Ezdrasza 6:1-22

6  Wtedy król Dariusz wydał rozkaz i przeprowadzono poszukiwania w domu rejestrów+ skarbów złożonych tam w Babilonie.  I w Ekbatanie, w warowni, która jest w prowincji Medii,+ znaleziono pewien zwój, a w nim była zapisana taka notatka:  „W pierwszym roku króla Cyrusa+ wydał król Cyrus rozkaz w sprawie domu Bożego w Jerozolimie: Niech ten dom zostanie odbudowany jako miejsce, gdzie mają składać ofiary,+ i niech zostaną umocnione jego fundamenty; jego wysokość ma wynosić sześćdziesiąt łokci, jego szerokość — sześćdziesiąt łokci,+  z trzech warstw przytoczonych tam kamieni+ i z jednej warstwy belek;+ koszt zaś niech zostanie pokryty z domu królewskiego.+  Także złote i srebrne naczynia+ domu Bożego, które Nebukadneccar+ zabrał ze świątyni w Jerozolimie i sprowadził do Babilonu, niech zostaną zwrócone, aby wróciły do świątyni, która jest w Jerozolimie, na swoje miejsce, i zostały złożone w domu Bożym.+  „A zatem, Tattenaju,+ namiestniku zza Rzeki,+ Szetar-Bozenaju+ i wy, ich towarzysze, niżsi namiestnicy,+ którzy jesteście za Rzeką, trzymajcie się z dala od tego miejsca.+  Nie przeszkadzajcie w pracy nad tym domem Bożym.+ Namiestnik Żydów i starsi żydowscy odbudują ten dom Boży na jego miejscu.  I zostaje przeze mnie wydany rozkaz+ dotyczący tego, co uczynicie dla starszych żydowskich, by odbudowano ów dom Boży; otóż z królewskiego skarbca+ podatku zza Rzeki będzie się tym krzepkim mężom niezwłocznie+ pokrywać koszty, bezustannie.+  A co potrzebne — młode byki,+ jak również barany+ i jagnięta+ na całopalenia dla Boga nieba, pszenica,+ sól,+ wino,+ oliwa+ — tak jak wam powiedzą kapłani, którzy są w Jerozolimie, niech stale im będzie dostarczane dzień po dniu, bez przerw, 10  ażeby mogli ciągle+ składać Bogu niebios kojące dary ofiarne+ oraz modlić się za życie króla i jego synów.+ 11  I zostaje przeze mnie wydany rozkaz, że ktokolwiek przekroczy+ to postanowienie, temu zostanie wyrwana z domu belka+ i będzie na niej zawieszony,+ a jego dom będzie z tego powodu zamieniony w ustęp publiczny.+ 12  A Bóg, który sprawił, że tam przebywa jego imię,+ niech obali każdego króla i lud, który wyciąga rękę, by dopuścić się wykroczenia i zniszczyć+ ten dom Boży w Jerozolimie. Ja, Dariusz, wydaję rozkaz. Niech zostanie niezwłocznie wykonany”. 13  Wtedy Tattenaj — namiestnik za Rzeką+ — Szetar-Bozenaj+ i ich towarzysze niezwłocznie postąpili według zarządzenia, które przysłał król Dariusz. 14  A starsi+ żydowscy budowali+ i posuwali się naprzód pod wpływem prorokowania proroka Aggeusza+ i Zachariasza,+ wnuka Iddo;+ i zbudowali, i dokończyli zgodnie z nakazem Boga Izraela+ i zgodnie z rozkazem Cyrusa+ i Dariusza+ oraz Artakserksesa,+ króla Persji. 15  I ukończyli ten dom do trzeciego dnia miesiąca księżycowego Adar,+ to jest w szóstym roku panowania króla Dariusza. 16  A synowie Izraela, kapłani i Lewici+ oraz reszta byłych wygnańców+ z radością obchodzili uroczystość oddania do użytku+ tego domu Bożego. 17  I na uroczystość oddania do użytku tego domu Bożego złożyli sto byków, dwieście baranów, czterysta jagniąt, a jako dar ofiarny za grzech za całego Izraela dwanaście kozłów, według liczby plemion Izraela.+ 18  I ustanowili kapłanów w ich grupach oraz Lewitów w ich oddziałach+ do służby Bożej w Jerozolimie, według przepisu z księgi Mojżesza.+ 19  I dawniejsi wygnańcy obchodzili Paschę+ czternastego dnia miesiąca pierwszego.+ 20  Ponieważ kapłani i Lewici oczyścili+ się jak jeden mąż, wszyscy oni byli czyści, zarżnęli więc zwierzę na ofiarę paschalną+ dla wszystkich dawniejszych wygnańców i dla swych braci kapłanów, i dla samych siebie. 21  Wtedy jedli synowie Izraela, którzy wrócili z Wygnania,+ oraz każdy, kto się odłączył od nieczystości+ narodów tej ziemi, a zwrócił się ku nim, by szukać Jehowy, Boga Izraela.+ 22  I poczęli z radością obchodzić Święto Przaśników+ przez siedem dni; Jehowa bowiem sprawił im radość i zwrócił+ ku nim serce króla Asyrii, by wzmacniał ich ręce w pracy nad domem prawdziwego Boga, Boga Izraela.

Przypisy