Ezechiela 27:1-36

27  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące:  „A ty, synu człowieczy, zaintonuj pieśń żałobną o Tyrze+  i powiedz do Tyru: „‚O ty, która mieszkasz przy wejściach do morza,+ handlarko ludów dla wielu wysp;+ tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Tyrze, tyś powiedział: ‚Jestem doskonale piękny’.+  W sercu mórz są twe terytoria.+ Twoi budowniczowie doprowadzili twe piękno do doskonałości.+  Wszystkie twoje deski wykonali z drewna jałowcowego z Seniru.+ Wzięli cedr z Libanu,+ by zrobić na tobie maszt.  Z okazałych drzew Baszanu zrobili twe wiosła. Twą część dziobową wykonali z kości słoniowej osadzonej w drewnie cyprysowym z wysp Kittim.+  Różnobarwny len z Egiptu+ był twą rozpiętą tkaniną, mającą ci służyć za żagiel. Okrycie twego pokładu wykonano z niebieskiego włókna+ oraz wełny barwionej czerwonawą purpurą+ z wysp Elisza.+  „‚„Mieszkańcy Sydonu+ i Arwadu+ zostali twoimi wioślarzami. Byli w tobie, Tyrze, twoi mistrzowie;+ byli twymi żeglarzami.+  Nawet starcy z Gebalu+ i jego mistrzowie byli w tobie jako ci, którzy uszczelniają twe spoiny.+ Były w tobie wszystkie okręty morza, jak również ich marynarze, by wymieniać towary. 10  Persowie+ i Ludyjczycy,+ i mężowie z Put+ — oni byli w twoim wojsku jako twoi wojownicy. Zawieszali w tobie tarczę i hełm.+ To oni przydawali ci świetności. 11  Synowie Arwadu,+ twoje wojsko, byli dookoła na twoich murach, a w twoich wieżach byli waleczni mężowie. Dookoła zawieszali na twych murach swe okrągłe tarcze.+ To oni wydoskonalili twe piękno. 12  „‚„Tarszisz+ było twoim kupcem z powodu obfitości wszelkiego rodzaju cennych przedmiotów.+ Twoje zasoby dawano za jego srebro, żelazo, cynę i ołów.+ 13  Handlarzami twymi były: Jawan,+ Tubal+ i Meszech.+ Twoje towary na wymianę dawano za dusze ludzkie+ i przedmioty miedziane. 14  Z domu Togarmy+ były konie i rumaki oraz muły, za które dawano twoje zasoby. 15  Twoimi handlarzami byli synowie Dedana;+ zatrudniałeś liczne wyspy jako kupców; odpłacali ci darami w postaci kości słoniowej+ i hebanu. 16  Edom był twoim kupcem z powodu obfitości twych dzieł. Twoje zasoby wymieniano za turkus,+ wełnę barwioną czerwonawą purpurą oraz za różnobarwną, delikatną tkaninę i korale, i rubiny. 17  „‚„Handlarzami twymi były Juda i ziemia izraelska. Twoje towary na wymianę+ dawano za pszenicę+ z Minnitu+ oraz szczególne artykuły żywnościowe i miód,+ i oliwę, i balsam.+ 18  „‚„Damaszek+ był twoim kupcem ze względu na obfitość twoich dzieł — z powodu obfitości wszystkich twych cennych przedmiotów — z winem+ z Chelbonu oraz czerwonawoszarą wełną. 19  Wedan i Jawan z Uzalu — dawały w zamian za twe towary. Żelazo w kutych wyrobach, kasję i tatarak+ wymieniano za twe towary. 20  Dedan+ był twoim handlarzem tkanych szat do jazdy. 21  Jako kupców zatrudniałeś Arabów+ i wszystkich naczelników Kedaru.+ Barankami, baranami i kozłami+ — nimi handlowali oni jako twoi kupcy. 22  Handlarzami twymi byli handlarze z Szeby+ i Ramy;+ twoje zasoby dawano za najwspanialsze z wszelkich wonności oraz za wszelkiego rodzaju drogocenne kamienie i złoto.+ 23  Handlarzami twoimi byli: Charan+ i Kanne, i Eden,+ handlarze z Szeby,+ Aszszuru+ i Kilmadu. 24  W twoim ośrodku handlu byli oni twymi handlarzami strojnych szat, okryć z niebieskiej tkaniny oraz różnobarwnej tkaniny i kobierców z dwubarwnego materiału, skręconych powrozów, solidnie wykonanych. 25  „‚„Okręty Tarszisz+ były twymi karawanami dla twych towarów na wymianę, tak iż się napełniłeś i stałeś się bardzo sławny w sercu otwartego morza.+ 26  „‚„Twoi wioślarze wyprowadzili cię na rozległe wody.+ Wschodni wiatr złamał cię w sercu otwartego morza.+ 27  Twoje cenne przedmioty i twoje zasoby,+ twoje towary na wymianę,+ twoi marynarze i twoi żeglarze,+ ci, którzy uszczelniają twe spoiny,+ jak również wymieniający twe towary oraz wszyscy twoi wojownicy,+ którzy są w tobie i w całym twym zborze, którzy są pośrodku ciebie — w dniu twego upadku+ wpadną w serce otwartego morza. 28  „‚„Na odgłos okrzyku twoich żeglarzy zakołysze się otwarta kraina.+ 29  I zejdą ze swych okrętów wszyscy posługujący się wiosłem, marynarze, wszyscy żeglarze morscy; będą stać na lądzie.+ 30  I da się słyszeć nad tobą ich głos, i będą gorzko wołać.+ I posypią prochem swe głowy.+ Tarzać się będą w popiele.+ 31  I ze względu na ciebie ogolą się do łysa+ i przepaszą się worem,+ i będą płakać nad tobą z goryczą w duszy,+ z gorzkim zawodzeniem. 32  I w swym lamencie nad tobą zaintonują pieśń żałobną i będą nad tobą zawodzić:+ „‚„‚Któż jest jak Tyr,+ jak ten, którego zmuszono do milczenia pośrodku morza?+ 33  Gdy twoje zasoby+ wyruszały z otwartego morza,+ syciłeś wiele ludów.+ Obfitością swoich cennych rzeczy i swoich towarów na wymianę wzbogaciłeś królów ziemi.+ 34  A teraz zostałeś złamany przez otwarte morze, w głębinach wód.+ Twój towar na wymianę i cały twój zbór+ — upadły pośród ciebie. 35  Wszyscy mieszkańcy wysp+ patrzeć będą na ciebie zdumieni, a ich królowie zadrżą ze strachu.+ Oblicza się zatrwożą.+ 36  Kupcy pośród ludów zagwiżdżą nad tobą.+ Zamienisz się w nagłe trwogi i już cię nie będzie po czas niezmierzony’”’”.+

Przypisy