Wyjścia 29:1-46

29  „A oto, jak masz z nimi postąpić, by ich uświęcić do pełnienia dla mnie służby kapłańskiej: Weź młodego byka i dwa zdrowe+ barany,+  i przaśny chleb oraz przaśne okrągłe placki nasączone oliwą, i przaśne podpłomyki posmarowane oliwą.+ Zrobisz je z wybornej mąki pszennej.  I włożysz je do kosza, i przyniesiesz je w koszu,+ przyprowadzisz także byka oraz dwa barany.  „I przyprowadzisz Aarona oraz jego synów przed wejście+ do namiotu spotkania, i obmyjesz ich wodą.+  Potem weźmiesz szaty+ i ubierzesz Aarona w długą szatę, jak również w należący do efodu płaszcz bez rękawów wraz z efodem i napierśnikiem, i przepaszesz go przepaską efodu.+  I włożysz mu na głowę zawój, a na zawoju umieścisz święty znak poświęcenia.+  I weźmiesz olejek do namaszczania,+ i wylejesz na jego głowę, i go namaścisz.+  „Potem przyprowadzisz jego synów i ubierzesz ich w długie szaty.+  I przepaszesz ich szarfami — Aarona, jak również jego synów — i założysz im nakrycie głowy; i do nich będzie należeć kapłaństwo według ustawy po czas niezmierzony.+ Tak napełnisz mocą rękę Aarona i rękę jego synów.+ 10  „Potem przyprowadzisz byka przed namiot spotkania, Aaron zaś oraz jego synowie położą ręce na głowie byka.+ 11  I zarżniesz tego byka przed obliczem Jehowy, u wejścia do namiotu spotkania.+ 12  I weźmiesz nieco krwi byka,+ i przeniesiesz ją palcem na rogi ołtarza,+ a całą resztę krwi wylejesz u podstawy ołtarza.+ 13  I weźmiesz wszystek tłuszcz,+ który okrywa jelita,+ oraz to, co okrywa wątrobę,+ jak również obie nerki, a także tłuszcz, który jest na nich, i zamienisz to w dym na ołtarzu.+ 14  Lecz mięso byka i jego skórę oraz jego gnój spalisz w ogniu poza obozem.+ Jest to dar ofiarny za grzech. 15  „Potem weźmiesz jednego barana,+ Aaron zaś oraz jego synowie położą ręce na głowie tego barana.+ 16  I zarżniesz barana, i weźmiesz jego krew, i pokropisz nią ołtarz dookoła.+ 17  I porozcinasz barana na części, i obmyjesz jego jelita+ oraz golenie, a jego części ułożysz obok siebie i tak aż do jego głowy. 18  I całego barana zamienisz w dym na ołtarzu. Jest to całopalenie+ dla Jehowy, kojąca woń.+ Jest to ofiara ogniowa dla Jehowy. 19  „Następnie weźmiesz drugiego barana, Aaron zaś oraz jego synowie położą ręce na głowie tego barana.+ 20  I zarżniesz barana, i weźmiesz nieco jego krwi, i posmarujesz nią płatek prawego ucha Aarona oraz płatek prawego ucha jego synów i kciuk ich prawej ręki oraz wielki palec ich prawej stopy,+ i pokropisz krwią ołtarz dookoła. 21  I weźmiesz nieco krwi, która jest na ołtarzu, oraz nieco olejku do namaszczania,+ i pokropisz nią Aarona i jego szaty, i jego synów, a także szaty jego synów z nim, żeby był święty on i jego szaty, jak również jego synowie i szaty jego synów z nim.+ 22  „I weźmiesz z barana tłuszcz i tłusty ogon,+ i tłuszcz okrywający jelita, i to, co okrywa wątrobę, jak również obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, i prawy udziec+ — jest to bowiem baran uroczystego wprowadzenia na urząd;+ 23  także okrągły bochenek chleba i okrągły placek chleba z oliwą, i podpłomyk z kosza przaśników, który jest przed Jehową.+ 24  I położysz to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów,+ i będziesz tym kołysał jako ofiarą kołysaną przed Jehową.