Sędziów 2:1-23

2  Wtedy anioł Jehowy+ udał się z Gilgal+ do Bochim+ i rzekł: „Wywiodłem was z Egiptu i wprowadziłem was do ziemi, co do której złożyłem przysięgę waszym praojcom.+ Ponadto powiedziałem: ‚Nigdy nie złamię mojego przymierza zawartego z wami.+  Wam zaś nie wolno zawrzeć przymierza z mieszkańcami tej ziemi.+ Ich ołtarze macie zburzyć’.+ Lecz wyście nie słuchali mego głosu.+ Dlaczego to uczyniliście?+  Powiedziałem zatem: ‚Nie wypędzę ich sprzed waszego oblicza i staną się dla was sidłami,+ a ich bogowie będą dla was przynętą’”.+  A gdy tylko anioł Jehowy wyrzekł te słowa do wszystkich synów Izraela, lud zaczął podnosić głos i płakać.+  Dlatego nadali temu miejscu nazwę Bochim. I składali tam ofiary Jehowie.  Gdy Jozue odprawił lud, synowie Izraela poszli, każdy do swego dziedzictwa, by wziąć tę ziemię w posiadanie.+  I lud służył Jehowie przez wszystkie dni Jozuego i przez wszystkie dni starszych, którzy przeżyli Jozuego i którzy widzieli całe wielkie dzieło, jakiego Jehowa dokonał na rzecz Izraela.+  Potem Jozue, syn Nuna, sługa Jehowy, umarł w wieku stu dziesięciu lat.+  I pogrzebano go na terytorium jego dziedzictwa w Timnat-Cheres,+ w górzystym regionie Efraima, na północ od góry Gaasz.+ 10  Również całe to pokolenie zostało przyłączone do swych ojców,+ a zaczęło nastawać po nich inne pokolenie, które nie znało Jehowy ani dzieła, jakiego dokonał na rzecz Izraela.+ 11  I synowie Izraela zaczęli czynić to, co złe w oczach Jehowy,+ i służyć Baalom.+ 12  Porzucili więc Jehowę, Boga swych ojców, który ich wyprowadził z ziemi egipskiej,+ a poszli za innymi bogami, spośród bogów ludów, które ich zewsząd otaczały,+ i zaczęli się im kłaniać, tak iż obrażali Jehowę.+ 13  Porzucili więc Jehowę, a zaczęli służyć Baalowi i wizerunkom Asztarte.+ 14  Wtedy Jehowa zapłonął gniewem na Izraela,+ tak iż wydał ich w ręce grabieżców i ci zaczęli ich ograbiać;+ i zaczął ich sprzedawać w rękę ich okolicznych nieprzyjaciół,+ i już nie mogli się ostać przed swymi nieprzyjaciółmi.+ 15  Wszędzie, gdzie wychodzili, ręka Jehowy była przeciw nim ku nieszczęściu,+ tak jak Jehowa powiedział i jak Jehowa im przysiągł;+ i znaleźli się w wielkich opałach.+ 16  Toteż Jehowa wzbudzał sędziów+ i ci wybawiali ich z ręki grabieżców.+ 17  A oni nie słuchali nawet swych sędziów, lecz uprawiali nierząd+ z innymi bogami+ i kłaniali się im. Szybko zboczyli z drogi, którą chodzili ich praojcowie, posłuszni przykazaniom Jehowy.+ Oni tak nie postępowali. 18  A gdy Jehowa wzbudzał im sędziów,+ Jehowa był z sędzią i wybawiał ich z ręki nieprzyjaciół przez wszystkie dni sędziego, bo Jehowa użalał się+ nad ich jękiem z powodu ich ciemięzców+ i tych, którzy nimi poniewierali. 19  Lecz gdy sędzia umarł, odwracali się i postępowali bardziej zgubnie niż ich ojcowie, chodząc za innymi bogami, by im służyć i kłaniać się im.+ Nie zaniechali swych postępków i swego upartego zachowania.+ 20  W końcu Jehowa zapłonął gniewem+ na Izraela i rzekł: „Ponieważ ten naród naruszył moje przymierze,+ które nakazałem ich praojcom, i nie słuchał mego głosu,+ 21  więc i ja nie wypędzę sprzed ich oblicza ani jednego z narodów, które pozostawił Jozue, gdy umierał+ 22  żeby przez nie wypróbować+ Izraela, czy będą strzec drogi Jehowy i nią chodzić, tak jak jej strzegli ich ojcowie, czy nie”. 23  Toteż Jehowa pozwolił pozostać tym narodom, nie wypędzając ich szybko,+ i nie wydał ich w rękę Jozuego.

Przypisy