Efezjan 1:1-23

1  Paweł, z woli+ Bożej apostoł+ Chrystusa Jezusa, do świętych, którzy są w Efezie, i wiernych+ w jedności+ z Chrystusem Jezusem:  Życzliwość niezasłużona+ i pokój+ wam od Boga, naszego Ojca, i od Pana Jezusa Chrystusa.  Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec naszego Pana, Jezusa Chrystusa,+ gdyż pobłogosławił nas+ wszelkim duchowym błogosławieństwem w miejscach niebiańskich+ w jedności z Chrystusem,  tak jak nas wybrał+ w jedności z nim przed założeniem+ świata, abyśmy w miłości+ byli wobec niego święci i bez skazy.+  Albowiem z góry nas wyznaczył+ do usynowienia+ poprzez Jezusa Chrystusa według upodobania swej woli,+  ku sławie+ swej chwalebnej życzliwości niezasłużonej,+ którą nas życzliwie obdarzył przez swego umiłowanego.+  Przez niego dostępujemy uwolnienia na podstawie okupu dzięki jego krwi,+ owszem, przebaczenia+ naszych wykroczeń, stosownie do bogactwa jego niezasłużonej życzliwości.+  Ona to za jego sprawą spływa na nas obficie we wszelkiej mądrości+ i zdrowym rozsądku,  jako że on dał nam poznać świętą tajemnicę+ swej woli. Odpowiada ona jego upodobaniu, co do którego sam w sobie powziął zamierzenie+ 10  w związku z zarządzaniem+ przy pełnej granicy wyznaczonych czasów,+ mianowicie aby znowu zebrać+ wszystko razem w Chrystusie+ — to, co w niebiosach,+ i to, co na ziemi.+ Tak, w nim, 11  w jedności z którym zostaliśmy też ustanowieni dziedzicami,+ będąc z góry wyznaczeni zgodnie z zamierzeniem tego, który we wszystkim tak działa, jak doradza jego wola,+ 12  abyśmy służyli sławie jego chwały+ — my, którzy pierwsi złożyliśmy nadzieję w Chrystusie.+ 13  Ale wy również złożyliście w nim nadzieję, usłyszawszy słowo prawdy,+ dobrą nowinę o waszym wybawieniu.+ Za jego sprawą też, uwierzywszy, zostaliście opieczętowani+ obiecanym duchem świętym,+ 14  który jest zadatkiem+ naszego dziedzictwa,+ aby na podstawie okupu+ nastąpiło uwolnienie tego, co jest własnością+ [Boga], ku jego chwalebnej sławie. 15  Dlatego też i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i względem wszystkich świętych,+ 16  nie przestaję składać za was podziękowań. Stale czynię o was wzmianki w moich modlitwach,+ 17  aby Bóg naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości+ i objawienia w dokładnym poznaniu go;+ 18  abyście — mając oczy+ waszego serca oświecone+ — wiedzieli, do jakiej nadziei+ was powołał, czym jest chwalebne bogactwo,+ które on zachowuje jako dziedzictwo dla świętych,+ 19  i czym jest niezrównana wielkość jego mocy+ wobec nas, wierzących. Odpowiada ona działaniu+ potęgi jego siły, 20  z jakim działał w wypadku Chrystusa, gdy go wskrzesił z martwych+ i posadził po swej prawicy+ w miejscach niebiańskich,+ 21  wysoko ponad wszelkim rządem i władzą, i mocą, i zwierzchnictwem,+ i wszelkim imieniem wymienianym+ nie tylko w tym systemie rzeczy,+ lecz także w przyszłym.+ 22  On też podporządkował wszystko pod jego stopy+ i nad wszystkim+ uczynił go głową dla zboru, 23  który jest jego ciałem,+ pełnią+ Tego, który dopełnia wszystko we wszystkim.+

Przypisy