Ezechiela 16:1-63

16  I jeszcze doszło do mnie słowo Jehowy, mówiące:  „Synu człowieczy, oznajmij+ Jerozolimie jej obrzydliwości.+  I powiedz: ‚Oto, co Wszechwładny Pan, Jehowa, rzekł do Jerozolimy: „Twoje pochodzenie i twe narodziny były z kraju Kananejczyków.+ Ojcem twoim był Amoryta,+ a twą matką — Hetytka.+  Co się zaś tyczy twoich narodzin — w dniu twych narodzin+ nie przecięto twej pępowiny i nie obmyto cię wodą, aby cię oczyścić, i w ogóle nie natarto cię solą ani wcale nie zawinięto cię w pieluszki.  Żadne oko nie użaliło się nad tobą, żeby współczując ci, uczynić dla ciebie jedną z tych rzeczy,+ lecz rzucono cię na powierzchnię pola, gdyż brzydzono się twą duszą w dniu twoich narodzin.  „‚„A ja przechodziłem obok i zobaczyłem, jak się tarzałaś w swojej krwi, i rzekłem do ciebie, gdy byłaś w swej krwi: ‚Żyj!’;+ tak, rzekłem do ciebie, gdy byłaś w swej krwi: ‚Żyj!’  Uczyniłem z ciebie ogromną rzeszę niczym roślinność pola, tak iż wyrosłaś+ i stałaś się wielka, i weszłaś z najwspanialszą ozdobą.+ Obie piersi w pełni się rozwinęły, a twoje włosy bujnie urosły, gdy jeszcze byłaś naga i goła”’.  „‚I przechodziłem obok ciebie, i cię zobaczyłem, a oto twój czas był czasem na przejawy miłości.+ Rozpostarłem więc nad tobą połę mych szat+ i zakryłem twą nagość, i złożyłem ci przysięgę, i wszedłem z tobą w przymierze+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — i tak stałaś się moja.+  Ponadto obmyłem cię wodą+ i spłukałem z ciebie twą krew, i natłuściłem cię oliwą.+ 10  I przyodziałem cię haftowaną szatą,+ i obułem cię w foczą skórę,+ i owinąłem cię delikatnym lnem,+ i okryłem cię kosztownym materiałem. 11  I przystroiłem cię ozdobami, i włożyłem ci na ręce bransoletki,+ a na szyję — naszyjnik.+ 12  Ponadto założyłem kolczyk+ do twego nosa i kolczyki na twoje uszy+ oraz piękną koronę na twą głowę.+ 13  I zdobiłaś się złotem i srebrem, a twoim strojem był delikatny len i kosztowny materiał oraz haftowana szata.+ Jadałaś wyborną mąkę i miód oraz oliwę+ i bardzo, bardzo wypiękniałaś, i w końcu stałaś się godna pozycji królewskiej’”.+ 14  „‚I rozeszła się wśród narodów wieść o tobie ze względu na twą piękność, bo była ona doskonała z uwagi na moją wspaniałość, którą włożyłem na ciebie’+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”. 15  „‚Lecz ty zaczęłaś ufać swej piękności+ i ze względu na swe imię uprawiać nierząd,+ i wylewać swoje nierządy na każdego przechodnia;+ jemu to przypadło. 16  I nabrałaś swoich szat, i narobiłaś sobie różnobarwnych wyżyn,+ i uprawiałaś na nich nierząd+ — coś takiego nie przyjdzie i nie powinno się zdarzać. 17  I brałaś sobie swoje piękne przedmioty z mojego złota i z mojego srebra, które ci dałem,+ i czyniłaś sobie wizerunki mężczyzny,+ i dopuszczałaś się z nimi nierządu.+ 18  Brałaś też swe haftowane szaty i nakrywałaś je, i kładłaś przed nimi moją oliwę oraz moje kadzidło.+ 19  I mój chleb, który ci dałem — wyborną mąkę i oliwę, i miód, które dałem ci do jedzenia+ — również stawiałaś przed nimi jako kojącą woń,+ i tak się ciągle działo’, brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”. 20  „‚I brałaś swoich synów oraz swe córki, których mi urodziłaś,+ i składałaś im w ofierze na pożarcie+ — czy to nie dosyć twoich nierządów? 21  I zarzynałaś moich synów,+ i dawałaś im, przeprowadzając ich przez ogień.+ 22  I we wszystkich swych obrzydliwościach oraz swoich nierządach nie pamiętałaś o dniach swej młodości, kiedy byłaś naga i goła; tarzałaś się w swej krwi.