Wyjścia 13:1-22

13  I Jehowa rzekł jeszcze do Mojżesza, mówiąc:  „Poświęć mi każdego pierworodnego płci męskiej, który otwiera każde łono wśród synów Izraela, wśród ludzi i zwierząt. Jest mój”.+  I Mojżesz przemówił do ludu: „Niech będzie upamiętniany ten dzień, w którym wyszliście z Egiptu,+ z domu niewolników, gdyż Jehowa wyprowadził was stąd siłą ręki.+ Nie można więc jeść niczego, co jest na zakwasie.+  Wychodzicie dzisiaj, w miesiącu Abib.+  A gdy Jehowa wprowadzi cię do ziemi Kananejczyków i Hetytów, i Amorytów, i Chiwwitów, i Jebusytów+ — co do której przysiągł twoim praojcom, że da ją tobie+ — do ziemi mlekiem i miodem płynącej,+ wtedy będziesz przestrzegał tego wymagania świętej służby w tym miesiącu.  Przez siedem dni masz jeść przaśniki,+ a w dniu siódmym jest święto dla Jehowy.+  Przaśniki należy jeść przez siedem dni;+ i nie może być u ciebie widziane nic na zakwasie,+ i żaden zaczyn nie może być u ciebie widziany w obrębie wszystkich twoich granic.+  I w owym dniu powiesz swemu synowi, mówiąc: ‚Jest tak z powodu tego, co Jehowa uczynił dla mnie, gdy wyszedłem z Egiptu’.+  I będzie to dla ciebie stanowić znak na twej ręce oraz upamiętnienie między twymi oczami,+ żeby prawo Jehowy było w twoich ustach;+ gdyż Jehowa silną ręką wyprowadził cię z Egiptu.+ 10  I będziesz przestrzegał tej ustawy w jej wyznaczonym czasie rok w rok.+ 11  „A gdy Jehowa wprowadzi cię do ziemi Kananejczyków,+ tak jak przysiągł tobie i twoim praojcom,+ i gdy ci ją da, 12  wtedy poświęcisz Jehowie każdego, kto otwiera łono,+ i każde pierworodne młode zwierzę,+ które będzie twoje. To, co jest płci męskiej, należy do Jehowy.+ 13  Każdego pierworodnego osła masz wykupić owcą, a jeśli go nie wykupisz, to masz mu złamać kark.+ Masz też wykupić każdego pierworodnego człowieka wśród twoich synów.+ 14  „A gdyby twój syn dopytywał się później,+ mówiąc: ‚Co to oznacza?’, powiesz mu: ‚Jehowa siłą ręki wyprowadził nas z Egiptu,+ z domu niewolników.+ 15  A faraon okazał upór i nie chciał nas odprawić,+ toteż Jehowa zabił każdego pierworodnego w ziemi egipskiej,+ od pierworodnego potomka człowieka do pierworodnego potomka zwierzęcia.+ Dlatego składam w ofierze Jehowie wszystkie samce, które otwierają łono,+ a każdego pierworodnego z moich synów wykupuję’.+ 16  I będzie to stanowić znak na twej ręce oraz przepaskę między twymi oczami,+ gdyż Jehowa siłą ręki wyprowadził nas z Egiptu”.+ 17  A gdy faraon odprawiał lud, Bóg nie powiódł ich drogą przez ziemię Filistynów, chociaż było blisko, bo rzekł Bóg: „Może lud będzie żałował, gdy zobaczy wojnę, i wróci do Egiptu”.+ 18  Dlatego Bóg prowadził lud drogą okrężną po pustkowiu nad Morzem Czerwonym.+ Lecz synowie Izraela wyszli z ziemi egipskiej w szyku bojowym.+ 19  A Mojżesz wziął ze sobą kości Józefa, gdyż on uroczyście zaprzysiągł synów Izraela, mówiąc: „Bóg z całą pewnością zwróci na was uwagę,+ a wy zabierzcie stąd ze sobą moje kości”.+ 20  I opuściwszy Sukkot, rozłożyli się obozem w Etam, na skraju pustkowia.+ 21  A Jehowa szedł przed nimi za dnia w słupie obłoku, by ich prowadzić drogą,+ nocą zaś w słupie ognia, aby im świecić, żeby mogli iść dniem i nocą.+ 22  Słup obłoku nie ustępował sprzed ludu za dnia ani słup ognia nocą.+

Przypisy