Ezechiela 40:1-49

40  W dwudziestym piątym roku naszego wygnania,+ na początku roku, w dziesiątym dniu miesiąca, w czternastym roku po zdobyciu miasta,+ tego samego dnia spoczęła na mnie ręka Jehowy,+ tak iż zaprowadził mnie na to miejsce.+  W wizjach Bożych zaprowadził mnie do ziemi izraelskiej i w końcu postawił mnie na bardzo wysokiej górze,+ na której po stronie południowej było coś jakby zbudowane miasto.+  I zaprowadził mnie tam, a oto był tam jakiś mąż. Swym wyglądem przypominał wygląd miedzi,+ a w ręce miał lniany sznur oraz trzcinę mierniczą+ i stał w bramie.  I mąż ten przemówił do mnie: „Synu człowieczy,+ zobacz na własne oczy i usłysz na własne uszy, i rozważ w swym sercu wszystko, co ci pokazuję, gdyż po to zostałeś tu przyprowadzony, bym ci to pokazał. Powiedz domowi Izraela o wszystkim, co widzisz”.+  I oto na zewnątrz domu wszędzie wokoło był mur. A w ręce tego męża była trzcina miernicza długa na sześć łokci, licząc po łokciu i szerokości dłoni. I zaczął mierzyć szerokość tego, co było zbudowane: jedna trzcina; a wysokość: jedna trzcina.  Potem przyszedł do bramy zwróconej przednią stroną ku wschodowi+ i wszedł na górę po schodach. I zaczął mierzyć próg bramy:+ jedna trzcina szerokości, a drugi próg: jedna trzcina szerokości.  Wartownia zaś miała jedną trzcinę długości oraz jedną trzcinę szerokości, a między wartowniami+ było pięć łokci; a próg bramy przy portyku bramy w stronę wnętrza: jedna trzcina.  I zmierzył portyk bramy w stronę wnętrza: jedna trzcina.+  Zmierzył zatem portyk bramy: osiem łokci; a jego pilastry: dwa łokcie; a portyk bramy prowadził do wnętrza. 10  A wartownie bramy zwróconej na wschód: trzy z jednej strony i trzy z drugiej strony. Wszystkie trzy miały takie same wymiary, a pilastry miały takie same wymiary z jednej strony i z drugiej strony. 11  Potem zmierzył szerokość wejścia do bramy: dziesięć łokci; długość bramy: trzynaście łokci. 12  A ogrodzony pas przed wartowniami miał jeden łokieć i po obu stronach był ogrodzony pas na jeden łokieć. A wartownia miała sześć łokci z jednej strony i sześć łokci z drugiej strony. 13  Następnie zmierzył bramę od dachu jednej wartowni do dachu drugiej: szerokość dwudziestu pięciu łokci;+ wejście było naprzeciw wejścia. 14  Potem wyliczył pilastry na sześćdziesiąt łokci aż do pilastrów dziedzińca w bramach dookoła. 15  A od przedniej strony bramy wejściowej do przedniej strony portyku bramy wewnętrznej było pięćdziesiąt łokci. 16  I były okna ze zwężającymi się ramami+ do wartowni oraz do ich pilastrów ku wnętrzu bramy, dookoła, i tak było w sieniach. Okna zaś były dookoła ku wnętrzu, a na pilastrach były wizerunki palmy.+ 17  Następnie wprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny, a oto były tam jadalnie,+ jak również posadzka położona na dziedzińcu dookoła. Na tej posadzce było trzydzieści jadalni.+ 18  A posadzka z boku bram była dokładnie tak długa, jak bramy — posadzka dolna. 19  I zmierzył szerokość od przedniej strony bramy dolnej do przedniej strony dziedzińca wewnętrznego. Na zewnątrz było sto łokci ku wschodowi i północy. 20  A dziedziniec zewnętrzny miał bramę, której przednia strona była zwrócona na północ. Zmierzył jej długość i szerokość. 21  I miała trzy wartownie z jednej strony i trzy z drugiej strony. A jej pilastry i jej portyk były według wymiarów pierwszej bramy. Jej długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, szerokość zaś — dwadzieścia pięć łokci. 22  A jej okna i portyk, i wizerunki palmy+ miały takie same wymiary, jak te w bramie, której przednia strona jest zwrócona na wschód. Można było do niej wejść po siedmiu stopniach, a jej portyk był z ich przedniej strony. 23  A brama dziedzińca wewnętrznego była naprzeciw bramy wychodzącej na północ; jedna też na wschód. I zmierzył od bramy do bramy: sto łokci. 24  I potem poprowadził mnie na południe, a oto była tam brama wiodąca na południe;+ i zmierzył jej pilastry oraz jej portyk, mające takie same wymiary, jak te. 25  I ona, i jej portyk miały dookoła okna, podobne do tych okien. