Estery 3:1-15

3  Po tych wydarzeniach król Aswerus wyróżnił Hamana,+ syna Hammedaty, Agagity,+ i wywyższył go,+ i wyznaczył mu tron nad wszystkimi książętami, którzy byli u niego.+  I wszyscy słudzy królewscy, którzy byli w bramie królewskiej,+ kłaniali się nisko i padali na twarz przed Hamanem, bo tak co do niego nakazał król. Mardocheusz zaś ani się nisko nie kłaniał, ani nie padał na twarz.+  I słudzy króla, którzy byli w bramie królewskiej, odezwali się do Mardocheusza: „Dlaczego omijasz nakaz króla?”+  A gdy dzień w dzień mówili do niego, a on ich nie słuchał, powiedzieli Hamanowi, aby się przekonać, czy sprawy Mardocheusza się ostoją,+ oznajmił im bowiem, że jest Żydem.+  I widział Haman, że Mardocheusz nie kłania się nisko ani nie pada przed nim na twarz,+ i zapałał Haman złością.+  Jednakże rzeczą godną pogardy było w jego oczach podnieść rękę na samego Mardocheusza, gdyż powiedziano mu o ludzie Mardocheusza; i Haman począł zabiegać o unicestwienie+ wszystkich Żydów, którzy byli w całym państwie Aswerusa — ludu Mardocheusza.+  W miesiącu pierwszym,+ to jest miesiącu Nisan, w dwunastym roku+ króla Aswerusa rzucano przed Hamanem pur,+ czyli los,+ dzień po dniu i miesiąc po miesiącu — do dwunastego, czyli do miesiąca Adar.+  I rzekł Haman do króla Aswerusa: „Jest wśród ludów we wszystkich prowincjach twego państwa+ pewien lud rozproszony+ i odłączony, a jego prawa są inne niż wszystkich innych ludów, praw zaś samego króla nie przestrzegają,+ toteż nie jest rzeczą słuszną, by król zostawił ich w spokoju.  Jeśli król uzna to za dobre, niech zostanie napisane, że mają być zgładzeni; a ja wypłacę na ręce tych, którzy to wykonają,+ dziesięć tysięcy+ srebrnych talentów, przynosząc je do skarbca królewskiego”. 10  Wtedy król zdjął ze swej ręki sygnet+ i dał go Hamanowi,+ synowi Hammedaty, Agagity,+ temu, który był wrogi Żydom.+ 11  I rzekł król do Hamana: „Dane jest ci to srebro,+ jak również ten lud, abyś z nim uczynił, co wyda się dobre w twoich oczach”.+ 12  Wówczas wezwano sekretarzy+ króla w miesiącu pierwszym, trzynastego dnia, i pisano+ wszystko, co Haman nakazuje satrapom króla i namiestnikom, którzy byli nad różnymi prowincjami,+ oraz książętom różnych ludów, z każdej prowincji, w jej własnym sposobie pisania,+ i każdemu ludowi w jego własnym języku; zostało to spisane w imieniu+ króla Aswerusa i opieczętowane sygnetem króla.+ 13  I przez kurierów+ rozesłano listy do wszystkich prowincji królewskich, aby unicestwić, zabić i zgładzić wszystkich Żydów, zarówno młodzieńca, jak i starca, maleństwa i kobiety, jednego dnia,+ trzynastego dnia miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar,+ i aby zedrzeć z nich łupy.+ 14  Kopię pisma, które miało być podane jako prawo+ we wszystkich prowincjach,+ ogłaszano wszystkim ludom, aby się przygotowały na ten dzień. 15  Wyruszyli kurierzy, przynaglani+ słowem króla, i prawo to zostało ogłoszone na zamku w Suzie.+ Król zaś i Haman zasiedli, aby pić;+ natomiast w mieście Suzie+ zapanowało zamieszanie.+

Przypisy