Powtórzonego Prawa 4:1-49

4  „A teraz, Izraelu, słuchaj przepisów i sądowniczych rozstrzygnięć, których uczę was spełniać, żebyście mogli żyć+ i wszedłszy, wziąć w posiadanie ziemię, którą wam daje Jehowa, Bóg waszych praojców.  Nie wolno wam nic dodać do słowa, które wam nakazuję, ani nie wolno wam nic z niego ująć,+ tak aby zachowywać przykazania Jehowy, waszego Boga, które wam nakazuję.  „Wasze oczy widziały, co Jehowa uczynił w związku z Baalem z Peor,+ że każdego mężczyznę, który chodził za Baalem z Peor, Jehowa, twój Bóg, unicestwił spośród ciebie.+  Lecz wy, którzy lgniecie+ do Jehowy, swego Boga, wszyscy dzisiaj żyjecie.  Oto uczyłem was przepisów+ i sądowniczych rozstrzygnięć,+ tak jak Jehowa, mój Bóg, mi nakazał, abyście tak postępowali w ziemi, do której się udajecie, żeby ją wziąć w posiadanie.  Zachowujcie je więc i spełniajcie, gdyż jest to mądrość+ wasza i wasze zrozumienie+ w oczach ludów, które usłyszawszy wszystkie te przepisy, powiedzą: ‚Ten wielki naród jest niewątpliwie ludem mądrym i odznaczającym się zrozumieniem’.+  Bo któryż wielki naród+ ma bogów będących tak blisko, jak blisko jest Jehowa, nasz Bóg, ilekroć go wzywamy?+  I któryż wielki naród ma takie prawe przepisy i sądownicze rozstrzygnięcia, jak całe to prawo, które dzisiaj kładę przed wami?+  „Tylko miej się na baczności i pilnie zważaj na swą duszę,+ żebyś nie zapomniał o rzeczach, które widziały twoje oczy,+ i żeby one nie odstępowały od twego serca przez wszystkie dni twego życia;+ i będziesz o nich opowiadał swoim synom i swoim wnukom,+ 10  o dniu, w którym stanąłeś przed Jehową, swoim Bogiem, na Horebie,+ gdy Jehowa rzekł do mnie: ‚Zgromadź mi lud, bym dał im słyszeć moje słowa,+ żeby nauczyli się mnie bać+ przez wszystkie dni swego życia na ziemi i żeby uczyli swych synów’.+ 11  „Toteż zbliżyliście się i stanęliście u stóp tej góry, a góra płonęła ogniem aż do samego środka nieba; były tam ciemność, obłok i gęsty mrok.+ 12  I Jehowa przemówił do was spośród ognia.+ Słyszeliście dźwięk słów, lecz nie widzieliście żadnej postaci+ — nic oprócz głosu.+ 13  I oznajmił wam swe przymierze,+ które nakazał wam zachowywać, Dziesięć Słów,+ po czym wypisał je na dwóch tablicach kamiennych.+ 14  I mnie w tymże czasie Jehowa nakazał nauczać was przepisów i sądowniczych rozstrzygnięć, abyście ich przestrzegali w ziemi, do której się przeprawiacie, by wziąć ją w posiadanie.+ 15  „I pilnie zważajcie na swe dusze,+ gdyż nie widzieliście żadnej postaci+ w dniu, gdy Jehowa mówił do was na Horebie spośród ognia, 16  żebyście nie postąpili zgubnie+ i nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci jakiegokolwiek symbolu, podobizny mężczyzny lub kobiety,+ 17  podobizny jakiegokolwiek zwierzęcia, które jest na ziemi,+ podobizny jakiegokolwiek skrzydlatego ptaka, który lata pod niebiosami,+ 18  podobizny czegokolwiek, co się porusza po ziemi, podobizny jakiejkolwiek ryby,+ która jest w wodach pod ziemią; 19  i żebyś nie podniósł oczu ku niebiosom, a widząc słońce i księżyc, i gwiazdy, cały zastęp niebios, w końcu nie został zwiedziony i nie kłaniał się, i nie służył im+ — Jehowa, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całymi niebiosami.+ 20  Ale to was wziął Jehowa, żeby was wyprowadzić z pieca do wytopu żelaza,+ z Egiptu, byście się stali ludem stanowiącym jego osobistą własność,+ jak to jest dzisiaj. 21  „I Jehowa rozsierdził się na mnie z waszego powodu,+ tak iż przysiągł, że nie przejdę przez Jordan ani nie wejdę do dobrej ziemi, którą Jehowa, twój Bóg, daje ci jako dziedzictwo.+ 22  Ja bowiem umrę w tej ziemi.+ Nie przeprawię się przez Jordan, lecz wy się przeprawicie i weźmiecie w posiadanie tę dobrą ziemię. 23  Strzeżcie się, byście nie zapomnieli o przymierzu Jehowy, swego Boga, które on z wami zawarł,+ i byście nie zrobili sobie rzeźbionego wizerunku, postaci czegokolwiek, w związku z czym Jehowa, twój Bóg, dał ci nakaz.+ 24  Bo Jehowa, twój Bóg, jest ogniem trawiącym,+ Bogiem wymagającym wyłącznego oddania.