+ 23  I stało się po wszelkiej twej niegodziwości („biada ci, biada”+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy), 24  że zaczęłaś sobie budować podwyższenie i czynić sobie wzniesienie na każdym placu.+ 25  U wlotu każdej drogi zbudowałaś sobie wzniesienie+ i zaczęłaś robić ze swej piękności coś obrzydliwego,+ i rozkładać nogi przed każdym przechodniem+ oraz mnożyć swe nierządy.+ 26  I wdałaś się w nierząd z synami Egiptu,+ twymi sąsiadami mającymi wielkie ciało,+ i mnożyłaś swój nierząd, by mnie obrażać. 27  I oto ja wyciągnę rękę przeciwko tobie,+ i zmniejszę twój przydział,+ i zdam cię na to, czego pragnie dusza+ niewiast, które cię nienawidzą,+ córek Filistynów,+ niewiast upokorzonych przez drogę twego rozpasania.+ 28  „‚I dopuszczałaś się nierządu z synami Asyrii, bo nie mogłaś się nasycić,+ i uprawiałaś z nimi nierząd, a i tak się nie nasyciłaś. 29  Mnożyłaś więc swój nierząd z ziemią Kanaan,+ z Chaldejczykami;+ i nawet tym się nie nasyciłaś. 30  O, jakże jestem pełen złości+ na ciebie — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — że czynisz to wszystko, dzieło niewiasty,+ władczej nierządnicy!+ 31  Gdy zbudowałaś sobie podwyższenie u wlotu każdej drogi i uczyniłaś sobie wzniesienie na każdym placu, byłaś jednak niepodobna do nierządnicy, gdyż gardziłaś zapłatą. 32  Żona, która cudzołoży, bierze obcych zamiast własnego męża.+ 33  Wszystkim nierządnicom daje się podarunek,+ lecz ty — ty dawałaś podarunki wszystkim, którzy cię namiętnie kochali,+ i proponujesz im łapówkę, by przychodzili do ciebie ze wszystkich stron na twe nierządy.+ 34  I w twoim wypadku, przy twoich nierządach, dzieje się coś odwrotnego niż u innych niewiast, i jeszcze nie dopuszczano się nierządu w twoim stylu, ty bowiem dajesz zapłatę, podczas gdy tobie nie dawano zapłaty, a zatem dzieje się to odwrotnie’. 35  „Dlatego, nierządnico,+ słuchaj słowa Jehowy.+ 36  Oto, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ponieważ wylała się twa żądza zmysłowa,+ a twe wstydliwe części ciała+ są odsłonięte w twoich nierządach z tymi, którzy cię namiętnie kochają,+ i ze wszystkimi twymi obrzydliwymi gnojowymi bożkami,+ razem z krwią twoich synów, których im dałaś,+ 37  więc oto ja zbieram wszystkich, którzy cię namiętnie kochają i którym byłaś miła, oraz wszystkich, których miłowałaś, jak również wszystkich, których nienawidziłaś, i zbiorę ich przeciwko tobie ze wszystkich stron, i odsłonię przed nimi twoje wstydliwe części ciała, i zobaczą wszystkie twe wstydliwe części ciała.+ 38  „‚I osądzę cię sądami cudzołożnic+ oraz kobiet przelewających krew,+ i dam ci krew złości oraz zazdrości.+ 39  I wydam cię w ich rękę, oni zaś zburzą twe podwyższenia,+ a twe wzniesienia zostaną zburzone;+ i zdejmą z ciebie twoje szaty,+ i zabiorą twoje piękne przedmioty,+ a ciebie zostawią nagą i gołą. 40  I przyprowadzą przeciw tobie zbór,+ i ukamienują cię kamieniami,+ i rozsiekają cię swymi mieczami.+ 41  I spalą twe domy ogniem,+ a na oczach wielu niewiast dokonają na tobie sądów;+ i sprawię, że przestaniesz być nierządnicą,+ nie będziesz już także dawać zapłaty. 42  I uśmierzę swą złość na tobie,+ i odwróci się od ciebie moja zazdrość;+ i powstrzymam się od działania, i już nie będę obrażony’. 43  „‚Ponieważ nie pamiętałaś o dniach swej młodości+ i mnie tym wszystkim rozdrażniałaś,+ więc oto ja sprowadzę twoją drogę na twą głowę+ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — i już nie będziesz się dopuszczać rozpasania wraz ze wszystkimi swymi obrzydliwościami. 