Amosa 2:1-16

2  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚„Z powodu trzech buntów Moabu+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że spalił kości króla Edomu na wapno.+  I ześlę na Moab ogień, i strawi on wieże mieszkalne Keriot;+ i Moab poniesie śmierć wśród zgiełku, przy sygnale alarmowym, przy odgłosie rogu.+  I zgładzę stamtąd sędziego, a wszystkich jego książąt pozabijam wraz z nim”+ — powiedział Jehowa’.  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚Z powodu trzech buntów Judy+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że odrzucili prawo Jehowy+ i dlatego że nie przestrzegali jego przepisów; a ich kłamstwa,+ za którymi chodzili ich praojcowie, sprawiały, iż się błąkali.+  I ześlę na Judę ogień, i strawi on wieże mieszkalne Jerozolimy’.+  „Oto, co rzekł Jehowa: ‚Z powodu trzech buntów Izraela+ i z powodu czterech nie cofnę tego — dlatego że prawego sprzedawali za srebro, a ubogiego za cenę pary sandałów.+  Wzdychają za prochem ziemi na głowie maluczkich,+ a drogę potulnych wykrzywiają,+ mężczyzna zaś i jego ojciec chodzą do tej samej dziewczyny,+ aby bezcześcić me święte imię.+  Ponadto na szacie wziętej w zastaw wyciągają się+ przy każdym ołtarzu;+ a wino ukaranych grzywną piją w domu swych bogów’.+  „‚Ja zaś ze względu na nich unicestwiłem Amorytę,+ którego wysokość była jak wysokość cedrów i który był żywotny jak okazałe drzewa;+ i zacząłem niszczyć jego owoc w górze oraz jego korzenie w dole.+ 10  I to ja wyprowadziłem was z ziemi egipskiej,+ i sprawiałem, że czterdzieści lat szliście przez pustkowie,+ aby wziąć w posiadanie ziemię Amoryty.+ 11  I wzbudzałem niektórych spośród waszych synów jako proroków,+ a niektórych spośród waszych młodzieńców jako nazirejczyków.+ Czyżby tak nie miało być, synowie Izraela?’ — brzmi wypowiedź Jehowy. 12  „‚Lecz wy nazirejczykom dawaliście pić wino,+ prorokom zaś nakazaliście, mówiąc: „Nie wolno wam prorokować”.+ 13  Oto sprawiam, że chwieje się to, co jest pod wami — jak się chwieje wóz napełniony świeżym pokosem zboża. 14  I przepadnie szybkiemu miejsce ucieczki,+ i żaden silny nie powiększy swej mocy ani żaden mocarz nie ocali swej duszy.+ 15  I nie ostoi się nikt, kto dzierży łuk, a nikt prędki w nogach nie ujdzie ani żaden jeździec na koniu nie ocali swej duszy.+ 16  A kto wśród mocarzy odznacza się silnym sercem, nago będzie uciekał w owym dniu’+ — brzmi wypowiedź Jehowy”.

Przypisy