Wyjścia 20:1-26

20  A Bóg powiedział wszystkie te słowa, mówiąc:+  „Jam jest Jehowa, twój Bóg,+ który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewolników.+  Nie wolno ci mieć żadnych innych bogów+ na przekór mojemu obliczu.  „Nie wolno ci robić sobie rzeźbionego wizerunku ani postaci podobnej do czegokolwiek, co jest w niebiosach w górze, lub tego, co jest na ziemi na dole, lub tego, co jest w wodach pod ziemią.+  Nie wolno ci kłaniać się im ani dać się namówić do służenia im,+ gdyż ja, Jehowa, twój Bóg, jestem Bogiem wymagającym wyłącznego oddania,+ zsyłającym karę za przewinienie ojców na synów, na trzecie pokolenie i na czwarte pokolenie, w wypadku tych, którzy mnie nienawidzą,+  lecz okazującym lojalną życzliwość tysiącznemu pokoleniu w wypadku tych, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.+  „Nie wolno ci używać imienia Jehowy, twego Boga, w sposób niegodny,+ bo Jehowa nie pozostawi bez ukarania tego, kto używa jego imienia w sposób niegodny.+  „Pamiętając o tym, by uważać dzień sabatu za święty,+  przez sześć dni masz pracować i wykonywać wszelką swą pracę.+ 10  Ale dzień siódmy jest sabatem dla Jehowy, twego Boga.+ Nie masz wykonywać żadnej pracy — ty ani twój syn, ani twoja córka, twój niewolnik ani twoja niewolnica, ani twoje zwierzę domowe, ani twój osiadły przybysz, który jest w twoich bramach.+ 11  Bo w ciągu sześciu dni Jehowa uczynił niebiosa i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest,+ a w dniu siódmym zaczął odpoczywać.+ Dlatego Jehowa pobłogosławił dzień sabatu i zaczął go uświęcać.+ 12  „Szanuj swego ojca i swą matkę,+ aby długo trwały twoje dni na ziemi, którą daje ci Jehowa, twój Bóg.+ 13  „Nie wolno ci mordować.+ 14  „Nie wolno ci cudzołożyć.+ 15  „Nie wolno ci kraść.+ 16  „Nie wolno ci fałszywie świadczyć jako świadek przeciw twemu bliźniemu.+ 17  „Nie wolno ci pożądać domu twego bliźniego. Nie wolno ci pożądać żony twego bliźniego+ ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego byka, ani jego osła, ani niczego, co należy do twego bliźniego”.+ 18  A cały lud widział grzmoty i błyskawice oraz dźwięk rogu i górę dymiącą. Gdy lud to zobaczył, wtedy zadrżeli i stanęli z daleka.+ 19  I zwrócili się do Mojżesza: „Ty przemawiaj do nas, a my będziemy słuchać; ale Bóg niech do nas nie przemawia, byśmy czasem nie pomarli”.+ 20  Rzekł więc Mojżesz do ludu: „Nie lękajcie się, gdyż prawdziwy Bóg przyszedł po to, by poddać was próbie+ i byście stale mieli przed swym obliczem bojaźń wobec niego, żeby nie grzeszyć”.+ 21  A lud stał z daleka, lecz Mojżesz zbliżył się do ciemnych kłębów chmur, gdzie był prawdziwy Bóg.+ 22  I Jehowa przemówił do Mojżesza:+ „Oto, co masz powiedzieć synom Izraela: ‚Sami widzieliście, że mówiłem do was z niebios.+ 23  Nie wolno wam sporządzać obok mnie bogów ze srebra, nie wolno wam też sporządzać sobie bogów ze złota.+ 24  Masz uczynić dla mnie ołtarz z ziemi+ i będziesz na nim ofiarował swoje całopalenia i ofiary współuczestnictwa, swoją trzodę i swoje stado.+ W każdym miejscu, gdzie upamiętnię swoje imię, przyjdę do ciebie i cię pobłogosławię.+ 25  A jeśli będziesz czynił dla mnie ołtarz z kamieni, to nie wolno ci budować z kamieni ciosanych. Gdybyś przyłożył do niego dłuto, zbezcześciłbyś go.+ 26  I nie wolno ci do mojego ołtarza wstępować po stopniach, żeby nie zostały na nim odsłonięte twoje wstydliwe części ciała’.

Przypisy