Sędziów 12:1-15

12  Potem mężowie efraimscy zostali zwołani i przeprawili się na północ, i powiedzieli do Jeftego: „Dlaczego się przeprawiłeś, by walczyć z synami Ammona, a nie wezwałeś nas, byśmy poszli z tobą?+ Ogniem spalimy twój dom nad tobą”.+  Ale Jefte rzekł do nich: „Stałem się szczególnym przeciwnikiem synów Ammona, ja i mój lud.+ I wołałem do was o pomoc, lecz wyście mnie nie wybawili z ich ręki.  Gdy zobaczyłem, że nie jesteś wybawcą, postanowiłem wziąć swą duszę we własną dłoń+ i wyruszyć przeciw synom Ammona.+ Wtedy Jehowa wydał ich w moją rękę. Dlaczego więc wyruszyliście dziś przeciwko mnie, by walczyć ze mną?”  Jefte natychmiast zebrał wszystkich mężów Gileadu+ i walczył z Efraimem; i mężowie Gileadu pobili Efraima, bo ci mówili: „Jesteście uciekinierami z Efraima, Gileadzie, pośród Efraima, pośród Manassesa”.  I Gilead zdobył przed Efraimem brody Jordanu;+ a gdy uciekinierzy efraimscy mówili: „Pozwól mi przejść”, wtedy mężowie z Gileadu mówili do każdego: „Czy jesteś Efraimitą?” Gdy odpowiadał: „Nie!”,  mówili do niego: „Powiedz, prosimy: Szibbolet”.+ A on mówił: „Sibbolet”, gdyż nie potrafił wymówić tego słowa poprawnie. Wówczas chwytali go i zabijali przy brodach Jordanu. Tak w owym czasie padło z Efraima czterdzieści dwa tysiące.+  I Jefte sądził Izraela przez sześć lat, po czym Jefte Gileadczyk umarł i został pogrzebany w swoim mieście, w Gileadzie.  A po nim zaczął sądzić Izraela+ Ibcan z Betlejem.+  I miał on trzydziestu synów i trzydzieści córek. Posłał na zewnątrz i sprowadził z zewnątrz trzydzieści córek dla swych synów. I sądził Izraela przez siedem lat. 10  Potem Ibcan umarł i został pogrzebany w Betlejem. 11  A po nim zaczął sądzić Izraela Elon Zebulonita.+ I sądził Izraela dziesięć lat. 12  Potem Elon Zebulonita umarł i został pogrzebany w Ajjalon, w ziemi Zebulona. 13  A po nim zaczął sądzić Izraela Abdon, syn Hillela Piratonity.+ 14  I miał on czterdziestu synów i trzydziestu wnuków, którzy jeździli na siedemdziesięciu dorosłych osłach.+ I sądził Izraela osiem lat. 15  Potem Abdon, syn Hillela Piratonity, umarł i został pogrzebany w Piratonie w ziemi Efraima, na górze Amalekity.+

Przypisy