Sędziów 10:1-18

10  A po Abimelechu powstał Tola, syn Puy, syna Dody, mąż z Issachara, by wybawić+ Izraela, i mieszkał on w Szamirze w górzystym regionie Efraima.+  I sądził Izraela przez dwadzieścia trzy lata, po czym umarł i został pogrzebany w Szamirze.  Następnie powstał po nim Jair Gileadczyk+ i sądził Izraela przez dwadzieścia dwa lata.  Miał trzydziestu synów, którzy jeździli na trzydziestu dorosłych osłach+ i mieli trzydzieści miast. Nazywają je Chawwot-Jair+ aż po dziś dzień; znajdują się one w ziemi Gilead.  Potem Jair umarł i został pogrzebany w Kamonie.  A synowie Izraela znowu czynili to, co złe w oczach Jehowy,+ i zaczęli służyć Baalom+ i wizerunkom Asztarte,+ i bogom Syrii,+ i bogom Sydonu,+ i bogom Moabu,+ i bogom synów Ammona,+ i bogom Filistynów.+ Opuścili zatem Jehowę i mu nie służyli.+  Wtedy Jehowa zapłonął gniewem na Izraela,+ tak iż sprzedał+ ich w rękę Filistynów+ i w rękę synów Ammona.+  Oni więc w owym roku rozbili synów Izraela i dotkliwie ich ciemiężyli przez osiemnaście lat — wszystkich synów Izraela po tej stronie Jordanu w ziemi Amorytów, która była w Gileadzie.  I synowie Ammona przeprawiali się przez Jordan, by walczyć z Judą i Beniaminem oraz domem Efraima; i Izrael był wielce udręczony.+ 10  I synowie Izraela zaczęli wołać do Jehowy o pomoc,+ mówiąc: „Zgrzeszyliśmy+ przeciwko tobie, gdyż odstąpiliśmy od naszego Boga i służymy Baalom”.+ 11  Wówczas Jehowa rzekł do synów Izraela: „Czyż nie było tak, że gdy Egipt+ i Amoryci,+ i synowie Ammona,+ i Filistyni,+ 12  i Sydończycy,+ i Amalek,+ i Midian+ was ciemiężyli,+ a wy wołaliście do mnie, ja wybawiałem was z ich ręki? 13  Ale wy porzuciliście mnie+ i zaczęliście służyć innym bogom.+ Dlatego już was nie wybawię.+ 14  Idźcie i wołajcie o pomoc do bogów,+ których wybraliście.+ Niech oni was wybawią w czasie waszej udręki”. 15  Lecz synowie Izraela powiedzieli do Jehowy: „Zgrzeszyliśmy.+ Ty sam postąp z nami zgodnie ze wszystkim, co jest dobre w twoich oczach.+ Tylko racz nas dzisiaj wyzwolić”.+ 16  I zaczęli usuwać spośród siebie cudzoziemskich bogów+ i służyć Jehowie,+ tak iż jego dusza+ zniecierpliwiła się z powodu niedoli Izraela.+ 17  Po pewnym czasie synowie Ammona+ zostali zwołani i rozbili obóz w Gileadzie.+ Toteż synowie Izraela zebrali się i rozbili obóz w Micpie.+ 18  A lud oraz książęta Gileadu zaczęli mówić jeden do drugiego: „Który mąż będzie przewodził w walce z synami Ammona?+ Ten niech zostanie głową wszystkich mieszkańców Gileadu”.+

Przypisy