+ 25  „Jeżeli zostaniesz ojcem synów i wnuków i będziecie długo przebywać w tej ziemi, i postąpicie zgubnie,+ i zrobicie rzeźbiony wizerunek,+ postać czegokolwiek, i popełnicie zło w oczach Jehowy, swego Boga,+ tak iż go obrazicie, 26  to biorę dziś za świadków przeciwko wam niebiosa i ziemię,+ że z całą pewnością szybko wyginiecie z ziemi, do której się przeprawiacie przez Jordan, by ją wziąć w posiadanie. Nie przedłużycie swoich dni na niej, gdyż niechybnie zostaniecie unicestwieni.+ 27  I Jehowa rozproszy was pomiędzy ludy,+ i pozostanie was mała+ liczba pośród narodów, do których Jehowa was wypędzi. 28  I tam przyjdzie wam służyć bogom,+ wytworowi rąk człowieka, drewnu i kamieniowi,+ które nie widzą ani nie słyszą, ani nie jedzą, ani nie wąchają.+ 29  „Jeśli stamtąd będziecie szukać Jehowy, swego Boga, to z pewnością go znajdziesz,+ będziesz bowiem pytał o niego całym swym sercem i całą swą duszą.+ 30  Gdy będziesz w opałach i wszystkie te słowa odnajdą cię na końcu dni, wtedy wrócisz do Jehowy, swego Boga,+ i będziesz słuchał jego głosu.+ 31  Bo Jehowa, twój Bóg, jest Bogiem miłosiernym.+ Nie odrzuci cię ani nie doprowadzi do zguby, ani nie zapomni o przymierzu+ z twymi praojcami, które im przysiągł. 32  „A teraz pytaj, proszę, o dawniejsze dni,+ które były przed tobą, począwszy od dnia, gdy Bóg stworzył człowieka na ziemi+ i od jednego krańca niebios aż po drugi kraniec niebios: Czy zdarzyło się coś tak wielkiego jak to lub czy słyszano coś takiego jak to?+ 33  Czy któryś inny lud słyszał głos Boga mówiącego spośród ognia, tak jak ty słyszałeś, i pozostał przy życiu?+ 34  Albo czy Bóg usiłował przyjść, by wziąć sobie naród spośród innego narodu przez dowody,+ znaki+ i cuda,+ i wojnę,+ i silną rękę,+ i wyciągnięte ramię,+ i wielką grozę+ — jak to wszystko, co na waszych oczach uczynił dla was w Egipcie Jehowa, wasz Bóg? 35  Tobie pokazano, abyś poznał, że Jehowa jest prawdziwym Bogiem;+ nie ma innego oprócz niego.+ 36  Dał ci słyszeć z niebios swój głos, by cię korygować; i na ziemi dał ci zobaczyć wielki ogień, a jego słowa słyszałeś ze środka ognia.+ 37  „A [mimo to dalej żyjesz], gdyż umiłował twoich praojców, tak iż wybrał ich potomstwo po nich+ i pod swoim okiem wyprowadził cię z Egiptu swą wielką mocą,+ 38  by przed tobą wypędzić narody większe i potężniejsze od ciebie, aby cię wprowadzić i by ci dać ich ziemię jako dziedzictwo, jak w dniu dzisiejszym.+ 39  Dobrze wiesz dzisiaj i przywołaj sobie do serca, że Jehowa to prawdziwy Bóg w niebiosach w górze i na ziemi w dole.+ Nie ma innego.+ 40  I zachowuj jego przepisy+ i jego przykazania, które ci dzisiaj nakazuję, aby się dobrze działo tobie+ i twoim synom po tobie i abyś przedłużył swoje dni na ziemi, którą ci daje Jehowa, twój Bóg+ — zawsze”. 41  W owym czasie Mojżesz wydzielił trzy miasta po stronie Jordanu ku wschodowi słońca,+ 42  by mógł tam uciec zabójca, który nieumyślnie zabije swego bliźniego,+ nie mając go przedtem w nienawiści;+ i ucieknie do jednego z tych miast, i będzie żył,+ 43  mianowicie Becer+ na pustkowiu na płaskowyżu dla Rubenitów i Ramot+ w Gileadzie dla Gadytów oraz Golan+ w Baszanie dla Manassesytów.+ 44  Oto prawo,+ które Mojżesz przedłożył synom Izraela. 45  Są to świadectwa+ i przepisy+ oraz sądownicze rozstrzygnięcia,+ które Mojżesz oznajmił synom Izraela, gdy wyszli z Egiptu, 46  w regionie nadjordańskim, w dolinie naprzeciw Bet-Peor,+ w ziemi Sychona, króla Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie,+ a którego Mojżesz i synowie Izraela rozgromili po wyjściu z Egiptu.+ 47  I wzięli w posiadanie jego ziemię oraz ziemię Oga,+ króla Baszanu, dwóch królów Amorytów, którzy byli w regionie nadjordańskim — ku wschodowi słońca, 48  od Aroeru,+ który się znajduje na skraju doliny potoku Arnon, aż po górę Sijon, to znaczy Hermon,+ 49  i całą Arabę+ w regionie nadjordańskim ku wschodowi, i aż po morze Araby+ u stóp zboczy Pisga.+

Przypisy