Ezdrasza 7:1-28

7  A po tych wydarzeniach, za panowania Artakserksesa,+ króla Persji, Ezdrasz,+ syn Serajasza,+ syna Azariasza, syna Chilkiasza,+  syna Szalluma,+ syna Cadoka, syna Achituba,+  syna Amariasza,+ syna Azariasza,+ syna Merajota,+  syna Zerachiasza,+ syna Uzziego,+ syna Bukkiego,+  syna Abiszui,+ syna Pinechasa,+ syna Eleazara,+ syna Aarona,+ naczelnego kapłana+  tenże Ezdrasz wyruszył z Babilonu; a był biegłym przepisywaczem+ w dziedzinie Prawa Mojżeszowego,+ które dał Jehowa, Bóg Izraela, tak iż król spełnił każde jego życzenie stosownie do spoczywającej nad nim ręki Jehowy, jego Boga.+  Toteż w siódmym roku króla Artakserksesa+ niektórzy z synów Izraela i z kapłanów+ oraz Lewici+ i śpiewacy,+ i odźwierni,+ i netynejczycy+ udali się do Jerozolimy.  W końcu przybył do Jerozolimy w miesiącu piątym, a był to siódmy rok tego króla.  Bo sam zarządził wymarsz z Babilonu pierwszego dnia miesiąca pierwszego, a przybył do Jerozolimy pierwszego dnia miesiąca piątego stosownie do spoczywającej nad nim dobrotliwej ręki jego Boga.+ 10  Ezdrasz bowiem przygotował+ swe serce, by radzić się prawa Jehowy+ i je wypełniać+ oraz uczyć+ w Izraelu przepisu+ i sprawiedliwości.+ 11  A oto odpis listu, który Król Artakserkses dał kapłanowi Ezdraszowi, przepisywaczowi+ — przepisywaczowi słów przykazań Jehowy i jego przepisów dla Izraela: 12  „Artakserkses,+ król królów,+ do kapłana Ezdrasza, przepisywacza prawa Boga niebios:+ Doskonałego pokoju!+ Otóż 13  zostaje przeze mnie wydany rozkaz,+ że w moim państwie+ każdy z ludu izraelskiego oraz z jego kapłanów i Lewitów, kto chce z tobą pójść do Jerozolimy, niech idzie.+ 14  Ponieważ od króla i jego siedmiu doradców+ został posłany rozkaz, aby w odniesieniu do Judy i Jerozolimy zbadać+ prawo+ twego Boga,+ które jest w twojej ręce, 15  i aby przynieść srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali+ Bogu Izraela, mającemu siedzibę w Jerozolimie,+ 16  razem ze wszystkim srebrem i złotem, które znajdziesz w całej prowincji babilońskiej, wraz z darem ludu+ i kapłanów, którzy dobrowolnie go składają na rzecz domu swego Boga+ w Jerozolimie; 17  niezwłocznie więc zakupisz za te pieniądze byki,+ barany,+ jagnięta,+ jak również przynależne ofiary zbożowe+ oraz ofiary płynne+ i złożysz je na ołtarzu domu waszego Boga+ w Jerozolimie.+ 18  „Co zaś tobie i twym braciom wyda się dobre, aby uczynić z resztą srebra i złota,+ uczynicie+ stosownie do woli+ waszego Boga. 19  A naczynia,+ które zostają ci powierzone do służby związanej z domem twojego Boga, przekaż w całości przed Bogiem w Jerozolimie.+ 20  Resztę zaś koniecznych potrzeb domu twojego Boga, które wypadnie ci pokryć, pokryjesz z królewskiego domu skarbów.+ 21  „A przeze mnie samego, króla Artakserksesa, zostaje wydany rozkaz+ wszystkim skarbnikom,+ którzy są za Rzeką,+ by wszystko, czego od was zażąda kapłan Ezdrasz,+ przepisywacz prawa Boga niebios, zostało niezwłocznie wykonane, 22  aż do stu talentów+ srebra i stu kor+ pszenicy, i stu bat+ wina,+ i stu bat oliwy,+ a soli+ bez ograniczeń. 23  Wszystko, co jest z rozkazu+ Boga niebios, niech zostanie gorliwie+ uczynione dla domu Boga niebios,+ aby nie zapłonął srogi gniew przeciwko państwu króla i jego synom.+ 24  I oznajmia się wam, że jeśli chodzi o któregokolwiek z kapłanów+ i Lewitów,+ muzyków,+ odźwiernych,+ netynejczyków+ i pracowników tego domu Bożego, nie wolno nakładać na nich podatku, daniny+ ani cła.+ 25  „Ty zaś, Ezdraszu, według mądrości+ twojego Boga, która jest w twej ręce, ustanów urzędników sądowych i sędziów, aby stale sądzili+ cały lud, który jest za Rzeką — wszystkich znających prawa twojego Boga; a każdego, kto ich nie poznał, będziecie pouczać.+ 26  A na każdym, kto nie zacznie wprowadzać w czyn prawa twojego Boga+ i prawa króla, niech będzie niezwłocznie wykonany wyrok: czy to skazujący na śmierć,+ czy na wygnanie,+ czy na grzywnę pieniężną,+ czy na uwięzienie”. 27  Błogosławiony niech będzie Jehowa, Bóg naszych praojców,+ który włożył coś takiego w serce+ króla, aby został upiększony+ dom Jehowy w Jerozolimie! 28  A mnie obdarzył lojalną życzliwością+ wobec króla i jego doradców+ oraz względem wszystkich potężnych książąt króla. Ja zaś wzmocniłem się stosownie do spoczywającej nade mną ręki+ Jehowy, mojego Boga, i począłem zbierać z Izraela naczelników, by ze mną wyruszyli.

Przypisy