Ezdrasza 5:1-17

5  A prorok Aggeusz+ i Zachariasz,+ wnuk Iddo,+ prorok, prorokowali Żydom będącym w Judzie i w Jerozolimie w imieniu+ Boga Izraelskiego, który był nad nimi.+  Wtedy to Zerubbabel,+ syn Szealtiela,+ i Jeszua,+ syn Jehocadaka, powstali i zaczęli odbudowywać dom Boży, który był w Jerozolimie; a byli z nimi prorocy+ Boży, udzielający im pomocy.  W owym czasie przybyli do nich Tattenaj,+ namiestnik zza Rzeki,+ i Szetar-Bozenaj oraz ich towarzysze; a oto, co do nich mówili: „Kto dał wam rozkaz, by budować ten dom i dokończyć tę konstrukcję z belek?”+  Potem tak do nich rzekli: „Jakie są imiona tych krzepkich mężów, którzy budują tę budowlę?”  A nad+ starszymi Żydów było oko+ ich Boga i tamci nie mogli ich powstrzymać, dopóki wiadomość nie dojdzie do Dariusza, a potem nie zostanie przysłany z powrotem urzędowy dokument w tej sprawie.  Oto odpis+ listu, który Tattenaj,+ namiestnik za Rzeką,+ i Szetar-Bozenaj+ oraz jego towarzysze,+ niżsi namiestnicy będący za Rzeką, wysłali do króla Dariusza;  przesłali mu wiadomość, a było w niej tak napisane: „Do Dariusza, króla: „Wszelkiego pokoju!+  Niech stanie się wiadome królowi, że udaliśmy się do prowincji+ Judy do domu wielkiego Boga;+ dom ten jest budowany z przytoczonych tam kamieni, a w ściany wstawia się belki, praca zaś jest wykonywana żwawo i posuwa się naprzód w ich rękach.  Toteż pytaliśmy tych starszych. Oto, co im powiedzieliśmy: ‚Kto dał wam rozkaz, by budować ten dom i dokończyć tę konstrukcję z belek?’+ 10  Zapytaliśmy ich także o ich imiona, by cię powiadomić, abyśmy mogli zapisać imiona krzepkich mężów stojących na ich czele.+ 11  „A oto słowo, które nam odrzekli, mówiąc: ‚Jesteśmy sługami Boga niebios i ziemi,+ odbudowujemy zaś dom, który zbudowano przed wieloma laty, a który zbudował i wykończył wielki król Izraela.+ 12  Ponieważ jednak nasi ojcowie rozdrażnili+ Boga niebios, wydał+ ich w rękę Nebukadneccara,+ króla Babilonu, Chaldejczyka,+ a on zburzył ten dom,+ lud zaś uprowadził do niewoli w Babilonie.+ 13  Niemniej w pierwszym roku Cyrusa,+ króla Babilonu, król Cyrus wydał rozkaz, by odbudowano ten dom Boży.+ 14  Także złote i srebrne naczynia+ domu Bożego, które Nebukadneccar zabrał ze świątyni w Jerozolimie i sprowadził do świątyni babilońskiej+ — te król Cyrus+ zabrał ze świątyni babilońskiej, a przekazano je Szeszbaccarowi;+ imię to nosił człowiek, którego ustanowił namiestnikiem.+ 15  I rzekł do niego: „Weź te naczynia.+ Idź, złóż je w świątyni, która jest w Jerozolimie, i niech dom Boży zostanie odbudowany na swym miejscu”.+ 16  Gdy ów Szeszbaccar przybył, położył fundamenty domu Bożego,+ który jest w Jerozolimie; i odtąd aż do tej chwili się go odbudowuje, lecz nie jest jeszcze ukończony’.+ 17  „Jeśli więc królowi wyda się to dobre, niech zbadają+ w królewskim domu skarbów, który jest tam w Babilonie, czy tak się rzecz ma, że przez króla Cyrusa został wydany rozkaz,+ by odbudowano ten dom Boży w Jerozolimie; i niech nam zostanie przysłana decyzja króla w tej sprawie”.

Przypisy