Ezechiela 25:1-17

25  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące:  „Synu człowieczy, zwróć swe oblicze ku synom Ammona i prorokuj przeciwko nim.+  I powiedz o synach Ammona: ‚Słuchajcie słowa Wszechwładnego Pana, Jehowy. Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Ponieważ powiedziałeś ‚Ha!’ przeciw memu sanktuarium, gdyż je zbezczeszczono, oraz przeciw ziemi izraelskiej, gdyż ją spustoszono, i przeciw domowi Judy, gdyż poszli na wygnanie,+  więc oto ja daję ciebie w posiadanie mieszkańcom Wschodu,+ a oni założą w tobie swoje obozy otoczone murem i niechybnie umieszczą w tobie swoje przybytki. Będą jedli twoje plony i będą pili twoje mleko.+  I uczynię z Rabby+ pastwisko wielbłądów, a z synów Ammona miejsce odpoczynku trzody;+ i będziecie musieli poznać, że ja jestem Jehowa”’”.+  „Bo tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ klaskałeś w ręce+ i tupałeś nogami, i z całą pogardą radowałeś się w duszy przeciw ziemi izraelskiej,+  więc oto jestem; wyciągnąłem rękę przeciwko tobie+ i dam cię narodom jako coś do rozgrabienia; i wytracę cię spośród ludów, i zgładzę cię spośród krajów.+ Unicestwię cię+ i będziesz musiał poznać, że ja jestem Jehowa’.  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ Moab+ i Seir+ powiedziały: „Oto dom Judy jest jak wszystkie inne narody”,+  więc oto ja otwieram stok Moabu przy miastach, przy jego miastach aż do jego granicy, ozdobę kraju: Bet-Jeszimot,+ Baal-Meon,+ aż do Kiriataim,+ 10  przed mieszkańcami Wschodu,+ podobnie jak synów Ammona;+ i uczynię z niego coś do posiadania, żeby o nim, o synach Ammona, nie pamiętano+ wśród narodów. 11  I dokonam sądów na Moabie;+ i będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa’.+ 12  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ Edom brał odwet na domu Judy, a także bardzo ich krzywdził i mścił się na nich,+ 13  więc tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Ja też wyciągnę rękę przeciw Edomowi+ i zgładzę z niego człowieka oraz zwierzę domowe,+ i uczynię z niego spustoszone miejsce od Temanu+ aż do Dedanu.+ Padną od miecza. 14  ‚I sprowadzę swą pomstę na Edom ręką mego ludu izraelskiego;+ i będą postępować w Edomie według mego gniewu i według mej złości; i będą musieli poznać, czym jest moja pomsta’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”’. 15  „Tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ Filistyni brali odwet+ i z pogardą w duszy mścili się, wywierając pomstę, żeby z nieprzyjaźnią trwającą przez czas niezmierzony+ doprowadzać do ruiny,+ 16  więc tak rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: „Oto wyciągam rękę przeciwko Filistynom+ i wytracę Keretytów,+ i zniszczę resztę morskiego wybrzeża.+ 17  I dokonam w nich wielkich aktów pomsty, wraz ze srogimi upomnieniami;+ i będą musieli poznać, że ja jestem Jehowa, gdy wywrę na nich swą pomstę”’”.+

Przypisy