Przysłów 3:1-35

3  Synu mój, nie zapominaj o moim prawie,+ a twe serce niech przestrzega mych przykazań,+  będą ci bowiem dodane długie dni i lata życia+ oraz pokój.+  Niechaj cię nie opuszcza lojalna życzliwość i wierność prawdzie.+ Zawiąż je wokół swej szyi.+ Napisz je na tablicy swego serca+  i tak w oczach Boga i ziemskiego człowieka znajdź łaskę oraz dobrą wnikliwość.+  Zaufaj Jehowie całym sercem+ i nie opieraj się na własnym zrozumieniu.+  Zważaj na niego na wszystkich swych drogach,+ a on wyprostuje twe ścieżki.+  Nie stawaj się mądry we własnych oczach.+ Bój się Jehowy i odwracaj się od złego.+  Niech to się stanie uzdrowieniem+ dla twego pępka i pokrzepieniem dla twoich kości.+  Okazuj Jehowie szacunek tym, co masz wartościowego,+ oraz pierwocinami wszelkich twoich plonów.+ 10  Wtedy twe spichrze będą obficie napełnione,+ a kadzie twoich tłoczni będą opływać młodym winem.+ 11  Synu mój, nie odrzucaj skarcenia od Jehowy+ ani się nie brzydź jego upomnieniem,+ 12  bo kogo Jehowa miłuje, tego upomina,+ jak ojciec syna, w którym ma upodobanie.+ 13  Szczęśliwy jest człowiek, który znalazł mądrość,+ i człowiek nabywający rozeznania,+ 14  bo lepiej zyskać ją niż zyskać srebro i jako plon mieć ją niżeli złoto.+ 15  Cenniejsza jest od korali+ i nie dorównają jej żadne inne twoje rozkosze. 16  Długie dni są w jej prawicy;+ w jej lewicy bogactwo i chwała.+ 17  Drogi jej to drogi przyjemne, a wszystkie jej szlaki są pokojem.+ 18  Drzewem życia+ jest dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej mocno trzymają,+ będą zwani szczęśliwymi.+ 19  Jehowa założył fundamenty ziemi mądrością.+ Mocno utwierdził niebiosa rozeznaniem.+ 20  Dzięki jego wiedzy rozdzieliły się wodne głębiny+ i z chmurnych niebios kropi drobny deszcz.+ 21  Synu mój, niech one nie schodzą ci z oczu.+ Strzeż praktycznej mądrości i zdolności myślenia,+ 22  a okażą się życiem dla twej duszy+ i uroczą ozdobą twej szyi.+ 23  Wtedy będziesz bezpiecznie chodzić swą drogą+ i o nic się nie uderzy twoja stopa.+ 24  Ilekroć się położysz, nie będziesz się bał;+ i położysz się, a twój sen będzie przyjemny.+ 25  Nie będziesz się musiał lękać żadnej nagłej grozy+ ani burzy na niegodziwców — że nadciąga.+ 26  Jehowa bowiem okaże się twą ufnością+ i ustrzeże twą stopę przed schwytaniem.+ 27  Nie odmawiaj dobrego tym, którym się ono należy,+ gdy akurat jest w mocy twojej ręki je wyświadczyć.+ 28  Nie mów swemu bliźniemu: „Idź i znowu przyjdź, a jutro ci dam”, gdy coś u siebie masz.+ 29  Nie knuj nic złego przeciwko swemu bliźniemu,+ gdy u ciebie mieszka w poczuciu bezpieczeństwa.+ 30  Nie kłóć się z nikim bez powodu,+ jeśli ci nie wyrządził nic złego.+ 31  Nie zazdrość mężowi dopuszczającemu się gwałtu+ ani nie obieraj żadnej z jego dróg.+ 32  Bo przewrotny+ jest obrzydliwością dla Jehowy,+ lecz zażyłą więź utrzymuje On z prostolinijnymi.+ 33  Przekleństwo Jehowy jest na domu niegodziwego,+ lecz błogosławi On miejsce pobytu prawych.+ 34  Szyderców+ sam wyszydzi,+ lecz potulnym okaże łaskę.+ 35  Mądrzy osiągną szacunek,+ lecz głupcy wywyższają hańbę.+

Przypisy