Powtórzonego Prawa 3:1-29

3  „Potem zawróciliśmy i wyruszyliśmy drogą Baszanu. Wtedy wyszedł Og,+ król Baszanu, on i cały jego lud, by się z nami zmierzyć w bitwie pod Edrei.+  Przeto Jehowa rzekł do mnie: ‚Nie bój się go,+ bo jego i cały jego lud oraz jego ziemię wydam w twoją rękę; i postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem,+ królem Amorytów, który mieszkał w Cheszbonie’.  Toteż Jehowa, nasz Bóg, wydał w naszą rękę także Oga, króla Baszanu, i cały jego lud, i biliśmy go, aż nikt mu nie pozostał przy życiu.+  I w tymże czasie pozajmowaliśmy wszystkie jego miasta. Nie było miejscowości, której byśmy im nie wzięli, sześćdziesiąt miast,+ cały region Argobu,+ królestwo Oga w Baszanie.+  Wszystkie te miasta były obwarowane wysokim murem, wrotami z zasuwą, nie licząc bardzo wielu osad wiejskich.  Lecz przeznaczyliśmy je na zagładę,+ tak jak postąpiliśmy z Sychonem, królem Cheszbonu, przeznaczając na zagładę każde miasto, mężczyzn, kobiety i małe dzieci.+  A wszystkie zwierzęta domowe i łup z miast wzięliśmy sobie jako zdobycz.+  „I w tymże czasie zaczęliśmy brać tę ziemię z ręki dwóch królów amoryckich,+ którzy byli w regionie nadjordańskim, od doliny potoku Arnon+ aż po górę Hermon+  (Sydończycy nazywali Hermon Sirionem,+ Amoryci zaś zwykle nazywali go Senirem);+ 10  wszystkie miasta płaskowyżu i cały Gilead, i cały Baszan aż po Salchę+ i Edrei,+ miasta w królestwie Oga w Baszanie. 11  Bo tylko Og, król Baszanu, pozostał z reszty Refaitów.+ Oto jego mary były marami z żelaza. Czyż nie znajdują się w Rabbie+ synów Ammona? Ich długość wynosi dziewięć łokci, a ich szerokość cztery łokcie według łokcia mężczyzny. 12  I w tymże czasie wzięliśmy w posiadanie tę ziemię; od Aroeru,+ który jest obok doliny potoku Arnon, i połowę górzystego regionu Gilead, i jego miasta dałem Rubenitom i Gadytom.+ 13  Natomiast pozostałą część Gileadu+ i cały Baszan+ z królestwa Oga dałem połowie plemienia Manassesa. Czyż cały region Argobu+ z całego Baszanu nie jest zwany ziemią Refaitów?+ 14  „Jair,+ syn Manassesa, wziął cały region Argobu+ aż po granicę Geszurytów+ i Maakatytów+ i nazwał tamte wioski Baszanu od swojego imienia Chawwot-Jair,+ i tak jest po dziś dzień. 15  Machirowi+ zaś dałem Gilead.+ 16  A Rubenitom+ i Gadytom dałem od Gileadu+ po dolinę potoku Arnon, środek doliny potoku stanowił granicę, i aż po Jabbok, dolinę potoku, która jest granicą synów Ammona;+ 17  oraz Arabę i Jordan, i granicę od Kinneret+ po morze Araby, Morze Słone,+ u stóp zboczy Pisga ku wschodowi.+ 18  „W tymże czasie nakazałem wam, mówiąc: ‚Jehowa, wasz Bóg, dał wam tę ziemię, byście wzięli ją w posiadanie. Przeprawicie się uzbrojeni przed swymi braćmi, synami Izraela, wszyscy dzielni mężowie.+ 19  Tylko wasze żony i wasze maleństwa oraz wasze stada (dobrze wiem, że macie liczne stada) będą mieszkać w waszych miastach, które wam dałem,+ 20  aż Jehowa zapewni odpoczynek waszym braciom, jak również wam, i także oni wezmą w posiadanie ziemię, którą Jehowa, wasz Bóg, daje im po drugiej stronie Jordanu; potem wrócicie — każdy do swej posiadłości, którą wam dałem’.+ 21  „I w tymże czasie nakazałem Jozuemu,+ mówiąc: ‚Twoje oczy widzą wszystko, co Jehowa, wasz Bóg, uczynił tym dwom królom. Tak samo Jehowa uczyni wszystkim królestwom, do których się tam przeprawiasz.+ 22  Nie bójcie się ich, bo to Jehowa, wasz Bóg, walczy za was’.+ 23  „I w tymże czasie błagałem Jehowę o łaskę, mówiąc: 24  ‚Wszechwładny Panie, Jehowo, zacząłeś swemu słudze ukazywać swą wielkość+ i swoje silne ramię,+ któż bowiem jest bogiem w niebiosach lub na ziemi, który by dokonywał takich czynów, jak twoje, i potężnych dzieł takich, jak twoje?+ 25  Pozwól mi, proszę, przejść i zobaczyć tę dobrą ziemię,+ która jest po drugiej stronie Jordanu, ten dobry górzysty region+ i Liban’.+ 26  A Jehowa z waszego powodu pałał na mnie strasznym gniewem+ i nie wysłuchał mnie; lecz rzekł do mnie Jehowa: ‚Dosyć tego! Już nigdy mi o tym nie mów. 27  Wstąp na szczyt Pisga+ i podnieś oczy na zachód i na północ, i na południe, i na wschód, i spójrz swymi oczami, bo nie przejdziesz przez ten Jordan.+ 28  I powierz+ obowiązki Jozuemu, i zachęć go oraz wzmocnij, gdyż to on przeprawi się+ przed tym ludem i to za jego sprawą odziedziczą oni ziemię, którą ty ujrzysz’.+ 29  Przez cały ten czas mieszkaliśmy w dolinie naprzeciw Bet-Peor.+

Przypisy