Ezdrasza 3:1-13

3  Gdy nastał miesiąc siódmy,+ synowie Izraela byli w swoich miastach. A lud zaczął się zbierać w Jerozolimie+ jak jeden+ mąż.  Jeszua+ zaś, syn Jehocadaka, i jego bracia kapłani oraz Zerubbabel,+ syn Szealtiela,+ i jego bracia powstali i zaczęli budować ołtarz Boga Izraela, aby składać na nim ofiary całopalne zgodnie z tym, co jest napisane+ w prawie Mojżesza, męża prawdziwego Boga.  Postawili więc ołtarz na jego miejscu,+ ogarnął ich bowiem lęk z powodu ludów tych ziem,+ i zaczęli na nim składać ofiary całopalne dla Jehowy, całopalne ofiary poranne i wieczorne.+  Potem obchodzili Święto Szałasów+ według tego, co jest napisane,+ składając ofiary całopalne dzień po dniu w liczbie zgodnej z wymaganiami reguły na każdy dzień.+  Następnie była stała ofiara całopalna+ i ofiara na okresy nowiu+ oraz na wszystkie uświęcone pory świąteczne+ Jehowy, a także każdego, kto chętnie złożył Jehowie dobrowolny+ dar ofiarny.  Od pierwszego dnia miesiąca siódmego+ zaczęli składać Jehowie ofiary całopalne, gdy fundament świątyni Jehowy jeszcze nie był położony.  I dawali pieniądze+ kamieniarzom+ i rzemieślnikom,+ żywność+ zaś, napój i oliwę+ Sydończykom+ i Tyryjczykom,+ aby sprowadzili belki cedrowe z Libanu+ nad morze do Joppy+ zgodnie z zezwoleniem, którego im udzielił Cyrus,+ król Persji.  A w drugim roku od ich przybycia do domu prawdziwego Boga w Jerozolimie, w miesiącu drugim,+ Zerubbabel,+ syn Szealtiela,+ i Jeszua,+ syn Jehocadaka, i pozostali ich bracia, kapłani i Lewici oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli+ do Jerozolimy, zabrali się do dzieła; i ustanowili Lewitów+ w wieku od dwudziestu lat wzwyż, by nadzorowali pracę przy domu Jehowy.+  Zatem Jeszua,+ jego synowie i bracia oraz Kadmiel i jego synowie, synowie Judy, stanęli jako jedna grupa, by nadzorować wykonawców pracy w domu prawdziwego Boga, a także synowie Chenadada,+ ich synowie i bracia, Lewici. 10  Gdy budowniczowie położyli fundament+ świątyni Jehowy, wówczas kapłani w stroju urzędowym+ stanęli z trąbami,+ a Lewici, synowie Asafa+ — z czynelami,+ by wysławiać Jehowę według wskazań+ Dawida, króla Izraela. 11  I zaczęli odpowiadać śpiewem, wysławiając+ Jehowę i składając mu dzięki, „bo jest dobry,+ bo jego lojalna życzliwość wobec Izraela trwa po czas niezmierzony”.+ Cały zaś lud wydawał donośne okrzyki,+ wysławiając Jehowę w związku z położeniem fundamentu domu Jehowy. 12  A wielu kapłanów+ i Lewitów oraz mężów będących głowami domów patriarchalnych,+ starców, którzy widzieli poprzedni dom,+ płakało+ głośno, gdy na ich oczach kładziono fundament+ tego domu, natomiast wielu innych podnosiło głos, wykrzykując z radości.+ 13  Toteż lud nie odróżniał głosu okrzyku radości+ od głosu płaczu ludu, bo lud głośno wykrzykiwał, a głos ten słychać było bardzo daleko.

Przypisy