Przysłów 12:1-28

12  Kto miłuje karcenie, ten miłuje poznanie,+ lecz kto nienawidzi upomnienia, jest nierozumny.+  Dobry zyskuje uznanie Jehowy,+ lecz męża mającego niegodziwe zamysły poczytuje On za niegodziwego.+  Żaden człowiek nie umocni się niegodziwością,+ lecz korzeniami prawych nic nie zachwieje.+  Żona dzielna jest koroną dla tego, kto ją ma,+ lecz postępująca haniebnie jest zgnilizną w jego kościach.+  Myśli prawych są sprawiedliwością;+ kierownictwo niegodziwych to zwodzenie.+  Słowa niegodziwców to czyhanie na krew,+ lecz prostolinijnych uwolnią ich usta.+  Niegodziwcy zostają obaleni i już ich nie ma,+ lecz dom prawych się ostoi.+  Wysławiany będzie mąż za swe usta roztropne,+ lecz kto ma serce spaczone, narazi się na pogardę.+  Lepszy jest ktoś lekceważony, lecz mający sługę, niż taki, który sam przydaje sobie chwały, lecz brakuje mu chleba.+ 10  Prawy dba o duszę swego zwierzęcia domowego,+ lecz zmiłowania niegodziwców są okrutne.+ 11  Kto uprawia swą rolę, nasyci się chlebem,+ ale kto zabiega o rzeczy nic niewarte, temu nie dostaje serca.+ 12  Niegodziwiec pożąda zdobyczy złowionej w sieć przez złych ludzi;+ lecz korzeń prawych wydaje plon.+ 13  Zły wpada w sidło wskutek występku warg,+ lecz prawy wydostaje się z udręki.+ 14  Z owocu swych ust człowiek nasyca się dobrem+ i wróci do człowieka czyn jego rąk.+ 15  Droga głupiego jest w jego oczach słuszna,+ lecz kto słucha rady, jest mądry.+ 16  Głupiec jeszcze tego samego dnia daje poznać swe wzburzenie,+ lecz roztropny ukrywa zniewagę.+ 17  Kto szerzy wierność, powie to, co prawe,+ lecz świadek fałszywy — to, co zwodnicze.+ 18  Jest taki, który mówi bezmyślnie, jakby zadawał pchnięcia mieczem,+ ale język mądrych jest lekarstwem.+ 19  Wargi prawdy+ zostaną utwierdzone na zawsze,+ lecz język fałszu będzie trwał tylko chwilę.+ 20  Zwodzenie jest w sercu knujących niegodziwość,+ lecz doradzający pokój zaznają radości.+ 21  Prawego nie spotka żadna krzywda,+ niegodziwcy zaś zostaną napełnieni nieszczęściem.+ 22  Wargi fałszywe są dla Jehowy obrzydliwością,+ lecz postępujący w sposób nacechowany wiernością są dla niego rozkoszą.+ 23  Człowiek roztropny ukrywa wiedzę,+ lecz serce głupich wykrzykuje głupotę.+ 24  Ręka pilnych będzie rządzić,+ lecz ręka opieszała będzie się musiała zająć pracą przymusową.+ 25  Zatroskanie w sercu człowieka przytłacza je,+ lecz dobre słowo je rozwesela.+ 26  Prawy przepatruje swoje pastwisko, lecz droga niegodziwych wiedzie ich na manowce.+ 27  Opieszałość nie wypłoszy nikomu zwierzyny,+ lecz pilny jest dla człowieka cennym mieniem. 28  Na ścieżce prawości jest życie,+ a podążanie jej szlakiem nie oznacza śmierci.+

Przypisy