44  „‚Oto każdy używający przysłowia+ przeciw tobie posłuży się tym przysłowiem, mówiąc: „Jaka matka, taka córka!”+ 45  Jesteś córką swej matki,+ która brzydzi się swym mężem+ i swymi synami. I jesteś siostrą swoich sióstr, które się brzydziły swymi mężami i swymi synami. Wasza matka była Hetytką,+ ojciec zaś — Amorytą’”.+ 46  „‚I twoją starszą siostrą, która mieszka na lewo od ciebie, jest Samaria+ z jej zależnymi miejscowościami,+ a twoją młodszą siostrą, która mieszka na prawo od ciebie, jest Sodoma+ z jej zależnymi miejscowościami.+ 47  I nie chodziłaś ich drogami ani nie postępowałaś według ich obrzydliwości.+ Po bardzo krótkiej chwili zaczęłaś postępować na wszystkich swych drogach bardziej zgubnie niż one.+ 48  Jako żyję — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy — twoja siostra Sodoma, ona wraz ze swymi zależnymi miejscowościami, nie czyniła tego, co ty czyniłaś, ty oraz twoje zależne miejscowości.+ 49  Oto, co było przewinieniem twej siostry Sodomy: Jej oraz jej zależnym miejscowościom+ przypadły pycha,+ dostatek chleba+ i beztroski+ spokój, a ręki uciśnionego+ i ubogiego nie umacniała.+ 50  I stale były wyniosłe+ oraz dopuszczały się obrzydliwości przede mną,+ a ja w końcu je usunąłem, tak jak to uznałem za stosowne.+ 51  „‚A Samaria+ nie popełniła ani połowy twych grzechów, lecz ty mnożyłaś swe obrzydliwości bardziej niż one, tak iż wszystkimi swymi obrzydliwościami, których się dopuszczałaś, sprawiłaś, że twoje siostry wydają się prawe.+ 52  Ty także znoś swe upokorzenie, gdy będziesz się ujmować za swymi siostrami. Z powodu twoich grzechów, w których postępowałaś obrzydliwiej niż one, są one bardziej prawe niż ty.+ I ty też bądź zawstydzona oraz znoś upokorzenie przez to, że sprawiasz, iż twoje siostry wydają się prawe’. 53  „‚I zbiorę ich jeńców,+ jeńców Sodomy oraz jej zależnych miejscowości, jak również jeńców Samarii oraz jej zależnych miejscowości; zbiorę też twoich jeńców pośród nich,+ 54  żebyś znosiła swe upokorzenie;+ i poczujesz się upokorzona za wszystko, co uczyniłaś, jako że je pocieszałaś.+ 55  I twoja siostra Sodoma oraz jej zależne miejscowości powrócą do swego poprzedniego stanu, również Samaria oraz jej zależne miejscowości powrócą do swego poprzedniego stanu, a także ty oraz twoje zależne miejscowości powrócicie do swego poprzedniego stanu.+ 56  I twoja siostra Sodoma nie była niczym, o czym warto byłoby słuchać z twoich ust w dniu twej pychy,+ 57  zanim została odsłonięta twoja niegodziwość,+ tak jak w czasie zniewagi ze strony córek Syrii+ oraz wszystkich dookoła niej, córek Filistynów,+ które zewsząd traktowały cię z pogardą.+ 58  Twoje rozpasanie+ oraz twe obrzydliwości poniesiesz ty sama’+ — brzmi wypowiedź Jehowy”. 59  „Oto bowiem, co rzekł Wszechwładny Pan, Jehowa: ‚Ja także uczynię z tobą tak, jak ty uczyniłaś,+ bo wzgardziłaś przysięgą, łamiąc moje przymierze.+ 60  A ja wspomnę na moje przymierze z tobą w dniach twej młodości+ i ustanowię dla ciebie przymierze trwające po czas niezmierzony.+ 61  I wspomnisz na swoje drogi,+ i poczujesz się upokorzona, przyjmując swe siostry, zarówno starsze od ciebie, jak i młodsze od ciebie, i dam ci je jako córki,+ lecz nie ze względu na twoje przymierze’.+ 62  „‚I ja ustanowię przymierze z tobą;+ i będziesz musiała poznać, że ja jestem Jehowa, 63  żebyś pamiętała oraz się zawstydziła+ i żebyś już nie miała powodu do otwarcia ust+ z powodu swego upokorzenia, gdy dokonam za ciebie przebłagania+ za wszystko, coś uczyniła’ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”.

Przypisy