Ezdrasza 1:1-11

1  A w pierwszym roku Cyrusa,+ króla Persji, aby się spełniło słowo Jehowy z ust Jeremiasza,+ Jehowa pobudził+ ducha Cyrusa, króla Persji, by po całym swym państwie kazał ogłosić,+ i to również na piśmie,+ co następuje:  „Oto, co powiedział Cyrus, król Persji:+ ‚Wszystkie królestwa ziemi dał mi+ Jehowa, Bóg niebios,+ i to on mi polecił, abym mu zbudował dom w Jerozolimie,+ która jest w Judzie.  Ktokolwiek z całego jego ludu jest wśród was, niech jego Bóg będzie z nim.+ Niech więc wyrusza do Jerozolimy, która jest w Judzie, i odbudowuje dom Jehowy, Boga Izraela — on jest prawdziwym Bogiem+ — dom, który był w Jerozolimie.+  I każdego, kto pozostał, z wszelkich miejscowości, gdzie przebywa jako przybysz,+ niech ludzie z jego miejscowości wesprą srebrem i złotem, i mieniem, i zwierzętami domowymi, a także dobrowolnym darem ofiarnym+ dla domu prawdziwego Boga, który był w Jerozolimie’”.  Wtedy mężowie będący głowami+ domów patriarchalnych z Judy i Beniamina oraz kapłani i Lewici — każdy, którego ducha+ pobudził prawdziwy Bóg — powstali, aby pójść i odbudować dom Jehowy,+ który był w Jerozolimie.  Wszyscy zaś wokół nich wspomogli+ ich ręce przedmiotami ze srebra, złotem, mieniem i zwierzętami domowymi oraz wybornymi rzeczami, oprócz tego wszystkiego, co ofiarowano dobrowolnie.+  Również sam król Cyrus wydał sprzęty domu Jehowy,+ które Nebukadneccar niegdyś zabrał z Jerozolimy+ i potem umieścił w domu swego boga.+  I Cyrus, król Persji, zaczął je powierzać skarbnikowi Mitredatowi i wyliczać je Szeszbaccarowi,+ naczelnikowi Judy.+  A oto ich liczby: trzydzieści złotych naczyń w kształcie koszyka, tysiąc srebrnych naczyń w kształcie koszyka, dwadzieścia dziewięć naczyń zapasowych, 10  trzydzieści czarek+ ze złota, czterysta dziesięć drugorzędnych czarek ze srebra, tysiąc innych przedmiotów. 11  Wszystkich przedmiotów złotych i srebrnych było pięć tysięcy czterysta. Wszystko to zabrał Szeszbaccar,+ gdy wyprowadzał wygnańców+ z Babilonu do Jerozolimy.

Przypisy