Efezjan 3:1-21

3  Dlatego ja, Paweł, więzień+ Chrystusa Jezusa dla was, ludzi z narodów...+  jeśli istotnie usłyszeliście o urzędzie szafarza+ niezasłużonej życzliwości Bożej, danym mi ze względu na was,  że za sprawą objawienia została mi oznajmiona święta tajemnica,+ jak uprzednio pokrótce napisałem.  Wobec tego, gdy to czytacie, możecie sobie uzmysłowić moje pojmowanie+ świętej tajemnicy+ o Chrystusie.  Za innych pokoleń tajemnica+ ta nie była oznajmiona synom ludzkim, tak jak została teraz przez ducha objawiona+ Jego świętym apostołom i prorokom,+  mianowicie że ludzie z narodów mają być współdziedzicami i współczłonkami ciała,+ i współuczestnikami obietnicy+ w jedności z Chrystusem Jezusem przez dobrą nowinę.  Stałem się jej sługą+ zgodnie ze wspaniałomyślnym darem niezasłużonej życzliwości Boga, danym mi stosownie do sposobu oddziaływania jego mocy.+  Mnie, człowieka mniejszego od najmniejszego+ ze wszystkich świętych, obdarzono tą niezasłużoną życzliwością,+ bym oznajmił narodom+ dobrą nowinę o niezgłębionym bogactwie+ Chrystusa  i ukazał ludziom, jak jest zarządzana+ święta tajemnica,+ od niezmierzonej przeszłości ukryta w Bogu, który stworzył wszystko.+ 10  Stało się to w tym celu, aby teraz rządom i władzom+ w miejscach niebiańskich dano poprzez zbór+ poznać wielce różnorodną mądrość Boga,+ 11  zgodnie z wiekuistym zamierzeniem powziętym przez niego w związku z Chrystusem+ — Jezusem, naszym Panem — 12  za sprawą którego mamy tę swobodę mowy oraz przystęp+ z ufnością dzięki naszej wierze w niego. 13  Proszę zatem, żebyście nie dawali za wygraną z powodu tych moich ucisków+ na waszą korzyść, gdyż one oznaczają dla was chwałę. 14  Dlatego też zginam kolana+ przed Ojcem,+ 15  któremu zawdzięcza swe miano+ każda rodzina+ w niebie i na ziemi, 16  żeby on stosownie do bogactwa+ swej chwały dał wam mocą przez swego ducha+ stać się potężnymi w człowieku, jakim jesteście wewnątrz,+ 17  by dzięki waszej wierze Chrystus zamieszkał w waszych sercach z miłością;+ abyście byli wkorzenieni+ i osadzeni na fundamencie,+ 18  tak byście wraz ze wszystkimi świętymi byli całkowicie zdolni pochwycić umysłem,+ czym jest szerokość i długość, i wysokość, i głębokość,+ 19  a także poznać miłość Chrystusową,+ przewyższającą poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią,+ którą daje Bóg. 20  Temu zaś, który stosownie do swej działającej+ w nas mocy może uczynić więcej niż przeobficie ponad to wszystko, o co prosimy lub co sobie pomyślimy+ 21  jemu niech będzie chwała za sprawą zboru i za sprawą Chrystusa Jezusa po wszystkie pokolenia na wieki wieków.+ Amen.

Przypisy