteresowanie ziemią, a ona cię pouczy,+i oznajmią ci to ryby morskie.+   Któż wśród nich wszystkich nie wie dobrze,iż uczyniła to ręka Jehowy,+ 10  w którego ręku jest dusza+ każdego, kto żyje,oraz duch wszelkiego ciała człowieczego?+ 11  Czyż ucho nie sprawdza słów,+tak jak podniebienie+ bada smak pokarmu? 12  Czyż nie ma mądrości u sędziwych,+a zrozumienia w mnóstwie dni? 13  U niego jest mądrość i potęga;+on ma radę i zrozumienie.+ 14  Oto burzy, żeby nie można było odbudować;+zamyka przed człowiekiem, żeby nie można było otworzyć.+ 15  Oto powstrzymuje wody i wysychają;+i posyła je, a zmieniają ziemię.+ 16  U niego jest siła i praktyczna mądrość;+do niego należy ten, kto popełnia błąd, i ten, kto sprowadza na manowce.+ 17  On doradców puszcza boso,+a sędziów doprowadza do szaleństwa. 18  On rozwiązuje więzy królów+i zawiązuje pas na ich biodrach. 19  On kapłanów puszcza boso+i obala nieprzerwanie zasiadających;+ 20  on pozbawia wiernych mowyi odbiera rozsądek starcom; 21  on wylewa pogardę na dostojników+i osłabia pas mocarzy; 22  on z ciemności odsłania głębokie sprawy+i na światło wydobywa głęboki cień; 23  czyni narody wielkimi, by je unicestwić;+rozkrzewia narody, by je uprowadzić; 24  odbiera serce naczelnikom ludu ziemi,by ich wodzić po pustym miejscu,+ na którym nie ma żadnej drogi. 25  Idą po omacku w ciemności,+ gdzie nie ma światła,by za jego sprawą tułać się jak człowiek pijany.+

Przypisy