Przysłów 19:1-29

19  Ubogi, który chodzi w swej nieskazitelności, jest lepszy+ niż ktoś o spaczonych wargach i ktoś głupi.+  Nie jest też dobrze, by dusza nie miała wiedzy,+ a kto śpieszy swymi stopami, ten grzeszy.+  To głupota ziemskiego człowieka wypacza jego drogę,+ a jego serce wybucha gniewem na Jehowę.+  Majątek przysparza wielu towarzyszy,+ lecz ubogi zostaje odłączony od swego towarzysza.+  Świadek fałszywy nie uniknie kary,+ a kto szerzy kłamstwa, nie ujdzie.+  Wielu chce ułagodzić oblicze dostojnika+ i każdy jest towarzyszem męża dającego dary.+  Ubogiego znienawidzili wszyscy jego bracia.+ O ileż dalej trzymali się od niego jego osobiści przyjaciele!+ Szuka ich rzeczami, które mógłby powiedzieć; nie ma ich.+  Kto nabywa serca,+ miłuje swą duszę. Kto strzeże rozeznania, znajdzie dobro.+  Świadek fałszywy nie uniknie kary,+ a kto szerzy kłamstwa, ten zginie.+ 10  Zbytek nie pasuje do żadnego głupca.+ O ileż mniej do sługi rządzenie książętami!+ 11  Wnikliwość człowieka powściąga jego gniew+ i jest rzeczą piękną, gdy przechodzi on do porządku nad występkiem.+ 12  Złość króla jest jak pomruk młodego grzywiastego lwa,+ lecz jego dobra wola jest jak rosa na roślinach.+ 13  Syn głupi oznacza nieszczęścia dla swego ojca,+ a swary żony są jak cieknący dach, który każdego odpędza.+ 14  Dziedzictwem od ojców jest dom i majątek,+ lecz roztropna żona jest od Jehowy.+ 15  Lenistwo sprowadza głęboki sen,+ a dusza opieszała głoduje.+ 16  Kto zachowuje przykazanie, zachowuje swą duszę;+ kto gardzi swymi drogami, poniesie śmierć.+ 17  Kto okazuje łaskę maluczkiemu, ten pożycza Jehowie,+ a On mu odpłaci za jego postępowanie.+ 18  Karz swego syna, gdy jeszcze jest nadzieja;+ i nie kieruj pragnienia swej duszy ku temu, by poniósł śmierć.+ 19  Kto przejawia wielką złość, będzie płacił grzywnę;+ bo gdybyś go uwolnił, będziesz to czynił wciąż na nowo.+ 20  Posłuchaj rady i przyjmuj karcenie,+ żebyś w przyszłości stał się mądry.+ 21  Wiele jest planów w sercu męża,+ lecz ostoi się rada Jehowy.+ 22  Rzeczą pożądaną u ziemskiego człowieka jest jego lojalna życzliwość;+ a ubogi jest lepszy niż mąż kłamliwy.+ 23  Bojaźń przed Jehową prowadzi do życia+ i człowiek spędzi noc syty;+ nie nawiedzi go zło.+ 24  Leniwy skrył swą rękę w czaszy biesiadnej;+ nie może jej podnieść z powrotem nawet do swych ust.+ 25  Uderz szydercę,+ by niedoświadczony stał się roztropny;+ należy też upominać odznaczającego się zrozumieniem, by poznał wiedzę.+ 26  Kto się źle obchodzi z ojcem i wypędza matkę,+ jest synem postępującym bezwstydnie i haniebnie.+ 27  Zaprzestań, mój synu, słuchać karcenia, a odejdziesz od słów wiedzy.+ 28  Świadek, który jest nicponiem, naigrawa się ze sprawiedliwości,+ a usta niegodziwych połykają to, co szkodliwe.+ 29  Wyroki ustalono na szyderców,+ a ciosy na plecy głupców.+

Przypisy