Powtórzonego Prawa 34:1-12

34  Wtedy Mojżesz wyruszył z pustynnych równin moabskich na górę Nebo,+ na szczyt Pisga,+ który wznosi się naprzeciw Jerycha.+ I Jehowa zaczął mu pokazywać całą ziemię, Gilead aż po Dan,+  i całego Naftalego oraz ziemię Efraima i Manassesa, i całą ziemię Judy aż do zachodniego morza,+  i Negeb+ oraz Okręg,+ dolinną równinę Jerycha, miasta palm+ — aż do Coaru.+  I Jehowa rzekł do niego: „Oto ziemia, co do której przysiągłem Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi, mówiąc: ‚Dam ją twojemu potomstwu’.+ Sprawiłem, żeś ją zobaczył na własne oczy, gdyż się tam nie przeprawisz”.+  Potem Mojżesz, sługa Jehowy,+ umarł tam w ziemi moabskiej z rozkazu Jehowy.+  A on go pogrzebał w dolinie w ziemi moabskiej naprzeciw Bet-Peor+ i nikt nie zna jego grobu, po dziś dzień.+  A Mojżesz miał sto dwadzieścia lat, gdy umarł.+ Jego oko się nie zamgliło+ ani nie opuściła go siła żywotna.+  I synowie Izraela opłakiwali Mojżesza na pustynnych równinach moabskich przez trzydzieści dni.+ Potem skończyły się dni płaczu żałoby po Mojżeszu.  A Jozue, syn Nuna, był pełen ducha mądrości,+ Mojżesz bowiem włożył na niego swą rękę;+ i synowie Izraela zaczęli go słuchać, i czynili to, co Jehowa nakazał Mojżeszowi.+ 10  Ale już nigdy w Izraelu nie powstał prorok podobny do Mojżesza,+ którego Jehowa znał twarzą w twarz,+ 11  pod względem wszystkich znaków i cudów, w związku z którymi Jehowa posłał go do ziemi egipskiej, by ich dokonał na faraonie i wszystkich jego sługach oraz na całej jego ziemi,+ 12  i pod względem całej siły jego ręki oraz całej tej wielkiej mocy wzbudzającej lęk, jaką Mojżesz przejawiał na oczach całego Izraela.+

Przypisy