+ 25  I weźmiesz to z ich rąk, i zamienisz w dym na ołtarzu, na ofierze całopalnej, jako kojącą woń przed Jehową.+ Jest to ofiara ogniowa dla Jehowy.+ 26  „I weźmiesz przeznaczony dla Aarona mostek barana uroczystego wprowadzenia na urząd,+ i będziesz nim kołysał jako ofiarą kołysaną przed Jehową, i będzie on twoim działem. 27  I uświęcisz mostek+ ofiary kołysanej i udziec ze świętej części, która była kołysana i która pochodziła z barana uroczystego wprowadzenia na urząd,+ z tego, co było dla Aarona, i z tego, co było dla jego synów. 28  I przypadnie to Aaronowi oraz jego synom według przepisu, który obowiązuje po czas niezmierzony i którego mają przestrzegać synowie Izraela, jest to bowiem święta część;+ i będzie to święta część składana przez synów Izraela. Jest to ich święta część dla Jehowy z ich ofiar współuczestnictwa.+ 29  „A święte szaty+ należące do Aarona będą służyć jego synom+ po nim, by w nich zostali namaszczeni+ i by w nich napełniono ich rękę mocą.+ 30  Przez siedem dni+ będzie je nosił kapłan, który spośród jego synów nastąpi po nim i który będzie przychodził do namiotu spotkania, aby usługiwać w miejscu świętym. 31  „I weźmiesz barana uroczystego wprowadzenia na urząd, i ugotujesz jego mięso w świętym miejscu.+ 32  Aaron zaś oraz jego synowie mają zjeść+ mięso barana i chleb, który jest w koszu u wejścia do namiotu spotkania. 33  I mają zjeść to, czym dokonano przebłagania, by napełnić mocą ich rękę, żeby ich uświęcić.+ Lecz obcemu nie wolno tego jeść, gdyż jest to coś świętego.+ 34  A gdyby zostało do rana coś z mięsa ofiary składanej podczas uroczystego wprowadzenia na urząd, a także z chleba, wtedy spalisz ogniem to, co pozostało.+ Nie wolno tego jeść, gdyż jest to coś świętego. 35  „I tak postąpisz z Aaronem oraz jego synami zgodnie ze wszystkim, co ci nakazałem.+ Siedem dni będziesz napełniał ich rękę mocą.+ 36  I dla przebłagania będziesz codziennie składał byka jako dar ofiarny za grzech,+ a ołtarz oczyścisz z grzechu, dokonując zań przebłagania, i namaścisz+ go, by go uświęcić. 37  Przez siedem dni będziesz dokonywał przebłagania za ołtarz i go uświęcisz,+ żeby naprawdę stał się szczególnie świętym ołtarzem.+ Ten, kto dotyka ołtarza, ma być święty.+ 38  „A oto, co będziesz składał na ołtarzu: jednoroczne baranki — ustawicznie po dwa na dzień.+ 39  I złożysz jednego baranka rano,+ a drugiego baranka złożysz między dwoma wieczorami.+ 40  I razem z pierwszym barankiem — dziesiątą część efy wybornej mąki+ nasączonej ćwiercią hinu wytłaczanej oliwy oraz ofiarę płynną+ z ćwierci hinu wina. 41  A drugiego baranka złożysz między dwoma wieczorami. Razem z ofiarą zbożową+ taką jak rano i z taką ofiarą płynną złożysz go jako kojącą woń, ofiarę ogniową dla Jehowy. 42  Jest to ustawiczne+ całopalenie przez wszystkie wasze pokolenia u wejścia do namiotu spotkania przed Jehową, gdzie będę się z wami spotykać, by tam z tobą rozmawiać.+ 43  „I będę tam obecny, by się spotykać z synami izraelskimi, i zostanie on uświęcony moją chwałą.+ 44  I uświęcę namiot spotkania i ołtarz; i uświęcę+ Aarona oraz jego synów, by pełnili dla mnie służbę kapłańską. 45  I będę przebywał pośród synów Izraela, i będę ich Bogiem.+ 46  I poznają, że ja jestem Jehowa, ich Bóg, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej, by przebywać pośród nich.+ Jam jest Jehowa, ich Bóg.+

Przypisy