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość — dwadzieścia pięć łokci. 26  I można było do niej wejść po siedmiu stopniach,+ a jej portyk był naprzeciw nich. Miała też wizerunki palmy — jeden z jednej strony, a drugi z drugiej strony, na jej pilastrach. 27  A dziedziniec wewnętrzny miał bramę wiodącą na południe. I zmierzył od bramy do bramy na południe: sto łokci. 28  A potem wprowadził mnie przez bramę południową na dziedziniec wewnętrzny. I zmierzył bramę południową, która miała takie same wymiary, jak te. 29  A jej wartownie i pilastry oraz portyk miały takie same wymiary, jak te. I ona oraz jej portyk miały dookoła okna. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość — dwadzieścia pięć łokci.+ 30  I dookoła były sienie; długość wynosiła dwadzieścia pięć łokci, a szerokość — pięć łokci. 31  I jej portyk wiódł na dziedziniec zewnętrzny, na jej pilastrach zaś były wizerunki palmy,+ a podejście do niej miało osiem stopni.+ 32  I potem wprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny drogą wschodnią, i zmierzył wymiary bramy, mającej takie same wymiary, jak te. 33  A jej wartownie oraz pilastry i portyk miały takie same wymiary, jak te, a ona i jej portyk miały dookoła okna. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć łokci. 34  I jej portyk prowadził na dziedziniec zewnętrzny, a na jej pilastrach były wizerunki palmy z jednej i z drugiej strony. A podejście do niej miało osiem stopni. 35  I zaprowadził mnie do bramy północnej,+ i zmierzył — wymiary były takie same, jak tamte+ 36  jej wartownie, pilastry oraz portyk. I dookoła miała okna. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość — dwadzieścia pięć łokci. 37  I jej pilastry były od strony dziedzińca zewnętrznego, a na jej pilastrach były wizerunki palmy z jednej i z drugiej strony.+ A podejście do niej miało osiem stopni. 38  A przy pilastrach bram była jadalnia z wejściem do niej. Tam opłukiwano całopalenia.+ 39  A w portyku bramy były z jednej strony dwa stoły i z drugiej strony dwa stoły do zarzynania na nich całopalenia+ oraz daru ofiarnego za grzech+ i daru ofiarnego za przewinienie.+ 40  A po zewnętrznej stronie, tam, gdzie się wchodzi do wejścia bramy północnej, były dwa stoły. I po drugiej stronie, która należy do portyku bramy, były dwa stoły. 41  Były cztery stoły tutaj i cztery stoły tam, przy bramie — osiem stołów, na których zarzynano. 42  I te cztery stoły do ofiary całopalnej były z kamienia ciosanego. Długość wynosiła jeden i pół łokcia i szerokość jeden i pół łokcia, a wysokość jeden łokieć. Na nich kładziono sprzęt, którym zarzynano całopalenie i ofiarę. 43  A półki do stawiania przedmiotów, wokoło przytwierdzone od środka, miały szerokość jednej dłoni; a na stołach kładziono mięso daru ofiarnego.+ 44  A na zewnątrz bramy wewnętrznej, na dziedzińcu wewnętrznym, który jest po stronie bramy północnej, znajdowały się jadalnie śpiewaków.+ A ich przednia strona była zwrócona na południe. Jedna była od strony bramy wschodniej. Przednia strona była zwrócona na północ. 45  I rzekł do mnie: „Ta oto jadalnia, której przednia strona wychodzi na południe, jest dla kapłanów spełniających obowiązek związany z tym domem.+ 46  A jadalnia, której przednia strona wychodzi na północ, jest dla kapłanów spełniających obowiązek związany z ołtarzem.+ Są oni synami Cadoka,+ którzy spośród synów Lewiego przystępują do Jehowy, by mu usługiwać”.+ 47  I zmierzył dziedziniec wewnętrzny. Długość wynosiła sto łokci i szerokość sto łokci; był to kwadrat. A ołtarz znajdował się przed domem. 48  I wprowadził mnie do portyku domu,+ i zmierzył pilaster portyku: pięć łokci z jednej strony i pięć łokci z drugiej strony. A szerokość bramy wynosiła trzy łokcie z jednej strony i trzy łokcie z drugiej strony. 49  Portyk miał dwadzieścia łokci długości i jedenaście łokci szerokości. A wchodziło się do niego po stopniach. I były tam filary przy bocznych słupach — jeden z jednej strony i jeden z drugiej strony.+

Przypisy