Ezechiela 44:1-31

44  I poprowadził mnie z powrotem drogą przez bramę sanktuarium, tę na zewnątrz, zwróconą na wschód,+ a była ona zamknięta.+  Wówczas Jehowa rzekł do mnie: „Jeśli chodzi o tę bramę, pozostanie zamknięta. Nie będzie otwierana i żaden człowiek przez nią nie wejdzie, bo Jehowa, Bóg Izraela,+ wszedł przez nią, i ma pozostać zamknięta.  Jednakże naczelnik+ — jako naczelnik będzie w niej siedział, by jeść chleb przed obliczem Jehowy.+ Będzie wchodził drogą przez sień bramy i drogą przez nią będzie wychodził”.+  I przyprowadził mnie drogą przez bramę północną przed Dom, żebym widział, a oto chwała Jehowy napełniła dom Jehowy.+ I upadłem na twarz.+  Wtedy Jehowa rzekł do mnie: „Synu człowieczy, skieruj swe serce+ i zobacz na własne oczy oraz usłysz na własne uszy wszystko, o czym z tobą mówię o wszystkich ustawach domu Jehowy oraz o wszystkich jego prawach, i skieruj swe serce na wejście Domu z wszystkimi wyjściami z sanktuarium.  I przemów do Buntowniczości,+ do domu Izraela: ‚Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Dość tego, z powodu wszystkich waszych obrzydliwości, domu Izraela,+  gdy wprowadzacie cudzoziemców nie obrzezanych na sercu i nie obrzezanych na ciele,+ aby się znaleźli w moim sanktuarium, by je bezcześcić — mój dom; gdy wy przedkładacie mój chleb,+ tłuszcz+ i krew,+ podczas gdy oni stale łamią moje przymierze z powodu wszystkich waszych obrzydliwości.+  Ani nie zważaliście na obowiązek związany z moimi świętościami,+ ani nie wyznaczaliście za siebie innych, żeby byli stróżami tego, do czego zobowiązuję, w moim sanktuarium”’.+  „‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Żaden cudzoziemiec nie obrzezany na sercu i nie obrzezany na ciele nie może wejść do mego sanktuarium, to znaczy żaden cudzoziemiec, który jest wśród synów Izraela”’.+ 10  „‚Lecz co się tyczy Lewitów, którzy daleko odeszli ode mnie,+ gdy Izrael, który oddalił się ode mnie, odszedł za swymi gnojowymi bożkami, ci też poniosą swe przewinienie.+ 11  A w moim sanktuarium zostaną usługującymi na stanowiskach nadzoru nad bramami Domu oraz usługującymi w Domu.+ To oni będą zarzynać całopalenie oraz ofiarę za lud+ i to oni będą stać przed nimi, aby im usługiwać.+ 12  Ponieważ im usługiwali przed ich gnojowymi bożkami+ i stali się dla domu Izraela powodem upadku, przyczyną przewinienia,+ dlatego podniosłem rękę przeciwko nim+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — i poniosą swoje przewinienie. 13  I nie zbliżą się do mnie, żeby dla mnie pełnić służbę kapłańską albo żeby zbliżyć się do którejś z moich rzeczy świętych, do rzeczy najświętszych,+ i poniosą swe upokorzenie oraz swe obrzydliwości, których się dopuścili.+ 14  A ja uczynię ich stróżami obowiązku względem Domu, jeśli chodzi o całą związaną z nim służbę oraz wszystko, co należy w nim robić’.+ 15  „‚A kapłani lewiccy,+ synowie Cadoka,+ którzy dbali o powinność wobec mego sanktuarium, gdy synowie Izraela odeszli ode mnie,+ oni to przybliżą się do mnie, by mi usługiwać, i stać będą przede mną,+ żeby składać mi tłuszcz+ oraz krew’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy. 16  ‚To oni będą wchodzić do mego sanktuarium+ i oni będą się przybliżać do mego stołu, aby mi usługiwać,+ i dbać będą o powinność wobec mnie.+ 17  „‚A gdy będą wchodzić do bram dziedzińca wewnętrznego, niech noszą lniane szaty, a niech nie mają na sobie żadnej wełny, gdy usługują w bramach dziedzińca wewnętrznego i w środku.+ 18  Na głowie winni mieć lniane nakrycie głowy,+ a na biodrach niech mają lnianą bieliznę.+ Niech się nie przepasują czymś, co wywołuje pot. 19  A gdy wychodzą na dziedziniec zewnętrzny, na dziedziniec zewnętrzny do ludu, niech zdejmą swe szaty, w których usługiwali,+ i niech je złożą w świętych jadalniach,+ a niech się przyobleką w inne szaty, żeby swymi szatami nie uświęcać ludu.+ 20  I nie mają golić swej głowy,+ a włosów na głowie nie mają nosić rozpuszczonych. Koniecznie mają sobie przystrzygać włosy na głowie.+ 21  I żaden z kapłanów nie ma pić wina, gdy przychodzą na dziedziniec wewnętrzny.+ 22  Nie mają też brać sobie za żonę żadnej wdowy ani rozwiedzionej,+ lecz mogą sobie brać dziewice z potomstwa domu Izraela+ albo wdowę, która jest wdową po kapłanie’. 23  „‚I mają pouczać mój lud o różnicy między tym, co święte, a tym, co nie jest święte, i mają im ukazywać różnicę między tym, co nieczyste, a tym, co czyste.+ 24  I mają oni stawać w sprawie sądowej, żeby sądzić,+ mają też w niej sądzić według moich sądowniczych rozstrzygnięć.+ I mają zachowywać moje prawa oraz moje ustawy co do wszystkich mych okresów świątecznych,+ winni też uświęcać moje sabaty.+ 25  I nie ma przychodzić do umarłego człowieka, żeby czasem nie stać się nieczystym, mogą jednak stać się nieczyści z powodu ojca lub matki, lub syna, lub córki, lub brata, lub siostry, która nie była zamężna.+ 26  A po jego oczyszczeniu mają mu jeszcze odliczyć siedem dni.+ 27  I w dniu, w którym wejdzie do miejsca świętego, na dziedziniec wewnętrzny, aby usługiwać w miejscu świętym, winien złożyć swój dar ofiarny za grzech’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy. 28  „‚I oto, co stanie się ich dziedzictwem: ja jestem ich dziedzictwem.+ A nie macie im dawać w Izraelu żadnej własności: ja jestem ich własnością. 29  To oni będą jeść ofiarę zbożową oraz dar ofiarny za grzech i dar ofiarny za przewinienie.+ Im przypadnie każda rzecz poświęcona w Izraelu.+ 30  I do kapłanów będą należały pierwociny wszystkich pierwszych dojrzałych owoców wszystkiego, jak również każda danina czegokolwiek ze wszystkich waszych danin;+ macie też dawać kapłanowi pierwociny waszej mąki razowej,+ aby na waszym domu spoczywało błogosławieństwo.+ 31  Kapłani nie mają jeść padliny ani żadnego rozszarpanego stworzenia spośród rozszarpanych stworzeń latających albo zwierząt czworonożnych’.+

Przypisy