Wyjścia 34:1-35

34  Później Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wyciosaj sobie dwie tablice kamienne podobne do pierwszych,+ a ja napiszę na tych tablicach słowa, jakie widniały na pierwszych tablicach,+ które roztrzaskałeś.+  I przygotuj się na rano, gdyż wstąpisz rano na górę Synaj i staniesz tam przy mnie na szczycie góry.+  Ale nikt nie może wstąpić z tobą i niech też nikt inny nie pokazuje się na całej górze.+ Co więcej, niech się przy tej górze nie pasie żadna trzoda ani żadne stado”.+  Toteż Mojżesz wyciosał dwie tablice kamienne podobne do pierwszych i wstał wcześnie rano, i wstąpił na górę Synaj, tak jak mu nakazał Jehowa, i wziął w rękę dwie tablice kamienne.  A Jehowa zstąpił+ w obłoku i stanął tam przy nim, i oznajmił imię Jehowa.+  I Jehowa przechodził przed jego obliczem, i oznajmiał: „Jehowa, Jehowa, Bóg miłosierny+ i łaskawy,+ nieskory do gniewu+ oraz obfitujący w lojalną życzliwość+ i prawdę,+  zachowujący lojalną życzliwość dla tysięcy,+ on przebacza przewinienie i występek, i grzech,+ lecz bynajmniej nie pozwoli ujść bezkarnie+ — sprowadzi karę za przewinienie ojców na synów i wnuków, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie”.+  Mojżesz natychmiast pokłonił się szybko do ziemi i padł na twarz.+  Potem rzekł: „Jeżeli więc znalazłem łaskę w twoich oczach, Jehowo, to proszę, niech Jehowa pójdzie pośród nas,+ gdyż jest to lud o sztywnym karku,+ i przebacz nasze uchybienie oraz nasz grzech,+ i weź nas w posiadanie”.+ 10  On zaś rzekł: „Oto zawieram przymierze: Przed całym twoim ludem dokonam zdumiewających rzeczy, których nigdy nie stworzono na całej ziemi ani wśród wszystkich narodów;+ a cały lud, pośród którego jesteś, ujrzy dzieło Jehowy, gdyż czynię z tobą rzecz napawającą lękiem.+ 11  „A ty przestrzegaj tego, co ci dzisiaj nakazuję.+ Oto ja wypędzam przed tobą Amorytów i Kananejczyków, i Hetytów, i Peryzzytów, i Chiwwitów, i Jebusytów.+ 12  Strzeż się, byś nie zawarł przymierza z mieszkańcami ziemi, do której idziesz,+ żeby czasem nie okazało się ono sidłem pośród ciebie.+ 13  Ale ich ołtarze macie zburzyć, a ich święte słupy macie potrzaskać oraz ich święte pale macie pościnać.+ 14  Bo nie wolno ci padać na twarz przed innym bogiem,+ gdyż Jehowa, który ma na imię Zazdrosny, jest Bogiem zazdrosnym;+ 15  żebyś czasem nie zawarł przymierza z mieszkańcami tej ziemi, gdyż oni na pewno będą uprawiać nierząd ze swymi bogami+ i będą składać ofiary swym bogom,+ i ktoś z całą pewnością cię zaprosi, a ty zjesz coś z jego ofiary.+ 16  Potem weźmiesz niektóre z ich córek dla swoich synów,+ a ich córki uprawiać będą nierząd z ich bogami i skłonią twoich synów, by uprawiali nierząd z ich bogami.+ 17  „Nie wolno ci czynić sobie lanych bożków.+ 18  „Masz obchodzić Święto Przaśników.+ Będziesz jadł przaśniki, jak ci nakazałem, przez siedem dni w wyznaczonym czasie w miesiącu Abib,+ gdyż właśnie w miesiącu Abib wyszedłeś z Egiptu. 19  „Wszystko, co pierwsze otwiera łono, jest moje,+ a jeśli chodzi o cały twój żywy inwentarz: pierworodny byka, jak również owcy — samiec.+ 20  Pierworodnego potomka osła masz wykupić owcą.+ Lecz jeśli go nie wykupisz, to złamiesz mu kark. Masz wykupić każdego pierworodnego z twoich synów.+ I nie pokażą się przede mną z pustymi rękami.+ 21  „Sześć dni masz pracować, ale dnia siódmego będziesz obchodził sabat.+ W czasie orki i w czasie żniwa będziesz obchodził sabat.+ 22  „I będziesz obchodził swe Święto Tygodni z dojrzałymi pierwocinami żniwa pszenicy+ oraz Święto Zbiorów na początku roku.+ 23  „Trzy razy w roku każdy z twoich mężczyzn ma się pokazać+ przed prawdziwym Panem, Jehową, Bogiem Izraela. 24  Ja bowiem wypędzę narody przed tobą+ i poszerzę twoje terytorium;+ i nikt nie będzie pożądał twej ziemi, gdy trzy razy w roku będziesz szedł ujrzeć oblicze Jehowy, twego Boga.+ 25  „Krwi mojej ofiary nie wolno ci ofiarować razem z czymś, co jest na zakwasie.+ A ofiara święta Paschy nie może pozostać przez noc aż do rana.+ 26  „Najlepsze z dojrzałych pierwocin+ twej roli masz przynieść do domu Jehowy, twego Boga.+ „Nie wolno ci gotować koźlęcia w mleku jego matki”.+ 27  I Jehowa przemówił do Mojżesza: „Zapisz sobie te słowa,+ gdyż zgodnie z tymi słowami zawieram przymierze z tobą i z Izraelem”.+ 28  I przebywał tam z Jehową czterdzieści dni i czterdzieści nocy. Nie jadł chleba i nie pił wody.+ A on spisał na tablicach słowa przymierza — Dziesięć Słów.+ 29  Kiedy Mojżesz zszedł z góry Synaj, w ręku Mojżesza były dwie tablice Świadectwa, gdy zszedł z góry,+ i Mojżesz nie wiedział, iż skóra jego twarzy promienieje wskutek tego, że z nim rozmawiał.+ 30  Kiedy Aaron i wszyscy synowie Izraela zobaczyli Mojżesza, oto skóra jego twarzy promieniała, i bali się do niego zbliżyć.+ 31  A Mojżesz ich wezwał. Toteż Aaron i wszyscy naczelnicy spośród zgromadzenia wrócili do niego i Mojżesz począł do nich mówić. 32  Dopiero wtedy zbliżyli się doń wszyscy synowie Izraela, a on zaczął im nakazywać wszystko, o czym Jehowa z nim rozmawiał na górze Synaj.+ 33  Gdy Mojżesz przestawał z nimi rozmawiać, zakładał sobie na twarz zasłonę.+ 34  Kiedy jednak Mojżesz szedł przed Jehowę, by z nim rozmawiać, zdejmował zasłonę, dopóki nie wyszedł.+ A po wyjściu mówił do synów Izraela, co mu nakazano.+ 35  A synowie Izraela widzieli twarz Mojżesza, że skóra twarzy Mojżesza promieniała;+ i Mojżesz z powrotem zakładał sobie zasłonę na twarz, dopóki nie wszedł, by z nim rozmawiać.+

Przypisy