Wyjścia 24:1-18

24  A do Mojżesza rzekł: „Wstąp do Jehowy, ty i Aaron, Nadab i Abihu,+ i siedemdziesięciu+ starszych Izraela, i pokłonicie się z daleka.  A Mojżesz sam zbliży się do Jehowy; lecz oni nie mają się zbliżać i lud nie ma z nim wstępować”.+  Wówczas Mojżesz przyszedł i opowiedział ludowi wszystkie słowa Jehowy oraz wszystkie sądownicze rozstrzygnięcia,+ a cały lud odrzekł jednym głosem, mówiąc: „Wszystkie słowa, które powiedział Jehowa, jesteśmy gotowi spełnić”.+  Toteż Mojżesz spisał wszystkie słowa Jehowy.+ Potem wstał wcześnie rano i u podnóża góry zbudował ołtarz oraz dwanaście słupów odpowiadających dwunastu plemionom Izraela.+  Następnie wysłał młodzieńców spośród synów Izraela i oni ofiarowali całopalenia oraz złożyli byki na ofiarę — jako ofiary współuczestnictwa+ dla Jehowy.  Wtedy Mojżesz wziął połowę krwi i wlał ją do czasz,+ a połową krwi pokropił ołtarz.+  W końcu wziął księgę przymierza+ i czytał ją do uszu ludu.+ Wówczas powiedzieli: „Wszystko, co Jehowa powiedział, jesteśmy gotowi czynić i będziemy posłuszni”.+  Przeto Mojżesz wziął krew i pokropiwszy nią lud,+ powiedział: „Oto krew przymierza,+ które Jehowa zawarł z wami co do wszystkich tych słów”.  A Mojżesz i Aaron, Nadab i Abihu oraz siedemdziesięciu starszych Izraela szli pod górę 10  i ujrzeli Boga Izraela.+ A pod jego stopami było coś, co wyglądało jak twór z szafirowych płyt i jak same niebiosa, jeśli chodzi o czystość.+ 11  I nie wyciągnął ręki przeciw znaczniejszym spośród synów Izraela,+ lecz otrzymali oni wizję prawdziwego Boga,+ a potem jedli i pili.+ 12  Następnie Jehowa rzekł do Mojżesza: „Wstąp do mnie na górę i pozostań tam, gdyż chcę ci dać kamienne tablice i prawo, i przykazanie, które napiszę, żeby ich pouczyć”.+ 13  Toteż Mojżesz i Jozue, jego sługa, poszli i Mojżesz wstąpił na górę prawdziwego Boga.+ 14  Lecz do starszych powiedział: „Czekajcie na nas w tym miejscu, aż do was wrócimy.+ A oto są z wami Aaron i Chur.+ Kto ma sprawę sądową, niech się zwróci do nich”.+ 15  I wstąpił Mojżesz na górę, podczas gdy górę zakrywał obłok.+ 16  I chwała Jehowy+ przebywała na górze Synaj,+ a obłok zakrywał ją przez sześć dni. Wreszcie siódmego dnia zawołał na Mojżesza z obłoku.+ 17  A w oczach synów Izraela widok chwały Jehowy był jak trawiący ogień+ na szczycie góry. 18  Wówczas Mojżesz wszedł w środek obłoku i wstąpił na górę.+ I przebywał Mojżesz na górze czterdzieści dni i czterdzieści nocy.+

Przypisy