Ezechiela 46:1-24

46  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Brama dziedzińca wewnętrznego, która jest zwrócona na wschód,+ ma pozostawać zamknięta+ przez sześć dni roboczych,+ a w dniu sabatu ma być otwarta, ma być otwarta również w dniu nowiu.+  A naczelnik wejdzie drogą przez sień bramy,+ z zewnątrz, i stanie przy węgarze bramy;+ kapłani zaś złożą jego całopalenie i jego ofiary współuczestnictwa, a on pokłoni się na progu bramy+ i wyjdzie, lecz bramy nie należy zamykać aż do wieczora.  A lud tej ziemi ma u wejścia bramy kłaniać się przed Jehową podczas sabatów i podczas dni nowiu.+  „‚A całopaleniem, które naczelnik winien złożyć Jehowie w dzień sabatu, ma być sześć zdrowych baranków i zdrowy baran;+  a jako ofiarę zbożową: po jednej efie na barana,+ na baranki zaś ofiarę zbożową, jaką może dać,+ a jeśli chodzi o oliwę, jeden hin na efę.+  A w dzień nowiu+ ma być zdrowy młody byk, syn stada, oraz sześć baranków i jeden baran; mają być zdrowe.+  A jako ofiarę zbożową ma złożyć jedną efę na młodego byka oraz jedną efę na barana, na baranki zaś według tego, na co go stać, a jeśli chodzi o oliwę — jeden hin na efę.+  „‚A gdy naczelnik+ wchodzi, ma wejść drogą przez sień bramy i tą drogą ma wyjść.+  A gdy w okresach świątecznych lud ziemi przychodzi przed oblicze Jehowy,+ wówczas ten, kto wchodzi drogą przez bramę północną,+ aby się pokłonić, ma wyjść drogą przez bramę południową;+ a ten, kto wchodzi drogą przez bramę południową, ma wyjść drogą przez bramę północną. Nikt nie ma wracać drogą bramy, którą wszedł, lecz ma wyjść prosto przed siebie. 10  Jeśli zaś chodzi o naczelnika pośród nich, to ma wejść, gdy oni wchodzą; a gdy oni wychodzą, on ma wyjść.+ 11  A podczas świąt+ i okresów świątecznych ofiarą zbożową ma być po jednej efie na młodego byka i po jednej efie na barana, na baranki zaś, ile może dać, a co się tyczy oliwy — jeden hin na efę.+ 12  „‚A gdyby naczelnik dostarczył całopalenie jako dobrowolny dar ofiarny+ albo ofiary współuczestnictwa jako dobrowolny dar ofiarny dla Jehowy, należy mu otworzyć bramę zwróconą na wschód,+ a on dostarczy całe swe całopalenie i swe ofiary współuczestnictwa, tak jak to robi w dzień sabatu.+ I wyjdzie, a po jego wyjściu bramę należy zamknąć.+ 13  „‚Codziennie też winieneś dostarczać na całopalenie dla Jehowy zdrowego baranka jednorocznego.+ Masz go dostarczać ranek w ranek. 14  A do tego jako ofiarę zbożową masz ranek w ranek dostarczać szóstą część efy, a co się tyczy oliwy — trzecią część hinu na pokropienie wybornej mąki.+ Ofiara zbożowa dla Jehowy to ustawa po czas niezmierzony, na stałe. 15  I mają dostarczać baranka oraz ofiarę zbożową i oliwę ranek w ranek jako stałe całopalenie’. 16  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Gdyby naczelnik dał każdemu ze swych synów dar jako jego dziedzictwo, będzie to należeć do jego synów. Jest to ich dziedziczna własność. 17  A gdyby jednemu ze swych sług dał dar ze swego dziedzictwa, będzie to do niego należeć aż do roku oswobodzenia;+ i powróci do naczelnika. Tylko jego dziedzictwo — jeśli chodzi o jego synów — ma dalej należeć do nich. 18  A naczelnik nie ma nic brać z dziedzictwa ludu, żeby ich wyzuć z ich własności.+ Synom swoim winien dać dziedzictwo ze swojej własności, aby mój lud nie był rozproszony — każdy ze swej własności’”.+ 19  I przez wejście,+ które było z boku bramy, wprowadził mnie do zwróconych na północ świętych jadalni należących do kapłanów,+ a oto było tam miejsce po obu tylnych stronach zwróconych ku zachodowi. 20  I rzekł do mnie: „To jest miejsce, gdzie kapłani będą gotowali dar ofiarny za przewinienie+ i dar ofiarny za grzech+ oraz gdzie będą piekli ofiarę zbożową+ — tak by nic nie wynosili na dziedziniec zewnętrzny, przez co uświęcaliby lud”.+ 21  Potem wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny i poprowadził ku czterem narożnym podporom dziedzińca, a oto był dziedziniec przy tej narożnej podporze dziedzińca, dziedziniec przy owej narożnej podporze dziedzińca. 22  Przy czterech narożnych podporach dziedzińca były małe dziedzińce, mające czterdzieści łokci długości i trzydzieści — szerokości. Wszystkie cztery wraz z konstrukcjami narożnymi miały taki sam wymiar. 23  A dookoła nich był ułożony rząd — dookoła wszystkich czterech — i poniżej tych rzędów dookoła były miejsca do gotowania.+ 24  Wtedy rzekł do mnie: „Są to domy tych, którzy gotują, gdzie usługujący w Domu gotują ofiarę ludu”.+

Przypisy