Powtórzonego Prawa 7:1-26

7  „Gdy Jehowa, twój Bóg, wprowadzi cię w końcu do ziemi, do której idziesz, by wziąć ją w posiadanie,+ wypędzi sprzed twego oblicza liczne narody:+ Hetytów+ i Girgaszytów,+ i Amorytów,+ i Kananejczyków,+ i Peryzzytów,+ i Chiwwitów,+ i Jebusytów+ — siedem narodów liczniejszych i potężniejszych od ciebie.+  I Jehowa, twój Bóg, na pewno ci je wyda, i ty je pokonasz.+ Masz bezwarunkowo przeznaczyć je na zagładę.+ Nie wolno ci zawrzeć z nimi przymierza ani okazać im łaski.+  I nie wolno ci się z nimi spowinowacać. Swojej córki nie wolno ci dać jego synowi, a jego córki nie wolno ci wziąć dla swego syna.+  Bo odwróci on twego syna od podążania za mną i będą służyć innym bogom;+ wtedy Jehowa zapłonie przeciw wam gniewem i szybko was unicestwi.+  „Lecz oto, co macie im uczynić: Ich ołtarze macie zburzyć+ i ich święte słupy macie potrzaskać,+ i ich święte pale+ macie pościnać,+ a ich ryte wizerunki macie spalić ogniem.+  Jesteś bowiem ludem świętym dla Jehowy, twego Boga.+ Ciebie Jehowa, twój Bóg, wybrał, abyś był jego ludem, szczególną własnością, ze wszystkich ludów, które są na powierzchni ziemi.+  „Nie dlatego, że byliście najliczniejszym ze wszystkich ludów, Jehowa was pokochał, tak iż was wybrał,+ byliście bowiem najmniejszym ze wszystkich ludów.+  Ale ponieważ Jehowa was miłuje+ i dochowuje przysięgi, którą przysiągł waszym praojcom,+ dlatego Jehowa wyprowadził was silną ręką,+ wykupił was z domu niewolników,+ z ręki faraona, króla Egiptu.  I dobrze wiesz, że Jehowa, twój Bóg, jest prawdziwym Bogiem,+ wiernym Bogiem,+ dochowującym przymierza+ i lojalnej życzliwości na tysiąc pokoleń w wypadku tych, którzy go miłują i przestrzegają jego przykazań,+ 10  lecz odpłacającym w twarz temu, kto go nienawidzi, przez zgładzenie takiego.+ Nie zawaha się względem tego, kto go nienawidzi; takiemu odpłaci w twarz. 11  A ty przestrzegaj tego przykazania oraz przepisów i sądowniczych rozstrzygnięć, które ci dzisiaj nakazuję, wprowadzając je w czyn.+ 12  „A jeżeli nadal będziecie słuchać tych sądowniczych rozstrzygnięć i je zachowywać oraz ich przestrzegać,+ to Jehowa, twój Bóg, dochowa wobec ciebie przymierza+ oraz lojalnej życzliwości, co do których przysiągł twoim praojcom.+ 13  I będzie cię miłował i ci błogosławił,+ i pomnoży cię,+ i pobłogosławi owoc twego łona+ i owoc twej roli,+ twe zboże i twe młode wino, i twą oliwę, młode twoich krów i potomstwo twej trzody,+ na ziemi, co do której przysiągł twoim praojcom, że ci ją da.+ 14  Staniesz się najbardziej błogosławionym ze wszystkich ludów.+ Nie będzie u ciebie bezdzietnego ani bezdzietnej, i podobnie wśród twoich zwierząt domowych.+ 15  I Jehowa usunie spośród ciebie wszelką chorobę; a jeśli chodzi o wszelkie groźne choroby egipskie, które poznałeś,+ nie dotknie cię nimi, a nawiedzi nimi wszystkich tych, którzy cię nienawidzą. 16  I pochłoniesz wszystkie ludy, które ci daje Jehowa, twój Bóg.+ Twoje oko nie użali się nad nimi;+ i nie wolno ci służyć ich bogom,+ gdyż będzie to dla ciebie sidłem.+ 17  „Gdybyś powiedział w swym sercu: ‚Te narody są dla mnie zbyt liczne. Jak zdołam je wypędzić?’,+ 18  nie lękaj się ich.+ Powinieneś bezzwłocznie przypomnieć sobie, co Jehowa, twój Bóg, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi,+ 19  potężne dowody, jakie widziały twe oczy,+ oraz znaki i cuda,+ i silną rękę,+ i wyciągnięte ramię,+ którymi Jehowa, twój Bóg, cię wyprowadził.+ Tak Jehowa, twój Bóg, uczyni wszystkim ludom, których się lękasz.+ 20  Jehowa, twój Bóg, będzie też zsyłał na nie poczucie bezradności,+ dopóki nie wyginą ci, których pozostawiono+ i którzy ukryli się przed tobą. 21  Nie wolno ci zadrżeć z ich powodu, gdyż pośród ciebie jest Jehowa, twój Bóg,+ Bóg wielki i napawający lękiem.+ 22  „I Jehowa, twój Bóg, stopniowo wyprze przed tobą te narody.+ Nie będzie ci wolno wytępić ich szybko, żeby czasem nie rozmnożyły się przeciw tobie dzikie zwierzęta polne. 23  A Jehowa, twój Bóg, wyda ci je i rozgromi, zmuszając je do odwrotu w wielkim zamieszaniu, aż zostaną unicestwione.+ 24  I wyda w twoją rękę ich królów,+ a ty wytęp ich imiona spod niebios.+ Nikt się nie ostoi przed tobą,+ aż je wytracisz.+ 25  Ryte wizerunki ich bogów macie spalić ogniem.+ Nie wolno ci pożądać srebra ani złota będącego na nich+ ani go sobie brać,+ żebyś czasem nie został przez nie usidlony;+ jest to bowiem obrzydliwością+ dla Jehowy, twego Boga. 26  I nie wolno ci przynieść do swego domu rzeczy odrażającej i stać się czymś przeznaczonym na zagładę, tak jak ona. Masz się nią bezwzględnie brzydzić i bezwarunkowo czuć do niej wstręt,+ gdyż jest czymś przeznaczonym na zagładę.+

Przypisy