Wyjścia 38:1-31

38  I wykonał z drewna akacjowego ołtarz całopalny. Długi był na pięć łokci i szeroki na pięć łokci, był bowiem kwadratowy, a wysoki był na trzy łokcie.+  Wykonał też rogi+ na jego czterech narożnikach. Jego rogi wystawały z niego. Następnie pokrył go miedzią.+  Potem wykonał wszystkie przybory ołtarza: kubły i łopatki, i czasze, widełki oraz popielnice. Wszystkie te przybory wykonał z miedzi.+  Ponadto wykonał do ołtarza kratę, miedzianą siatkę, pod jego obrzeżem, do jego środka.+  Potem odlał cztery pierścienie na czterech krańcach, blisko miedzianej kraty, jako uchwyty do drążków.  Następnie wykonał drążki z drewna akacjowego i pokrył je miedzią.+  I włożył te drążki w pierścienie po bokach ołtarza, aby można go było na nich nosić.+ Wykonał go jako pustą skrzynię z desek.+  Potem wykonał basen miedziany+ i jego miedzianą podstawę, na co zużył zwierciadła służących, które pełniły zorganizowaną służbę przy wejściu do namiotu spotkania.+  I przystąpił do urządzenia dziedzińca.+ Od strony Negebu, od południa, były zasłony dziedzińca wykonane z delikatnego skręcanego lnu, na sto łokci.+ 10  Dwadzieścia ich słupów oraz dwadzieścia ich podstaw z gniazdem było z miedzi. Kołki słupów i ich złącza były ze srebra.+ 11  Również od strony północnej było sto łokci. Dwadzieścia ich słupów oraz dwadzieścia ich podstaw z gniazdem było z miedzi. Kołki słupów i ich złącza były ze srebra.+ 12  Ale od strony zachodniej zasłony były na pięćdziesiąt łokci. Słupów ich było dziesięć i ich podstaw z gniazdem dziesięć.+ Kołki słupów i ich złącza były ze srebra. 13  A od strony wschodniej, od wschodu słońca, były na pięćdziesiąt łokci.+ 14  Zasłony miały piętnaście łokci na jednym skrzydle. Słupów ich było trzy i ich podstaw z gniazdem trzy.+ 15  Na drugim skrzydle bramy dziedzińca — po tej i po tamtej stronie — zasłony miały piętnaście łokci. Słupów ich było trzy i ich podstaw z gniazdem trzy.+ 16  Wszystkie zasłony dookoła dziedzińca były z delikatnego skręcanego lnu. 17  A podstawy z gniazdem do słupów były z miedzi. Kołki słupów i ich złącza były ze srebra i pokrycie ich wierzchołków było srebrne, i były srebrne zaczepy do wszystkich słupów dziedzińca.+ 18  A kotara bramy dziedzińca była wykonana robotą tkacką, z niebieskiego włókna i wełny barwionej czerwonawą purpurą, i przędzy barwionej szkarłatem z czerwców, i z delikatnego skręcanego lnu,+ i była długa na dwadzieścia łokci, a wysokość na całej długości wynosiła pięć łokci, na równi z zasłonami dziedzińca.+ 19  A cztery ich słupy oraz ich cztery podstawy z gniazdem były z miedzi. Kołki ich były ze srebra, również pokrycie ich głowic oraz ich złącza były ze srebra. 20  A wszystkie paliki namiotowe do przybytku i do dziedzińca dookoła były z miedzi.+ 21  Oto spisane rzeczy przybytku, przybytku Świadectwa,+ które zostały spisane na polecenie Mojżesza w ramach służby Lewitów+ pod kierownictwem Itamara,+ syna kapłana Aarona. 22  I Becalel,+ syn Uriego, syna Chura z plemienia Judy, wykonał wszystko, co Jehowa nakazał Mojżeszowi. 23  A był z nim Oholiab,+ syn Achisamacha z plemienia Dana, rzemieślnik i hafciarz, i mistrz tkający z niebieskiego włókna i wełny barwionej czerwonawą purpurą, i przędzy barwionej szkarłatem z czerwców, i delikatnego lnu. 24  Wszystkiego złota, które zużyto do pracy we wszelkim dziele na rzecz świętego miejsca i które pochodziło ze złota stanowiącego ofiarę kołysaną,+ było dwadzieścia dziewięć talentów i siedemset trzydzieści sykli według sykla+ świętego miejsca.+ 25  A srebra od spisanych w zgromadzeniu było sto talentów i tysiąc siedemset siedemdziesiąt pięć sykli według sykla świętego miejsca. 26  Pół sykla na osobę było połową sykla według sykla świętego miejsca, na każdego, kto przechodził do spisanych w wieku dwudziestu lat i wzwyż,+ których było ogółem sześćset trzy tysiące pięciuset pięćdziesięciu.+ 27  A na odlanie podstaw z gniazdem przeznaczonych dla świętego miejsca oraz podstaw z gniazdem przeznaczonych dla zasłony zużyto sto talentów srebra. Sto podstaw z gniazdem stanowiło równowartość stu talentów — talent na podstawę z gniazdem.+ 28  A z tysiąca siedmiuset siedemdziesięciu pięciu sykli wykonał kołki do słupów oraz pokrył ich wierzchołki i je połączył. 29  A miedzi z ofiary kołysanej było siedemdziesiąt talentów i dwa tysiące czterysta sykli. 30  I z tego wykonał podstawy z gniazdem — do wejścia do namiotu spotkania, jak również ołtarz miedziany i należącą do niego miedzianą kratę, i wszystkie przybory ołtarza, 31  a także podstawy z gniazdem do dziedzińca, dookoła, oraz podstawy z gniazdem do bramy dziedzińca i wszystkie paliki namiotowe przybytku oraz wszystkie paliki namiotowe+ dziedzińca, dookoła.

Przypisy