Dzieje 6:1-15

6  A w tych dniach, gdy przybywało uczniów, doszło do tego, że Żydzi mówiący po grecku+ zaczęli szemrać przeciwko Żydom mówiącym po hebrajsku, ponieważ przy codziennym podziale przeoczano ich wdowy.+  Toteż dwunastu przywołało do siebie owo mnóstwo uczniów i rzekło: „Nie jest stosowne, żebyśmy pozostawili słowo Boże, a rozdzielali pokarm na stoły.+  Dlatego, bracia, wyszukajcie+ spośród siebie siedmiu mężczyzn mających dobre świadectwo, pełnych ducha i mądrości,+ żebyśmy mogli ich wyznaczyć do tego koniecznego zajęcia,  my zaś będziemy się oddawać modlitwie i usługiwaniu słowem”.+  Wypowiedź ta spodobała się całemu temu mnóstwu i wybrali Szczepana, mężczyznę pełnego wiary i ducha świętego,+ oraz Filipa+ i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmenasa, i Nikolausa, prozelitę z Antiochii;  i postawili ich przed apostołami, a oni, pomodliwszy się, włożyli na nich ręce.+  Toteż słowo Boże dalej rosło,+ a liczba uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażała;+ i spora rzesza kapłanów+ okazała posłuszeństwo+ wierze.  Szczepan zaś, pełen łaski oraz mocy, dokonywał wielkich cudów proroczych i znaków+ wśród ludu.  Lecz powstali pewni ludzie z tak zwanej Synagogi Wyzwoleńców i spośród Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków+ oraz z Cylicji+ i Azji, aby toczyć spór ze Szczepanem, 10  nie mogli jednak sprostać mądrości+ i duchowi, z którym mówił.+ 11  Wtedy potajemnie skłonili pewnych mężów, żeby powiedzieli:+ „Usłyszeliśmy, jak wypowiadał bluźniercze+ słowa przeciw Mojżeszowi i Bogu”. 12  I podburzyli lud, jak również starszych oraz uczonych w piśmie, i nagle go naszedłszy, wzięli przemocą i zaprowadzili przed Sanhedryn.+ 13  I postawili fałszywych świadków,+ którzy powiedzieli: „Ten człowiek nie przestaje mówić różnych rzeczy przeciw temu świętemu miejscu i przeciw Prawu.+ 14  Na przykład usłyszeliśmy, jak mówił, że ów Jezus Nazarejczyk zburzy to miejsce i zmieni zwyczaje przekazane nam przez Mojżesza”. 15  A gdy wszyscy siedzący w Sanhedrynie wpatrzyli się w niego,+ ujrzeli, że jego oblicze było jak oblicze anioła.+

Przypisy