Ezechiela 36:1-38

36  „A ty, synu człowieczy, prorokuj o górach Izraela i powiedz: ‚Góry Izraela,+ słuchajcie słowa Jehowy.  Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Ponieważ nieprzyjaciel powiedział przeciwko wam:+ ‚Ha! Te wyżyny z dawnych czasów+ — stało się to naszą własnością!’”’+  „Prorokuj więc i powiedz: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Dlatego, właśnie dlatego, że doszło do spustoszenia+ i że ze wszystkich stron was szarpano,+ abyście się stali własnością pozostałych narodów,+ i że obgaduje się was językiem,+ i że wśród ludu panuje zła opinia,+  dlatego wy, góry Izraela,+ posłuchajcie słowa Wszechwładnego Pana, Jehowy! Oto, co Wszechwładny Pan, Jehowa, rzekł do gór i do wzgórz, do łożysk strumieni oraz do dolin i do opustoszałych miejsc, które zostały spustoszone,+ jak również do opuszczonych miast, które stały się przedmiotem grabieży i szyderstwa dla pozostałych spośród okolicznych narodów;+  dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Doprawdy, w ogniu mej gorliwości będę mówił+ przeciwko pozostałym narodom oraz przeciwko całemu Edomowi,+ tym, którzy mój kraj dali sobie na własność z radością całego serca,+ z pogardą w duszy,+ ze względu na jego pastwisko i dla grabieży’”’.+  „Dlatego prorokuj o ziemi izraelskiej i powiedz do gór oraz do wzgórz, do łożysk strumieni i dolin: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Oto ja mówić będę w swojej gorliwości i w swej złości, gdyż znosiliście upokorzenie od narodów”’.+  „Dlatego tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Podniosłem rękę w przysiędze,+ że narody, które macie wokół siebie, same też zniosą swoje upokorzenie.+  A wy, góry Izraela, wypuścicie swoje konary i wydacie swój plon dla mego ludu izraelskiego,+ gdyż bliskie jest jego przybycie.+  Bo oto jestem wam przychylny i zwrócę się ku wam,+ i będziecie uprawiane i obsiewane ziarnem.+ 10  I rozmnożę na was ludzi, cały dom Izraela, wszystek,+ i miasta na pewno będą zamieszkane,+ a spustoszone miejsca zostaną odbudowane.+ 11  Zaiste, rozmnożę na was ludzi i zwierzęta,+ i rozmnożą się, i staną się płodni, i sprawię, że będziecie zamieszkane jak poprzednio,+ i będę wyświadczał więcej dobra niż w waszym początkowym okresie;+ i będziecie musiały poznać, że ja jestem Jehowa.+ 12  I sprawię, że będą po was chodzić ludzie, mój lud izraelski, i wezmą was w posiadanie,+ i staniecie się ich dziedziczną własnością,+ i już więcej nie będziecie ich pozbawiać+ dzieci’”. 13  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ są tacy, którzy wam powiadają: „Jesteś pożeraczem ludzi i stałeś się krajem, który swe narody pozbawia dzieci”’,+ 14  ‚dlatego już nie będziesz pożerać ludzi+ i nie będziesz już swych narodów pozbawiać dzieci’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy. 15  ‚I sprawię, że już nie będzie słyszana o tobie żadna upokarzająca mowa narodów+ i już nie będziesz znosić zniewagi ze strony ludów,+ i już nie będziesz doprowadzać swych narodów do potknięcia’ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”. 16  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące: 17  „Synu człowieczy, dom Izraela mieszkał na swej ziemi i oni ją zanieczyszczali swą drogą oraz swymi postępkami.+ Ich droga stała się przede mną jakby nieczystością menstruacyjną.+ 18  I zacząłem na nich wylewać swą złość z powodu krwi przelanej w kraju,+ który zanieczyścili swymi gnojowymi bożkami.+ 19  I rozpraszałem ich wśród narodów, tak iż zostali rozrzuceni po krajach.+ Osądziłem ich według ich drogi i według ich postępków.+ 20  Przyszli więc do narodów, do których przyszli, i zaczęto bezcześcić moje święte imię,+ mówiąc o nich: ‚Ci są ludem Jehowy, a wyszli z jego ziemi’.+ 21  I okażę współczucie dla mego świętego imienia, które dom Izraela zbezcześcił między narodami, do których przyszli”.+ 22  „Dlatego powiedz domowi Izraela: ‚Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Nie ze względu na was to czynię, domu Izraela, lecz dla mojego świętego imienia, które zbezcześciliście wśród narodów, do których przyszliście”’.+ 23  ‚I uświęcę swoje wielkie imię,+ które było bezczeszczone wśród narodów i które wy zbezcześciliście pośród nich; i narody będą musiały poznać, że ja jestem Jehowa+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — gdy na ich oczach uświęcę się pośród was.+ 24  I wezmę was spośród narodów, i pozbieram was ze wszystkich krajów, i wprowadzę was na waszą ziemię.+ 25  I pokropię was czystą wodą, i staniecie się czyści;+ oczyszczę was od wszystkich waszych nieczystości+ oraz od wszystkich waszych gnojowych bożków.+ 26  I dam wam nowe serce,+ i umieszczę w was nowego ducha,+ i usunę z waszego ciała serce kamienne, a dam wam serce cielesne.+ 27  I włożę w was swego ducha,+ i będę działał, tak iż będziecie postępować według moich przepisów+ i przestrzegać moich sądowniczych rozstrzygnięć, i rzeczywiście je wykonywać.+ 28  I zamieszkacie w krainie, którą dałem waszym praojcom,+ i będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem’.+ 29  „‚I wybawię was od wszelkich waszych nieczystości,+ i zawołam do zboża, i sprawię, że będzie obfitować, i nie ześlę na was klęski głodu.+ 30  I zapewnię obfitość owocu drzewa oraz plonu pola, żeby was już nie spotkała wśród narodów hańba klęski głodu.+ 31  I na pewno wspomnicie swoje złe drogi oraz swe postępki, które nie były dobre,+ i z pewnością poczujecie wstręt do samych siebie z powodu swych przewinień i z powodu swych obrzydliwości.+ 32  Nie ze względu na was to czynię+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — niech to wam będzie wiadome. Zawstydźcie się i czujcie się upokorzeni z powodu swych dróg, domu Izraela’.+ 33  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚W dniu, w którym was oczyszczę ze wszystkich waszych przewinień, sprawię też, że miasta będą zamieszkane,+ a spustoszone miejsca zostaną odbudowane.+ 34  A ten spustoszony kraj będzie uprawiany, mimo iż przedtem w oczach każdego przechodnia był bezludnym pustkowiem.+ 35  I powiedzą: „Tamten kraj, który był spustoszony, stał się jak ogród Eden,+ a miasta, które były pustkowiem i które zostały spustoszone i zburzone, są obwarowane; stały się zamieszkane”.+ 36  A narody, które pozostaną wokół was, będą musiały poznać, że ja, Jehowa, zbudowałem to, co było zburzone,+ obsadziłem to, co było spustoszone. Ja, Jehowa, powiedziałem i to uczyniłem’.+ 37  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Jeszcze o to dam się prosić domowi Izraela, żeby to dla nich uczynić:+ Pomnożę u nich ludzi jak trzodę.+ 38  Jak trzoda świętych, jak trzoda Jerozolimy w jej świątecznych okresach,+ tak miasta, które były pustkowiem, napełnią się trzodą ludzi;+ i będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa’”.

Przypisy