Ezechiela 43:1-27

43  Potem poprowadził mnie do bramy, tej bramy, która jest zwrócona na wschód.+  I oto chwała+ Boga Izraelskiego przybywała od strony wschodniej,+ a jego głos był niczym odgłos ogromnych wód;+ i ziemia zajaśniała od jego chwały.+  A z wyglądu było to podobne do wizji, którą kiedyś widziałem,+ wizji, którą zobaczyłem, gdy przyszedłem obrócić miasto w ruinę;+ i były tam zjawiska podobne do zjawiska, które ujrzałem nad rzeką Kebar+ — i upadłem na twarz.  A chwała+ Jehowy weszła do Domu drogą przez bramę, której przednia strona wychodziła na wschód.+  I jakiś duch podniósł mnie+ i wprowadził na dziedziniec wewnętrzny, a oto Dom był napełniony chwałą Jehowy.+  I usłyszałem, jak ktoś do mnie mówi z Domu,+ i mąż ten stanął obok mnie.+  A On jeszcze rzekł do mnie: „Synu człowieczy, oto miejsce mego tronu+ oraz miejsce spodów moich stóp,+ gdzie będę przebywał pośród synów Izraela po czas niezmierzony;+ a oni, dom Izraela, już więcej nie będą kalać mego świętego imienia+ — ani oni, ani ich królowie+ — swoją rozpustą oraz zwłokami+ swych królów po ich śmierci,  tym, że kładą swój próg z moim progiem, a swe odrzwia obok moich odrzwi i mur między mną a sobą.+ I skalali moje święte imię swymi obrzydliwościami, których się dopuszczali,+ tak iż wytracałem ich w swym gniewie.+  Niech teraz zabiorą ode mnie daleko swą rozpustę+ oraz zwłoki swych królów,+ a przebywać będę pośród nich po czas niezmierzony.+ 10  „A ty, synu człowieczy, powiedz domowi Izraela o tym Domu,+ żeby się czuli upokorzeni z powodu swoich przewinień,+ i niech zmierzą ten wzorzec. 11  A jeśli poczują się upokorzeni z powodu wszystkiego, czego się dopuścili, to zapoznaj ich z projektem Domu+ oraz jego układem, jego wyjściami i wejściami, jak również ze wszystkimi jego projektami i wszystkimi jego opisami oraz wszystkimi jego projektami i wszystkimi jego prawami i napisz to przed ich oczami, by obejrzeli i urzeczywistnili cały jego projekt oraz wszystkie jego opisy.+ 12  To jest prawo dotyczące Domu. Na szczycie góry cały jego obszar dookoła jest szczególną świętością.+ Oto prawo dotyczące Domu. 13  „A to są wymiary ołtarza w łokciach,+ przy czym łokieć jest równy łokciowi i szerokości dłoni.+ A jego spód wynosi łokieć. I szerokość wynosi łokieć. A obramowanie na jego krawędzi dookoła ma jedną piędź. I to jest podstawa ołtarza. 14  A od spodu na podłodze do niższego okalającego gzymsu są dwa łokcie, szerokość zaś wynosi jeden łokieć. A od małego okalającego gzymsu do dużego okalającego gzymsu są cztery łokcie, szerokość zaś wynosi jeden łokieć. 15  I palenisko ołtarza ma cztery łokcie, a z paleniska ołtarza wznoszą się w górę cztery rogi.+ 16  A palenisko ołtarza jest długie na dwanaście łokci i szerokie na dwanaście łokci,+ czworokątne z czterech stron.+ 17  A okalający gzyms jest długi na czternaście łokci, szeroki na czternaście łokci — z czterech stron; a okalające go obramowanie ma pół łokcia, jego spód zaś dookoła ma jeden łokieć. „A jego stopnie są zwrócone na wschód”. 18  I powiedział do mnie: „Synu człowieczy, tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚To są ustawy dotyczące ołtarza na dzień, w którym zostanie wykonany, żeby można było składać na nim całopalenia+ oraz skrapiać go krwią’.+ 19  „‚A kapłanom lewickim,+ którzy są potomkami Cadoka,+ tym, którzy się do mnie zbliżają+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — aby mi usługiwać, daj młodego byka, syna stada, jako dar ofiarny za grzech.+ 20  I weź trochę jego krwi, i posmaruj nią owe cztery rogi oraz cztery narożniki okalającego gzymsu i obramowanie dookoła, i oczyść go z grzechu+ oraz dokonaj przebłagania za niego.+ 21  I weź młodego byka, dar ofiarny za grzech, i niech zostanie spalony w wyznaczonym miejscu Domu, na zewnątrz sanktuarium.+ 22  A na drugi dzień przyprowadzisz zdrowego samca kóz jako dar ofiarny za grzech; i niech oczyszczą z grzechu ołtarz, tak jak go oczyścili z grzechu młodym bykiem’. 23  „‚Gdy zakończysz oczyszczanie z grzechu, przyprowadzisz zdrowego młodego byka, syna stada, oraz zdrowego barana z trzody. 24  I przyprowadź je przed Jehowę, a kapłani niech posypią je solą i niech złożą je+ w ofierze jako całopalenie dla Jehowy. 25  Przez siedem dni będziesz składał kozła jako dar ofiarny za grzech na dany dzień;+ i będą składać młodego byka, syna stada, oraz barana z trzody — doskonałe. 26  Przez siedem dni będą dokonywać przebłagania+ za ołtarz; i oczyszczą go, i oddadzą do użytku 27  I dopełnią dni. A ósmego dnia+ i później kapłani składać będą na ołtarzu wasze całopalenia oraz wasze ofiary współuczestnictwa, a ja znajdę w was upodobanie’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”.

Przypisy