Wyjścia 35:1-35

35  Później Mojżesz zwołał całe zgromadzenie synów Izraela i powiedział im: „Oto słowa, które Jehowa nakazał, by je spełniać:+  Sześć dni można wykonywać pracę,+ lecz w siódmym dniu będzie dla was coś świętego, sabat całkowitego odpoczynku dla Jehowy. Kto będzie wtedy wykonywał pracę, zostanie uśmiercony.+  W dniu sabatu nie wolno wam rozpalić ognia w żadnym z waszych miejsc zamieszkania”.  I Mojżesz przemówił do całego zgromadzenia synów Izraela: „Oto słowo, które nakazał Jehowa, mówiąc:  ‚Zbierzcie pośród siebie daninę dla Jehowy.+ Niech każdy, kto jest ochoczego serca,+ przyniesie ją jako daninę Jehowy, mianowicie: złoto i srebro, i miedź,+  i niebieskie włókno, i wełnę barwioną czerwonawą purpurą, i przędzę barwioną szkarłatem z czerwców, i delikatny len, i sierść kozią,+  i skóry baranie farbowane na czerwono, i skóry focze, i drewno akacjowe,  i oliwę na oświetlenie, i olejek balsamowy na olejek do namaszczania i na wonne kadzidło,+  i kamienie onyksowe oraz kamienie na oprawę efodu+ i napierśnika.+ 10  „‚I niech wszyscy z was, którzy są mądrego serca,+ przyjdą i wykonają wszystko, co nakazał Jehowa, 11  mianowicie: przybytek razem z jego namiotem oraz nakryciem, jego haczyki i ramy, jego poprzeczki, słupy oraz podstawy z gniazdem; 12  Arkę+ i jej drążki,+ pokrywę+ oraz zasłonę+ jako oddzielającą kotarę; 13  stół+ oraz jego drążki i wszystkie jego przybory, jak również chleb pokładny;+ 14  i świecznik+ do oświetlania oraz jego przybory i lampy, a także jego oliwę+ na oświetlenie; 15  i ołtarz kadzielny+ oraz jego drążki; i olejek do namaszczania oraz wonne kadzidło;+ i kotarę wejściową do wejścia do przybytku; 16  ołtarz+ całopalny oraz kratę miedzianą, która do niego należy, jego drążki i wszystkie jego przybory; basen+ oraz jego podstawę; 17  zasłony dziedzińca,+ jego słupy i podstawy z gniazdem; i kotarę bramy dziedzińca; 18  paliki namiotowe przybytku i paliki namiotowe dziedzińca oraz ich sznury;+ 19  szaty+ dziane do usługiwania w sanktuarium, święte szaty+ dla kapłana Aarona i szaty jego synów do pełnienia służby kapłańskiej’”. 20  Toteż całe zgromadzenie synów Izraela odeszło sprzed Mojżesza. 21  Potem przyszli, każdy, kogo skłaniało serce,+ każdy, kogo pobudził duch, i przynieśli daninę Jehowy na wykonanie namiotu spotkania i na wszelką związaną z nim służbę oraz na święte szaty. 22  I przychodzili mężczyźni, jak również kobiety, każdy, kto miał ochocze serce. Przynieśli broszki i kolczyki, i pierścienie, i niewieście ozdoby, wszelkie przedmioty ze złota — każdy, kto złożył ze złota ofiarę kołysaną dla Jehowy.+ 23  I każdy, u kogo się znajdowało niebieskie włókno i wełna barwiona czerwonawą purpurą, i przędza barwiona szkarłatem z czerwców, i delikatny len, i sierść kozia oraz skóry baranie farbowane na czerwono i skóry focze, przyniósł je.+ 24  Wszyscy, którzy składali daninę ze srebra i miedzi, przynieśli daninę Jehowy, wszyscy też, u których znajdowało się drewno akacjowe do wszelkiego dzieła związanego ze służbą, przynieśli je. 25  I wszystkie kobiety mądrego serca+ przędły swymi rękami, a jako przędzę przynosiły niebieskie włókno i wełnę barwioną czerwonawą purpurą, przędzę barwioną szkarłatem z czerwców i delikatny len. 26  I wszystkie kobiety, których serca pobudziła mądrość, przędły sierść kozią. 27  A naczelnicy przynieśli kamienie onyksowe oraz kamienie na oprawę efodu i napierśnika,+ 28  i olejek balsamowy oraz oliwę na oświetlenie i na olejek do namaszczania, i na wonne kadzidło.+ 29  Każdy mężczyzna i każda kobieta, których serca pobudziły do przyniesienia czegoś na wszelką pracę, jaką za pośrednictwem Mojżesza nakazał wykonać Jehowa, tak uczynili; synowie Izraela przynieśli dobrowolny dar ofiarny dla Jehowy.+ 30  Wówczas Mojżesz powiedział do synów Izraela: „Oto Jehowa powołał imiennie Becalela,+ syna Uriego, syna Chura z plemienia Judy. 31  I napełnił go duchem Bożym w mądrości, w zrozumieniu i w wiedzy oraz we wszelkim rzemiośle, 32  by obmyślał plany, by obrabiał złoto i srebro oraz miedź+ 33  i by obrabiał kamienie w celu osadzenia ich, i by obrabiał drewno w celu wykonania wszelkich przemyślnych wyrobów.+ 34  I włożył mu do serca, żeby nauczał, on i Oholiab,+ syn Achisamacha z plemienia Dana. 35  Napełnił ich mądrością serca,+ by wykonali wszelką pracę rzemieślnika i hafciarza,+ i mistrza tkającego z niebieskiego włókna i wełny barwionej czerwonawą purpurą, i przędzy barwionej szkarłatem z czerwców, i delikatnego lnu, jak również pracę tego, kto się zajmuje tkactwem — mężów wykonujących wszelką pracę i obmyślających plany.

Przypisy